Connect with us

Банки

ПроКредит Банка обезбеди дополнителни 60 милиони евра финансиска поддршка за македонските мали и средни претпријатија во соработка со ЕИФ

Објавено

на

ПроКредит Банка го објави своето партнерство со ЕИФ за новозапочнатата иницијатива насочена кон зајакнување на растот и одржливоста на малите и средни претпријатија.

Преку гарантната шема за развој и иновации во Западен Балкан (Western Balkan (WB) Enterprise Development and Innovation Facility (EDIF) Guarantee4 SME Resilience Guarantee Programme), ПроКредит Банка во соработка со Европскиот инвестициски фонд поддржува инвестиции на мали и средни претпријатија за набавка на основни и обртни средства и документарни производи. 

На овој начин ПроКредит Банка нуди засилена финансиска поддршка специјално прилагодена за потребите на локалните бизниси кои се развиваат. 

Силно веруваме во потенцијалот на нашите мали и средни бизниси и токму затоа остануваме посветени да им служимекако катализатор за развој. Преку стратешки партнерства и иновативни решенија, ќе продолжиме да ги зајакнуваме овие бизниси, поттикнувајќи одржлив раст и издржливост на промените во регионот“ – велат од ПроКредит Банка. 

Малите и средните претпријатија сега ќе имаат зголемен пристап до финансии, што ќе им овозможи да набавуваат основни и обртни средства, документарни производи, па дури и да рефинансираат постојни заеми. Со зголемениот пристап до финансии ќе се зголеми конкурентноста на бизнисите, иновациите, растот на бизнисите и отворањето нови работни места. 

Бизнисите коишто ги исполнуваат условите можат да обезбедат заеми до 500.000 евра по повластени каматни стапки и без или со пониско обезбедување. Со период за отплата од минимум 12 месеци до максимум 30 јуни 2035 година и со можност за грејс период до 12 месеци, од ПроКредит Банка велат дека бизнисите ќе имаат доволно време ефикасно да управуваат со своите финансии.

Без разлика дали отплатата ќе се врши преку фиксен план за отплатаt со рати или револвинг кредитен производ, ПроКредит Банка нуди можности прилагодени на уникатните барања на секое мало и средно претпријатие. 

Дополнителна поволност при користењето на средствата од оваа гарантна шема е и потребното обезбедување, кое е пониско во однос на стандардните барања, при што постои можност и за обезбедување во форма на нотарски акт на меница. Со ова се олеснува пристапот до финансирање за малите и средни претпријатија, и се овозможува поголема флексибилност во процесот на задолжување.

Финансиските средства се наменети да го зголемат пристапот до финансии кај малите бизниси и да ја подобрат нивната отпорност на постојаните економски предизвици, истовремено создавајќи услови за проширување на бизнисот, вработување и иновации.

Преку гарантната шема за развој и иновации во Западен Балкан, ПроКредит Банка Македонија ќе овозможи поддршка од 60 милиони евра за мали и средни претпријатија. Со овие средства се очекува да се поддржат околу 800 мали бизниси и со тоа да се одржат околу 10.000 работни места.

Банки

Вицегувернерката Нацевска: Продолжуваат активностите на Народната банка за развивање на домашниот финансиски пазар

Објавено

на

„Ефикасното спроведување на монетарната политика, покрај од мерките на Народната банка, во голем дел зависи и од функционалноста и натамошниот развој на домашните финансиски пазари, меѓу кои девизниот пазар има клучна улога. Оттаму, Народната банка продолжува со активностите за натамошно унапредување и развивање на домашниот девизен пазар и во таа смисла, искажуваме поддршка за иницијативите и активниот придонес на домашните банки. Во тој процес, нашата институција ја одржува активната соработка со сите релевантни банкарски здруженија, со деловните банки и со сите останати чинители, заради натамошно унапредување и развивање на домашниот финансиски пазар“, порача вицегувернерката Емилија Нацевска во обраќањето на 29-тото годишно собрание на Здружението на финансиски пазари – АЦИ коешто се одржа во Струга.

Во обраќањето, вицегувернерката Нацевска нагласи дека Народната банка постојано работи на унапредување на ценовната транспарентност и натамошно продлабочување на домашниот девизен пазар. „За задржување на професионализмот и за усогласување со најдобрите меѓународни практики, се разгледуваат можностите за прифаќање на глобалниот кодекс за девизниот пазар (FX Global Code), како во Народната банка, така и од страна на банките. Оттаму се и очекувањата дека АЦИ Македонија и Министерството за финансии ќе продолжат со активната соработка за примена на договорот ИСДА на домашните пазари, како можност за подобро интегрирање и достапност на деловните банки до странските финансиски пазари, во склоп на проектот финансиран од ЕБОР за приспособување на домашната правна рамка за деривати и репо-договори со меѓународната практика“, порача Нацевска.

Поволните движења на девизниот пазар коишто беа забележани минатата година се резултат на нормализирањето на побарувачката на девизи од енергетскиот и од останатите водечки корпоративни сектори, а значителен придонес има и натамошното зголемување на понудата на девизи од физичките лица, што е силен сигнал за довербата во домашната валута. „Ваквите позитивни движења на девизниот пазар изминатата година придонесоа за релативно обемни интервенции на Народната банка за откуп на вишокот девизни средства од банкарскиот систем, коишто беа близу до рекордните нивоа пред пандемијата“, кажа вицегувернерката Нацевска. Поволните трендови на домашниот девизен пазар и на почетокот на тековната година влијаат поволно врз нивото на девизните резерви. Со тоа, според сите релевантни меѓународни одредници, показателите за адекватноста на девизните резерви се постојано во сигурната зона, гарантирајќи ја стабилноста на курсот на домашната валута.

Продолжи со читање

Банки

Women in Business – уникатен бизнис пакет од ПроКредит Банка и ЕБОР за поддршка на жени претприемачи

Објавено

на

Препознавајќи ги предизвиците со кои се соочуваат жените во бизнисот, ПроКредит Банка воведе сеопфатен бизнис пакет создаден да го зацврсти и поддржи растот на малите и средни претпријатија коишто се управувани од жени или се во нивна сопственост.

Програмата Women in Business е креирана во соработка помеѓу ПроКредит Банка и Европската банка за обнова и развој (ЕБОР), а има за цел да им ги обезбеди на жените претприемачи потребните ресурси за да ги надминат предизвиците во бизнисот и да го реализираат својот целосен потенцијал.

Статистиките покажуваат дека жените во Македонија поретко се одлучуваат да започнат сопствен бизнис споредено со мажите, а најголем процент на бизнисите кои се основани од жени, се микро бизниси со големина до пет вработени. Тоа е доказ дека потенцијалот на жената како претприемач е недоволно препознаен и искористен во земјава. Од друга страна, истражувањата покажуваат дека жените како раководители се повеќе склони кон градење тим, структура и долгорочна стабилност за компанијата, квалитети кои се потребни во македонското претприемништво.

Од ПроКредит Банка нагласуваат дека жените претприемачи се соочуваат со низа предизвици, вклучувајќи ја родовата пристрасност, ограничениот пристап до финансии и недостатокот на приспособени производи и можности за вмрежување. За нив, пристапот до финансии е од суштинско значење за инвестирање во нивниот бизнис и постигнување на нивните деловни цели. За таа цел, ПроКредит банка креираше комплетна понуда, специјално дизајнирана да одговори на нивните потреби.

„Поддршката на жените во претприемништвото е клучнa за создавање одржлива и инклузивна економија. Охрабрувањето на повеќе жени да заземат претприемачки и лидерски позиции не е само прашање на промовирање на родовата еднаквост, туку и на женското претприемништво кое може дополнително да придонесе за развојот на економијата во нашата држава. Преку оваа иницијатива, жените претприемачи имаат можност да добијат олеснет пристап до кредити без потреба од хипотека, со флексибилни рокови на отплата и грејс периоди. Со тоа им обезбедуваме пристап до финансиски ресурси со услови специјално креирани да одговараат на нивните бизнис планови. Секоја жена сопственик на бизнис ќе има свој банкарски советник, кој со стручни насоки и поддршка ќе помогне и поттикне раст и развој на бизнисот“ – изјави Емилија Спировска, член на Управниот одбор на ПроКредит Банка.

Програмата Women in Business опфаќа и целосен пакет на банкарски услуги приспособени да ги задоволат потребите на жените претприемачи, од решенија за целосно дигитално банкарство до кредитни картички, како и пристап до работилници, менторство и настани за вмрежување, овозможувајќи поврзување со истомисленици и проширување на своите професионални мрежи.

Александра Вукосављевич, Директор на финансиски институции, Западен Балкан, ЕБОР, изјави: „Женското претприемништво игра клучна улога во создавање работни места и поттикнување на економскиот раст. Ние цврсто веруваме во тоа дека создавањето еднакви можности за жените во бизнисот не е само прашање на родова еднаквост, туку и економски приоритет. Затоа во земјите каде што работиме ги поддржуваме жените претприемачи да ги остварат своите цели и да бидат повеќе инволвирани во бизнис заедницата“.

Родовата еднаквост, инклузивноста и еднаквите можности се принципи во ПроКредит Банка поставени уште од нејзиното основање и остануваат основни темели на нивната корпоративна култура до ден денес. Потврда за тоа е 84% учеството на жени на раководителски позиции што е далеку повисоко во однос на просекот во банкарскиот сектор. Овој факт сам по себе зборува дека на жените не им е дадена само шанса да се вработат, туку и можност за развој, кариера, напредување и вреднување на нивниот труд. Преку промоција на овие вредности и надвор од институцијата, преку поттикнување инклузија и женско претприемништво во локалната економија, банката има за цел да придонесе кон креирање работни места и стимулирање на економскиот развој преку иновации, конкурентност и понапредни деловни практики.

Сите информации и услови за новиот бизнис пакет за жени претприемачи е достапен на следниот линк.

Продолжи со читање

Банки

Средба Ангеловска-Бежоска − Камер: Претпазливите политики на Народната банка клучни за одржувањето на макроекономската стабилност

Објавено

на

Претпазливата монетарна политика и макропрудентата политика, како и зголемената транспарентност на Народната банка одиграа клучна улога во одржувањето на макроекономската стабилност. Во првиот квартал од оваа година, инфлацијата беше сведена на едноцифрено ниво од 3,4%, девизните резерви и натаму се зголемуваат достигнувајќи ниво коешто е повисоко за 30% во однос на периодот пред пандемијата, а финансиската стабилност беше дополнително зајакната. Ова беше посочено на средбата помеѓу гувернерката на Народната банка, Анита Ангеловска-Бежоска и директорот на Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) за Европа, Алфред Камер, на маргините на Конференцијата од високо ниво во организација на централната банка на Словенија и ММФ, којашто се одржува во Порторож, Словенија.

Камер истакна дека претпазливите политики на Народната банка беа клучни за соодветно надминување на кризниот период и важно е да се продолжи на тој начин. Ова ја нагласува важноста од зачувување на независноста на централната банка.

Гувернерката посочи дека, во период од една година, инфлацијата петкратно се намали и се сведе на пониски едноцифрени стапки, додека јазот помеѓу домашната и инфлацијата во еврозоната значително се намали. Истовремено, и покрај затегнувањето на монетарната политика, стабилноста на домашниот банкарски сектор беше зачувана, а истовремено беше зголемена отпорноста со преземањето на макропрудентните мерки од страна на централната банка. Во изминатите неколку кризни години, показателите покажуваат дека адекватноста на капиталот е на највисоко ниво во изминатите 17 години, додека нефункционалните кредити се блиску до историски најниското ниво. Кредитната активност, иако во еден период забави, и натаму претставува значителна поддршка за домаќинствата и за корпоративниот сектор. 

Гувернерката Ангеловска-Бежоска изрази благодарност до г. Камер за значајната поддршка којашто ММФ ѝ ја дава на Народната банка во справувањето со неодамнешните незапаметени шокови.

Продолжи со читање

Популарно