Connect with us

Банки

Стопанска банка Скопје преку високо пазарно учество до профит од над 27 милиони евра за 6 месеци

Објавено

на

Стопанска банка АД – Скопје ги објави финансиските извештаи за првата половина од 2023 година со што покажа во континуитет остварување на солидни резултати во сите аспекти во работењето.

Приходите од основната дејност се зголемени за 25% во однос на истиот период во 2022 година, како резултат на порастот на нето каматните приходи и водени од органскиот пораст на кредитното портфолио од 3%, како и зголемената високо–ликвидна актива, дополнително поддржана од порастот на каматните стапки.

Оперативните трошоци останаа на ниско ниво и покрај растот на инфлацијата и цените, одржувајќи ниско ниво на индикаторот оперативни трошоци / вкупни редовни приходи (Cost/Income) од 31%, кој е на најниско ниво на пазарот,

Банката продолжи да генерира капитал како одраз на силната профитабилност и со последната капитализација од 25 милиони евра, регулаторниот капитал на Банката порасна за 9% а стапката на адекватност на капиталот достигна 17,29%,

Профитот пред одданочување изнесува 1.67 милјарди денари и е поголем за 2% во однос на првата половина од 2022 година.

Покрај основната дејност, главни предизвици на Банката во идниот период се дигитализацијата и автоматизацијата на процесите и услугите, одржување на ефикасен систем на управување со ризици, поддршка на клиентите и иновација на банкарската понуда. Така, неодамна Банката воведе т.н. Goоgle Wallet-апликација со која се овозможува плаќање преку мобилен уред и беше првата Банката која ја воведе оваа услуга на пазарот. Задржувањето на лидерското место и учество од 27% во сегментот на население и над 16% во сегментот на компании е одговорна и исцрпна задача која претпоставува посветеност и ангажман на сите вработени.

Банката ќе продолжи да ги поддржува и надградува активностите во социјалната и општествената сфера, кои ја прават препознатлива во заедницата, и во исто време ќе продолжи да ги негува и унапредува условите за работа на своите вработени.

Биланс на успех

Нето-приходите од камати изнесуваат 2.621.190 илјади денари и се зголемени за 630,975 илјади денари во однос на истиот период од минатата година, како резултат на зголемените  кредитни активности и зголеменото кредитно портфолио на Банката, пораст на ликвидносната позиција  и трендот на раст на каматните стапки.

Нето-приходите од провизии и надоместоци изнесуваат 430.597 илјади денари и се намалени за 5 % во однос на анализираниот период во 2022 година, што се должи на зголемени расходи од провизии поради повисоките трошоци за обезбедување на овие услуги, пред сè во делот на платните и картичните трансакции.

Нето-приходите од курсни разлики забележаа намалување од 7 % и изнесуваат 78.133 илјади денари.

Останатите приходи од дејноста изнесуваат 226.868 илјади денари.

И покрај ценовните флуктуации и високата инфлација, Банката успеа да ги ограничи оперативните трошоци од работењето и да ги одржи на релативно стабилно ниво, при што  на 30.06.2023 година оперативните трошоци изнесуваат 461.777 илјади денари. Трошоците за вработени изнесуваат 501.246 илјади денари.

Во анализираниот период, врз основа на прудентниот пристап во управувањето со ризиците, Банката издвои исправка на вредност на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансна изложеност, на нето-основа, во износ од 656.966 илјади денари.

Како резултат на сето наведено, остварената добивка пред оданочување и резервации изнесува 2.323.241 илјади денари и забележа зголемување од 15 % во однос на истиот период од минатата година, додека добивката пред оданочување на 30.06.2023 година изнесува 1.666.275 илјади денари.

Целосниот финансиски извештај можете да го погледнете тука.

Банки

Стани дел од ХалкЕЗ заедницата и стигни до EXIT 2024

Објавено

на

Денеска стартува наградната игра „Стани дел од ХалкЕЗ заедницата и стигни до EXIT 2024” во организација на Халкбанк АД Скопје, која ќе трае до 4 јули.

Во наградната игра право на учество имаат сите физички лица на возраст од 18 до 24 години кои ќе станат корисници на пакетот за млади Halk EZ (Halk Easy), а со тоа ќе имаат подигнато VisaPayWave дебитна платежна картичка која е во рамките на пакетот.  Право на учество имаат и постоечките корисници на студентскиот пакет на Халкбанк кои имаат активна Visa PayWave дебитна платежна картичка чиј пакет се преименува во пакет за млади.

Како потврда за учество во наградната игра ќе се смета пополнетата изјава за согласност за учество во наградната игра електронски пополнета на веб-страницата на банката. Во извлекувањето на 5 јули ќе бидат земени во предвид сите корисници на пакетот за млади,  на возраст од 18 до навршени 24 години, кои имаат активна дебитна платежна картичка  на денот на извлекувањето и кои дале согласност за учество во наградната игра.

Ќе бидат извлечени вкупно пет награди – ВИП пакети за EXIT искуство за двајца, со карти за EXIT, авионски превоз, хотелско сместување и VIP третман во рамки на фестивалот. Секој добитник на ВИП пакет со себе може да избере придружба од едно лице.

Пакетот за млади Halk EZ (Halk Easy) претставува посебен и иновативен банкарски
пакет кој нуди голем број поволности и динамични содржини за сите корисници на
возраст од 16 до 24 години. Пакетот нуди бесплатно мобилно и електронско
банкарство, Visa PayWave дебитна платежна картичка без надоместок за годишна
членарина, со која може да се повлекува  готовина без надомест на сите банкомати во
земјата и во странство, платежна сметка без трошоци за водење на истата, и низа
иновативни услуги како GarminPaySmartSend и SmartCash.

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе Банка АД Скопје

Објавено

на

Доколку имаш желба да бидеш дел од динамичен банкарски тим кој со отворен ум ги прифаќа секојдневните предизвици, имаш позитивен пристап во работата, покажуваш ентузијазам секогаш да бидеш најдобар во тоа што го работиш, имаш желба да учиш и да се развиваш преку организацијата и се трудиш да изнајдеш иновативни и креативни начини за реализација на задачите, а воедно ти е важно да работиш во средина во која се вреднува тимскиот дух и фер однесување, Шпаркасе Банка те охрабрува да се придружиш на нивното семејство и заедно со нив секојдневно да ги живееш нивните корпоративни вредности!

Што ќе биде твојата улога?

 • Одговорност за ефикасно обезбедување, инсталација/конфигурација, операционализација и одржување на системскиот хардвер и софтвер и за соодветната инфраструктура;
 • Одговорност за серверски (оперативни) системи, системи за складирање на податоци, серверски апликации, системи за бекапирање, телефонски системи, (мобилна и фиксна телефонија), системи за заштита на податоци и останати ИТ системи;
 • Одговорност за извршување на дневен мониторинг на системот и потврда на интегритетот и достапноста на целиот хардвер, серверски ресурси, системски и клучни процеси, преглед на системските и апликациските технички записи и потврдување на извршувањето на закажаните постапки како што е бекапот;
 • Одговорност за извршување на редовен безбедносен мониторинг со цел идентификација на евентуални упади;
 • Одговорност за извршување на дневни бекап операции, осигурувајќи дека сите потребни системски фајлови и системски податоци се успешно копирани на соодветен резервен медиум и доставени;
 • Инсталација на нов / доградба на постоечките сервери и конфигурација на хардверот;
 • Инсталација и конфигурирање на системи кои се дел од инфраструктурни апликации.

Кои квалификации се потребни?

 • ВСС, Акредитирани високо образовни институции во РСМ,
 • Најмалку 3 години работно искуство во областа на информационата технологија ќе се смета за предност;
 • Познавање на методи и техники за администрација, управување со проекти и администрација, познавање на банкарско работење и релевантни информациони технологии и Microsoft сертификати ќе се сметаат за предност;
 • Англиски – солидно познавање, читање и пишување.

Шпаркасе Банка те охрабрува да ја искористиш оваа можност и да аплицираш на отворената позиција со испраќање на CV и мотивационо писмо на: kariera@sparkasse.mk, заклучно со 17.06.2024 со назнака „Апликација за САМОСТОЕН СОРАБОТНИК – СИСТЕМ АДМИНИСТРАТОР “.

Вашите апликации ќе имаат третман на строга доверливост. Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг на селекција ќе бидат повикани на интервју.

Шпаркасе Банка ве замолува за доставување на согласност Вашите податоци и поднесени документи да се чуваат во базата на податоци на Банката во период од 6 месеци, доколку сте согласни со истото. Оваа согласност кандидатот може да ја повлече во секое време со писмено барање.

За дополнителни информации, посети ја страницата www.sparkasse.mk.

ТИ ЈА ПРАВИШ РАЗЛИКАТА!

Продолжи со читање

Банки

Бранко Грегановиќ се повлече од функцијата Претседател на Управен одбор на НЛБ Банка АД Скопје

Објавено

на

Врз основа на член 33 од Правилата за котација на Македонска берза за хартии од вредност АД Скопје, НЛБ Банка АД Скопје известува дека на ден 07.06.2024 година, Г-дин Бранко Грегановиќ, поднесе оставка од функцијата Претседател на Управниот Одбор на НЛБ Банка АД Скопје.

Воедно, НЛБ Банка АД Скопје известува дека Надзорниот одбор на банката со одлука донесена на 131-вата седница, одржана на 10 Јуни 2024 година, го именуваше г- дин Тони Стојановски за нов Претседател на Управниот одбор на банката, која одлука ќе влезе во сила по добивање на согласност од Гувернерот на Народната Банка на Република Северна Македонија.

До добивање на согласност од Гувернерот на Народната Банка на Република Северна Македонија за именувањето на нов Претседател на Управен одбор на Банката, г-дин Бранко Грегановиќ ќе продолжи да ја извршува својата функција како Претседател на Управен Одбор на НЛБ Банка АД Скопје.

Продолжи со читање

Популарно