Connect with us

Домашни банки

Добивката на ТТК Банка порасна за 36,4% и дојде до 1 милион евра во 2022 година

Објавено

на

Во услови на изразена економска и енергетска криза, динамичен пазар и силна конкуренција, водејќи се од основните принципи за сигурно и стабилно работење, ТТК Банка АД Скопје управуваше успешно со сите деловни аспекти од работењето што ја одразува одржливоста на деловен модел.

Во ваков специфичен амбиент со многу предизвици, преку приспособлива стратегија на работење и преку посебна интерна посветеност, ТТК Банка АД Скопје реализираше позитивен финансиски резултат, темелен на здрава основа и во согласност со амбиентот. Заклучно со 31.12.2022 година, финансискиот резултат изнесува 60,9 милиони денари, што претставува повисок резултат за 36,4 % во однос на истиот период минатата година.

Финансиски остварувања на Банката

Нето-приходите од камати претставуваат основна компонента во формирањето на вкупните приходи од работењето на Банката. Остварените нето-приходи од камати во периодот од 1.1.2022 до 31.12.2022 година изнесуваат 249,1 милиони денари и го надминуваат планираното ниво за овој период за 2,9 %.

Нето-приходите од провизии и надоместоци за услуги во тековниот период изнесуваат 199,1 милиони денари и бележат зголемување за 2,6 % во однос на претходната година, што e резултат, во најголем дел, на зголемените приходи од провизии од услугите преку проширената мрежа банкомати и зголемениот обем на работењето со картичките, како и на поволните движења во понудата и реализацијата на услугите во областа на платниот промет од секторот стопанство. Во однос на планот за овој период, нето-приходите од провизии и надоместоци за услуги се остварени со 100,6 %.

Нето-приходите од курсни разлики изнесуваат 14,1 милиони денари и бележат годишен раст од 26,9 % како резултат на зголемениот обем на тргувања на девизниот и на менувачкиот пазар. Во однос на планот се остварени со 122,6 %.

Останатите приходи од работењето на Банката изнесуваат 60,7 милиони денари и се повисоки за 96,5 % во однос на минатата година, како резултат, во најголем дел, од поголемиот износ на реализирани приходи од капитална добивка од продажба на преземени средства. Во однос на планот се остварени со 80,0 %.

Вкупните оперативни трошоци во анализираниот период изнесуваат 374,6 милиони денари и се за 8,3 % повисоки во однос на истиот период минатата година, како резултат, во најголем дел, од зголемените материјални и административни трошоци и од повисоките трошоци за плати. Во однос на планот се остварени со 107,5 %.

Во споменатиов период, исправката на вредноста на финансиските средства и на посебната резерва за вонбилансна изложеност на нето-основа изнесува 66,1милиони денари и истата соодветствува со обемот, структурата и квалитетот на пласманите на Банката.

Во текот на 2022 година прокнижена е загуба заради оштетување на нефинансиските средства во износ од 14,1 милиони денари.

Исплатени дивиденди

На ден 3.3.2022 година Банката го објави Јавниот повик за учество на Годишното собрание на акционери коешто се одржа на 5.4.2022 година. На Седницата на Собранието на акционери на ТТК Банка АД Скопје беше донесена Одлуката за определување на износот на дивидендата и датумите на исплата на дивидендата, со којашто на 3.5.2022 година ТТК Банка АД Скопје започна со исплата на дивиденда за 2021 година во бруто-износ од 41.762.848 денари или висината на бруто-дивидендата по акција изнесува 46 денари односно 4,6 % од номиналната вредност по акција.

Материјалните средства (недвижности, постројки и опрема) се пониски за 13,5 % во однос на 31.12.2021 година, што во поголем дел се должи на реализирана продажба на недвижен имот како и на амортизација на основните средства.

Обврските по кредити во однос на 31.12.2021 година бележат зголемување за 94,8 %, главно како резултат на зголемени обврски по основ на пазар на пари, како и зголемени обврски по кредити. Во извештајниот период, TTK Банка АД Скопје започна со реализација на Кредитната линија за енергетска ефикасност (ЕЕ) и обновливи извори на енергија (ОИЕ) во соработка со Развојната банка на Северна Македонија (РБСМ), која е наменета за обезбедување средства за инвестиции за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија на микро, мали и средни трговски друштва, ТП и занаетчии.

Домашни банки

Благодарница до Комерцијална банка за донацијата на 6.000.000 денари за настраданите од земјотресите во Турција и Сирија

Објавено

на

Солидарноста и хуманоста во Комерцијална банка не познаваат граници, особено кога сме сведоци на трагедии од големи размери, какви што беа земјотресите што ги погодија Турција и Сирија. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

2,2 милиони успешни трансакции во 2022 година со е-commerce од Комерцијална банка

Објавено

на

Е-продавницата стана задолжителна алка во синџирот кој продуцира успешни бизниси во денешното дигитално време. Пред и по Covid-пандемијата веќе ништо не е исто и затоа онлајн продажбата освојува сѐ повеќе купувачи. Токму затоа и Комерцијална банка е особено горда на својот придонес за развојот на е-трговијата во земјава. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

Комерцијална банка генерален покровител на престижната награда „Роман на годината“ и за 2022

Објавено

на

Празникот на македонското литературно творештво, манифестацијата „Роман на годината“, секоја година е повод за нова гордост и нов подвиг на целокупната културна дејност во земјава. Токму затоа Комерцијална банка е особено горда што шеста година по ред е генерален покровител на престижната награда „Роман на годината“, која годинава ќе му се додели на романот „Вистинита но не многу веројатна историја за семејството Пустополски за куќата покрај Вардар и за четирите прстени“ од академик Влада Урошевиќ, во издание на „Арс Либрис“. (more…)

Продолжи со читање

Популарно