Connect with us

Business Man

Проф. Д-р Драгољуб Арсовски се стекна со 3.003 обични акции издадени од ТТК Банка АД Скопје

Објавено

на

ТТК Банка АД Скопје преку известување на Македонска берза информира дека претседателот на Управниот одбор на Банката, Проф. Д-р Драгољуб Арсовски се стекна со 3.003 обични акции издадени од ТТК Банка АД Скопје.

Проф. Д-р Драгољуб Арсовски, претседателот на Управниот одбор на ТТК Банка кој оваа функција ја врши речиси 15 години со постојан реизбор, се одлучи да инвестира голема сума на паричен капитал во банката со која раководи. Тој вложи 3,75 милиони денари сметано спред актуелната просечна цена на една акција на ТТК Банка АД Скопје на Македонска берза.

Популарно