Connect with us

Банки

Народна банка: Годишен раст од 8,6% на вкупните депозити и од 6,3% на вкупната кредитна поддршка во април

Објавено

на

Народната банка во април регистрира годишен раст од 8,6 проценти на вкупните депозити и од 6,3 проценти на вкупната кредитна поддршка.

Анализирано на годишно ниво, вкупните депозити се зголемени за 8,6 проценти, како резултат на растот на депозитите на двата сектора, со поизразен придонес на секторот домаќинства.

Годишниот пораст на кредитите од 6,3 проценти е резултат на повисокото кредитирање на двата сектора, со поизразен придонес на секторот домаќинства, информира Народната банка.

Кредитите на домаќинствата, во април, се повисоки за 0,4 проценти и 6,7 проценти, на месечна и годишна основа, соодветно.

Растот по двете основи, е резултат на зголемените кредити во денари и во странска валута, со поголем придонес на кредитите во странска валута.

Во април годинава гледано според намената на кредитите одобрени на физичките лица, потрошувачките и станбените кредити, како најзастапени категории, бележат месечен раст од 0,4 проценти и 0,5 проценти, соодветно, при годишен раст од 6,2 проценти и 11,2 проценти, соодветно.

Автомобилските кредити, во април, се намалени за 1,9 проценти на месечна основа, додека на годишна основа се зголемени за 3 проценти.

Кредитите одобрени на кредитни картички остварија месечен пад од 0,2 проценти, а на годишно ниво се непроменети.

Негативните салда на тековни сметки забележаа месечно зголемување од 0,1 процент, при годишен раст од 1,5 проценти.

Кредитите одобрени врз други основи, во април, се пониски за 2,1 процент и 15,9 проценти на месечна и годишна основа, соодветно.

Вкупните депозити, во април, остварија раст од 1,3% на месечна основа, којшто се должи на зголемените депозити на двата сектора, со поголем придонес на корпоративниот сектор. Анализирано на годишно ниво, вкупните депозити се зголемени за 8,6%, како резултат на растот на депозитите на двата сектора, со поизразен придонес на секторот „домаќинства“.

Во април 2023 година, вкупните депозити на корпоративниот сектор остварија месечен раст од 2,5%, во поголем дел поради повисоките краткорочни депозити во странска валута и депозитните пари, при помал позитивен придонес на долгорочните депозити во денари и во странска валута, во услови на забележан пад на краткорочните депозити во денари. На годишна основа, депозитите на корпоративниот сектор се зголемени за 12,0%, во поголем дел поради растот на депозитните пари и краткорочните депозити во странска валута, при позитивно влијание и на останатите компоненти.

Во април 2023 година, депозитите на домаќинствата забележаа месечно зголемување од 0,8%, во најголем дел поради растот на депозитните пари, како и долгорочните депозити во денари и во странска валута, а во помал дел и поради краткорочните депозити во денари, во услови на забележан пад на краткорочните депозити во странска валута. Во однос на април претходната година, депозитите на домаќинствата остварија раст од 8,3%, којшто во поголем дел се должи на зголемените депозитни пари, при дополнителен позитивен придонес и на долгорочните депозити во странска валута и во денари и на краткорочните депозити во странска валута.

Банки

Стани дел од ХалкЕЗ заедницата и стигни до EXIT 2024

Објавено

на

Денеска стартува наградната игра „Стани дел од ХалкЕЗ заедницата и стигни до EXIT 2024” во организација на Халкбанк АД Скопје, која ќе трае до 4 јули.

Во наградната игра право на учество имаат сите физички лица на возраст од 18 до 24 години кои ќе станат корисници на пакетот за млади Halk EZ (Halk Easy), а со тоа ќе имаат подигнато VisaPayWave дебитна платежна картичка која е во рамките на пакетот.  Право на учество имаат и постоечките корисници на студентскиот пакет на Халкбанк кои имаат активна Visa PayWave дебитна платежна картичка чиј пакет се преименува во пакет за млади.

Како потврда за учество во наградната игра ќе се смета пополнетата изјава за согласност за учество во наградната игра електронски пополнета на веб-страницата на банката. Во извлекувањето на 5 јули ќе бидат земени во предвид сите корисници на пакетот за млади,  на возраст од 18 до навршени 24 години, кои имаат активна дебитна платежна картичка  на денот на извлекувањето и кои дале согласност за учество во наградната игра.

Ќе бидат извлечени вкупно пет награди – ВИП пакети за EXIT искуство за двајца, со карти за EXIT, авионски превоз, хотелско сместување и VIP третман во рамки на фестивалот. Секој добитник на ВИП пакет со себе може да избере придружба од едно лице.

Пакетот за млади Halk EZ (Halk Easy) претставува посебен и иновативен банкарски
пакет кој нуди голем број поволности и динамични содржини за сите корисници на
возраст од 16 до 24 години. Пакетот нуди бесплатно мобилно и електронско
банкарство, Visa PayWave дебитна платежна картичка без надоместок за годишна
членарина, со која може да се повлекува  готовина без надомест на сите банкомати во
земјата и во странство, платежна сметка без трошоци за водење на истата, и низа
иновативни услуги како GarminPaySmartSend и SmartCash.

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе Банка АД Скопје

Објавено

на

Доколку имаш желба да бидеш дел од динамичен банкарски тим кој со отворен ум ги прифаќа секојдневните предизвици, имаш позитивен пристап во работата, покажуваш ентузијазам секогаш да бидеш најдобар во тоа што го работиш, имаш желба да учиш и да се развиваш преку организацијата и се трудиш да изнајдеш иновативни и креативни начини за реализација на задачите, а воедно ти е важно да работиш во средина во која се вреднува тимскиот дух и фер однесување, Шпаркасе Банка те охрабрува да се придружиш на нивното семејство и заедно со нив секојдневно да ги живееш нивните корпоративни вредности!

Што ќе биде твојата улога?

 • Одговорност за ефикасно обезбедување, инсталација/конфигурација, операционализација и одржување на системскиот хардвер и софтвер и за соодветната инфраструктура;
 • Одговорност за серверски (оперативни) системи, системи за складирање на податоци, серверски апликации, системи за бекапирање, телефонски системи, (мобилна и фиксна телефонија), системи за заштита на податоци и останати ИТ системи;
 • Одговорност за извршување на дневен мониторинг на системот и потврда на интегритетот и достапноста на целиот хардвер, серверски ресурси, системски и клучни процеси, преглед на системските и апликациските технички записи и потврдување на извршувањето на закажаните постапки како што е бекапот;
 • Одговорност за извршување на редовен безбедносен мониторинг со цел идентификација на евентуални упади;
 • Одговорност за извршување на дневни бекап операции, осигурувајќи дека сите потребни системски фајлови и системски податоци се успешно копирани на соодветен резервен медиум и доставени;
 • Инсталација на нов / доградба на постоечките сервери и конфигурација на хардверот;
 • Инсталација и конфигурирање на системи кои се дел од инфраструктурни апликации.

Кои квалификации се потребни?

 • ВСС, Акредитирани високо образовни институции во РСМ,
 • Најмалку 3 години работно искуство во областа на информационата технологија ќе се смета за предност;
 • Познавање на методи и техники за администрација, управување со проекти и администрација, познавање на банкарско работење и релевантни информациони технологии и Microsoft сертификати ќе се сметаат за предност;
 • Англиски – солидно познавање, читање и пишување.

Шпаркасе Банка те охрабрува да ја искористиш оваа можност и да аплицираш на отворената позиција со испраќање на CV и мотивационо писмо на: kariera@sparkasse.mk, заклучно со 17.06.2024 со назнака „Апликација за САМОСТОЕН СОРАБОТНИК – СИСТЕМ АДМИНИСТРАТОР “.

Вашите апликации ќе имаат третман на строга доверливост. Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг на селекција ќе бидат повикани на интервју.

Шпаркасе Банка ве замолува за доставување на согласност Вашите податоци и поднесени документи да се чуваат во базата на податоци на Банката во период од 6 месеци, доколку сте согласни со истото. Оваа согласност кандидатот може да ја повлече во секое време со писмено барање.

За дополнителни информации, посети ја страницата www.sparkasse.mk.

ТИ ЈА ПРАВИШ РАЗЛИКАТА!

Продолжи со читање

Банки

Бранко Грегановиќ се повлече од функцијата Претседател на Управен одбор на НЛБ Банка АД Скопје

Објавено

на

Врз основа на член 33 од Правилата за котација на Македонска берза за хартии од вредност АД Скопје, НЛБ Банка АД Скопје известува дека на ден 07.06.2024 година, Г-дин Бранко Грегановиќ, поднесе оставка од функцијата Претседател на Управниот Одбор на НЛБ Банка АД Скопје.

Воедно, НЛБ Банка АД Скопје известува дека Надзорниот одбор на банката со одлука донесена на 131-вата седница, одржана на 10 Јуни 2024 година, го именуваше г- дин Тони Стојановски за нов Претседател на Управниот одбор на банката, која одлука ќе влезе во сила по добивање на согласност од Гувернерот на Народната Банка на Република Северна Македонија.

До добивање на согласност од Гувернерот на Народната Банка на Република Северна Македонија за именувањето на нов Претседател на Управен одбор на Банката, г-дин Бранко Грегановиќ ќе продолжи да ја извршува својата функција како Претседател на Управен Одбор на НЛБ Банка АД Скопје.

Продолжи со читање

Популарно