Connect with us

Компании

Динерс Клуб Македонија – првата финансиска институција во Македонија со одобрение за извршување платежни трансакции со платежни картички при Народната банка

Објавено

на

Со задоволство ја информираме пошироката јавност дека со Решение на Народната банка на Република Северна Македонија од 27.5.2024 година, „Динерс Клуб Интернационал МАК“ АД Скопје беше запишан во регистарот на платежни институции, кој се води во рамките на Народната банка. Со ова, компанијата стана прва финансиска институција во државата која доби одобрение за извршување на платежни трансакции кај коишто паричните средства се обезбедени со кредитна линија за корисникот на платежни услуги и извршување на платежни трансакции со платежни картички или слични телекомуникациски, дигитални или информатички уреди, како и издавање платни инструменти и/или прифаќање платежни трансакции што одговараат во согласност со новиот Закон за платежни услуги и платни системи. 

Со успешно завршениот процес на лиценцирање во рамките на супервизорскиот процес кој се одвиваше во изминатиот период, „Динерс Клуб Интернационал МАК“ уште еднаш ја докажа својата професионалност како прва финтек компанија во нашата држава која успешно опстојува на домашниот финансиски пазар и која на континуирана основа настојува да работи на највисоко професионално ниво, преку целосна усогласеност со позитивното законодавство во нашата држава од областа на финансиите.   

Влегувањето на Динерс Клуб Македонија во НБРМ, значи поголема заштита на членовите, потранспарентна средина на работа, но и можност за проширување на портфолиото на компанијата. Ние сме горди на овој значаен чекор, а ни претставува особена чест од причина што оваа година е токму јубилејна година на нашата компанија. Со ваквото постигнување, нашите членови можат да бидат уверени во својата сигурност и безбедност во вршењето на финансиските трансакции, а нас ни овозможи да продолжиме да ги унапредуваме нашите услуги. Воедно, се заблагодаруваме на нашите членови и партнери за нивната континуирана поддршка и доверба во изминатите 30 години. – изјавија од Динерс Клуб Македонија.

Компании

КБ Публикум инвест станува КБ ИНВЕСТ, со доминантна сопственост на Комерцијална банка

Објавено

на

Во годината кога славиме 15 години успешно работење на финансискиот пазар, со задоволство ве известуваме дека КБ Публикум инвест АД Скопје станува КБ ИНВЕСТ АД Скопје.

Промената на името на Друштвото значи нов импулс за уште поголем раст и развој врз основа на веќе цврсто поставени вредности и стандарди во работењето.

КБ ИНВЕСТ добива дополнителен стимул за уште подобри деловни резултати благодарејќи и на засилената позиција на Комерцијална банка во акционерскиот капитал на Друштвото. Банката со зголемување на својот удел во КБ ИНВЕСТ на 78,43%, придонесе не само за јакнење на акционерскиот капитал на Друштвото туку и за додавање вредност на брендот кој веќе е синоним за доверба, одговорност и успешност.

КБ ИНВЕСТ АД Скопје како Друштво за управување со отворени и затворени инвестициски фондови, основано во 2009 година, практично беше основоположник на развојот на нов сегмент на финансискиот пазар во земјава, кој отвори нови можности за инвестирање на граѓаните и на компаниите. Друштвото, кое денес управува со 6 отворени инвестициски фондови со вредност од околу 110 милиони евра, на илјадници инвеститори им нуди нови можности и алтернативи за оплодување на нивниот капитал и за остварување на нивните инвестициски цели. Со инвестициските фондови, кои се со различна инвестициска стратегија и се концепирани на начин да ги задоволат барањата и потребите и на најсофистицираните инвеститори, КБ ИНВЕСТ придонесе и за збогатување и развој на пазарот на капитал во земјава.

Силата на брендот КБ ИНВЕСТ произлегува од деловната политика на Друштвото кое во континуитет ги следи најсовремените трендови во светот на инвестицискиот менаџмент, понудата на финансиски инструменти, можностите за инвестирање и довербата на клиентите со кои секојдневно ги освојуваме пазарите на капитал во земјава и во странство.

Освежениот бренд КБ ИНВЕСТ сега значи и нов поттик и предизвик за уште поголеми постигнувања на задоволство на клиентите, акционерите и на целиот тим на Друштвото.

Комерцијален текст

Продолжи со читање

Компании

Триглав пензиско друштво – 5 години афирмација на капитално финансираното пензиско осигурување преку уникатен пристап до секој член и градење на однос базиран на доверба и сигурност

Објавено

на

Триглав пензиско друштво АД ја започнува својата приказна во 2019 година како најмлад член на Групација Триглав и во системот со мисија да се позиционира како атрактивен избор за капитално финансирано пензиско осигурување на македонскиот пазар.

И покрај многуте предизвици со кои се се соочи Друштвото од самиот почеток, Триглав пензиско друштво АД успеа да прерасне во уште една реномирана финансиска институција под брендот Триглав. Градејќи системски водена структура на делување согласно правната рамка на пазарот на КФПО, но и значајно поткрепени со групациско искуство и инфраструктура, Друштвото нуди решенија кои ќе создаваат значајна и долготрајна вредност за сите членови, за пензискиот систем во целина, како и за акционерите, вработените, соработниците и сите други засегнати страни.

Во овие пет години Триглав пензиско друштво прерасна во најбрзо растечко Друштво на пазарот. Оваа јубилејна година ја одбележува со резултати на кои сме особено горди.

Согласно официјално објавените податоци, Друштвото бележи значителен раст на пазарниот удел во сегментот на членство во задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување достигнувајќи пазарно учество од околу 10%. Исто така, во областа на доброволното пензиско осигурување бележи двоцифрен раст на средствата под управување.

Во однос на сето ова, господинот Тихомир Петрески, Претседател на УО ќе изјави: „Задоволни сме од перформансот што го имаат остварено задолжителниот и доброволниот фонд. Овие резултати друштвото ги толкува како неоспорна потврда за постигнатиот напредок во сферата на креирање на конкурентна клиентска понуда на услуги за постојното и идното членство во фондовите со кои управуваме, но и како мотив да продолжиме, посветено да креираме  и обезбедуваме уникатно корисничко искуство за секој наш постоен и иден член. Остануваме посветени, со едноставни, проактивни и доверливи решенија дополнително да ја градиме довербата на членството на македонскиот пазар.“

Првиот значаен јубилеј на Триглав Пензиско Друштво претставува повод за креирање на кампањата „Триглав за тебе“ преку која се става акцент на уникатноста на Друштвото во индивидуалниот пристап до секој поединец во системот, но и фокус кон градење на доверба кај членството преку креирање на додадена вредност за сегашните и идните генерации. Со тоа, јасно и недвосмислено се истакнува пораката дека Триглав пензиско друштво е тука за сите постојни и идни членови, но и за своите вработени, соработници и други чинители во системот, а кои се суштински важни за деловниот модел во целина.

Друштвото посветено ќе продолжи да работи на исполнување на својата фидуцијарна должност што подразбира спроведување на високи стандарди во работењето, грижа за развој на вработените, потенцирање на високите етички барања и потребниот интегритет за вршење на оваа дејност.

Триглав пензиско друштво АД ќе остане доследно на намерите и настојувањата да биде значаен фактор во развојот на пензискиот систем и континуирано ќе работи на зголемување на пензиската свесност, при што заедно со останатите чинители на системот ќе ја потврди улогата на значаен фактор на одржливост на пензискиот систем и социјалната сигурност во целина.

Продолжи со читање

Компании

Висок раст на профитот и силни перформанси во сите сегменти – Групација Триглав на крајот на првиот квартал проценува дека ќе ги постигне годишните насоки за добивката

Објавено

на

Групација Триглав, во Q1 2024-та година ефикасно го надмина недостатокот на премија за дополнително здравствено осигурување во Словенија. Групацијата значително го зголеми деловниот обем на другите сегменти, особено на сегментот неживот (раст од 12%), a постигна раст и на пазарите во регионот Адриа (раст од 14%) и поширокото меѓународно опкружување (раст од 19%), воедно одржувајќи ги својата финансиска стабилност и силната капитализација. Заработката на Групацијата пред оданочување изнесува 43,3 милиони евра (раст од 153%), а нето добивката изнесува 36,6 милиони евра (раст од 154%). Имајќи ги предвид очекуваните деловни услови за остатокот од годината, на крајот на првиот квартал Групацијата проценува дека ќе го оствари планираниот годишен резултат. Управниот и Надзорниот одбор предложија на овогодинешното редовно Собрание на акционери, што ќе се одржи на 4-ти јуни, 2024-та година, да се одобри исплата на дивиденда од 1,75 евра бруто по акција, што претставува дивиденден принос од 5% по тековната цена на акцијата.

Финансиски индикатори за Q1, 2024-та година

Вкупниот деловен обем на Групацијата во Q1 2024-та година изнесува 488,7 милиони евра, слично на истиот период минатата година. Кварталната добивка на Групацијата пред оданочување изнесува 43,3 милиони евра (Q1 2023-та: 17,1 милиони евра, индекс 253), а нето добивката на Групацијата изнесува 36,6 милиони евра (Q1 2023-та: 14,4 милиони евра, индекс 254). Заваровалница Триглав, матичната компанија на Групацијата, оствари добивка пред оданочување од 29,4 милиони евра (Q1 2023-та: 8,8 милиони евра, индекс 335) и нето добивка од 24,9 милиони евра (Q1 2023-та: 7,3 милиони евра, индекс 341).

Комбинираниот количник за сегментите на неживотно и здравствено осигурување, што ја покажува профитабилноста на овие два сегмента, изнесуваше поволни 87,9% (11,0 процентни поени помалку споредено со истиот период минатата година). Новата деловна маржа на сегментот на животното осигурување изнесуваше 14,9%, што е раст од 3,5 процентни поени во споредба со првиот квартал минатата година.

Андреј Слапар, претседател на Управниот одбор на Заваровалница Триглав, изјави: „Направивме многу ветувачки почеток оваа година, со забележително подобрување на резултатите на Групацијата во однос на минатата година. Врз основа на резултатите од крајот на првиот квартал, проценуваме дека ќе го постигнеме нашиот планиран годишен резултат, земајќи ги предвид очекуваните деловни услови за остатокот од годината. Групацијата Триглав во Q1, 2024-та година во голема мера го надмина недостатокот на премија за дополнително здравствено осигурување во Словенија, која што во првиот квартал од 2023-та година изнесуваше 11% од вкупната бруто полисирана премија, преку раст на премиите во другите класи на осигурување, како во регионот, така и на меѓународно ниво. Нашето работење во првиот квартал од 2024-та година беше под влијание на помалку интензивни штетни настани, што имаше позитивно влијание. Накратко, работевме добро во сите сегменти на двете дејности – осигурување и управување со средства – за што сакам да им се заблагодарам и на сите вработени во Групацијата Триглав“.

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА Q1 2024-та ГОДИНА

Групација Триглав е финансиски стабилна и соодветно ликвидна со силна капитална основа. Вкупниот биланс на состојба на Групацијата се зголеми на 4,2 милијарди евра (индекс 102) во однос на 31-ви декември, 2023-та година, додека вкупниот капитал изнесува 929,8 милиони евра (индекс 104).

Вкупниот деловен обем на Групацијата достигна 488,7 милиони евра (индекс 99), а бруто полисираната премија, која сочинува 92% од вкупниот деловен обем, изнесува 448,7 милиони евра (индекс 99). Поради укинувањето на дополнителното здравствено осигурување, на словенечкиот пазар има намалување на полисираната премија за 10% во однос на истиот период минатата година, додека на меѓународниот пазар и во регионот Адриа е забележан раст од 19% и 12% респективно. Во однос на географската структура на полисираната премија, Групацијата обезбеди 58,6% од вкупната полисирана премија на осигурителниот пазар на Словенија (Q1 2023-та: 64,7%) и 19,9% на останатите пазари во регионот Адриа (Q1 2023-та: 17,5%), додека учеството на меѓународниот пазар за осигурување и реосигурување се зголеми за 3,7 процентни поени на 21,5% на годишно ниво.

Кварталната добивка на Групацијата пред оданочување изнесува 43,3 милиони евра (Q1 2023-та: 17,1 милиони евра). Најголемиот дел од нив, 38,3 милиони евра, се генерирани од осигурителната дејност (Q1 2023-та: 7,4 милиони евра), со висок раст во сите три сегменти, односно неживот, живот и здравје. Нето инвестицискиот резултат во извештајниот период достигна 5,2 милиони евра. На споредливиот резултат минатата година (11,3 милиони евра) позитивно влијаеше промената на резервациите за неостварување на гарантираниот принос (5,5 милиони евра), додека годинава немаше значително влијание (0,4 милиони евра). Урош Иванц, член на Управниот одбор на Заваровалница Триглав, објасни: „Инвестицискиот дел од нашиот бизнис покажа силни перформанси во првиот квартал, првенствено поттикнат од растот на приходите од камати. Во сегментот на управување со средства, значително ги зголемивме средствата под управувањето со взаемните и пензиските фондови, како и дискреционите мандатни средства врз основа на нето-приливите и ефектите на пазарот на капитал, кои што обезбедија добри резултати“.

Вкупните средства под управување на Групацијата на 31-ви март, 2024-та година изнесуваат 5.162,7 милиони евра, што е за 6% повеќе во однос на 31-ви декември, 2023-та година. Од нив, 3.508,8 милиони евра (индекс 103 во однос на крајот на 2023-та година) се однесуваа на сопствени средства и средства кај кои што осигуреникот го презема инвестицискиот ризик, а со кои што компаниите на Групацијата управуваа. Структурата на ова портфолио е споредлива со таа на 31-ви декември, 2023-та година, при што најголемиот дел (52,8%) опфаќа обврзници инвестирани на развиени пазари, од кои што повеќето имаат висок кредитен рејтинг. Одржливите инвестиции со фиксни приходи достигнаа 267,4 милиони евра, што е за 2% повеќе во однос на 31-ви декември, 2023-та година, а нивното учество во вкупното портфолио на обврзници порасна на 11,3% (31.12.2023: 11,1%). Групацијата, исто така, управува со средства во заеднички и пензиски фондови, како и со дискрециони мандатни средства под индивидуално управување во износ од 1.542,6 милиони евра (индекс 115).

Годишната стапка на поврат на инвестициите на Групацијата (без средства кај кои што осигуреникот го презема инвестицискиот ризик) изнесуваше 2%, што е исто како и минатата година.

Останатите сеопфатни приходи изнесуваат 2,1 милиони евра (Q1 2023-та: 7,6 милиони евра). Урош Иванц, член на Управниот одбор на Заваровалница Триглав, објасни: „Нема значајни промени во Q1, 2024-та година во врска со ревалоризацијата на финансиските инструменти и обврските за осигурување. Водиме грижа времетраењето на средствата и обврските да е соодветно усогласено, што резултира со релативно ниско нето влијание врз сеопфатната добивка“.

Перформанси по сегменти во Q1, 2024-та година

Сегмент Неживот: Вкупниот деловен обем на сегментот се зголеми за 12% на 397,5 милиони евра. Приходите од осигурување пораснаа со иста стапка на 260,5 милиони евра, а нивниот раст произлегува од зголемувањето на обемот на осигурување, влијанието на минатите зголемувања на стапките на премиите врз зголемувањето на премијата и поголем обем на продажба на осигурување врз основа на принципот на слободен проток на услуги (FOS зделки). Настанатите штети се намалија за 6% на 125,2 милиони евра на годишно ниво, додека трошоците за прибава и административните трошоци, вклучувајќи ги и трошоците, кои што не се припишуваат, пораснаа за 2% на 65,0 милиони евра. Комбинираниот количник на сегментот неживот изнесува поволни 89,5% (Q1 2023-та: 98,8%). Кварталната добивка пред оданочување изнесува 28,5 милиони евра (Q1 2023-та: 7,1 милиони евра).

Сегмент Живот: Вкупниот деловен обем на овој сегмент се зголеми за 5% на 59,6 милиони евра. Профитабилноста на новите бизниси достигна 14,9%, што е раст од 3,5 процентни поени на годишно ниво. Маржата за договорни услуги порасна за еден процентен поен на 224,7 милиони евра, додека учеството на маржата за договорни услуги за нови договори во вкупната маржа за договорни услуги се зголеми за 0,6 процентни поени на 5,0%. Кварталната добивка пред оданочување изнесува 6,1 милиони евра (Q1, 2023-та: 3,5 милиони евра).

Сегмент Здравје: По укинувањето на дополнителното здравствено осигурување во Словенија, вкупниот обем на работа во Q1, 2024-та година се намали за 90% на годишно ниво на 5,0 милиони евра. Кварталната добивка пред оданочување беше позитивна и изнесува 4,2 милиони евра, главно поради влијанието на намалувањето на резервациите, како последица на укинувањето на дополнителното здравствено осигурување.

Управување со средства: Вкупниот обем на деловно работење изнесува 26,6 милиони евра (индекс 92); приходите од управување со средства (приходи од надоместоци) се зголемени за 16% на 11,2 милиони евра. Кварталната добивка пред оданочување изнесува 4,5 милиони евра, со намалување од 32% на годишно ниво, пред сѐ како резултат на ефектот од еднократните настани, кои што позитивно влијаеа на добивката во претходната година.

ДРУГИ ИНДИКАТОРИ

Дивиденда и редовно собрание на акционери. Управниот и Надзорниот одбор НА Заваровалница Триглав предложија овогодинешното Собрание на акционери, кое што ќе се одржи на 4-ти јуни 2024-та година, да одобри исплата на дивиденда од 1,75 евра бруто по акција, или вкупно 39,8 милиони евра, што претставува дивиденден принос од 5% на моменталната цена на акцијата. Компанијата има за цел да ја спроведува својата политика за дивиденда доследно, а со тоа да ги исполни очекувањата на акционерите да биде стабилна, сигурна и профитабилна долгорочна инвестиција.

Сегмент Здравје. Во тек е процесот на спојување на Триглав, Здравствена заваровалница со Заваровалница Триглав, матичната компанија на Групација Триглав. Спојувањето ќе го поедностави и оптимизира работењето на Групацијата во здравствениот сегмент на словенечкиот пазар по укинувањето на дополнителното здравствено осигурување.

Продолжи со читање

Популарно