Connect with us

Банки

Шпаркасе Банка АД Скопје вработува Член на Управен Одбор

Објавено

на

Steiermärkische Bank und Sparkassen AG ВРАБОТУВА:

ЧЛЕН НА УПРАВЕН ОДБОР
НА ШПАРКАСЕ БАНКА АД СКОПЈЕ
одговорен во делот за управување со ризици
ЛОКАЦИЈА: Скопје, Република Северна Македонија

Членот на Управен одбор е одговорен за овозможување ефикасно и ефективно управување со ризикот во различни сегменти на банкарството поврзани со стратешки, пазарни, оперативни, финансиски, правни и ризици за усогласеност. Оваа функција треба да ги балансира ризикот и приливите во банката со цел да се обезбеди раст при внимателно водење на деловното работење во согласност со локалните и општите регулаторни барања.

Главни одговорности:

 • Целосна одговорност на ниво на правното лице (Банката) за стратегиско управување со ризик (вклучувајќи методи и модели на ризик, управување со ризик на ниво на претпријатија, оперативен ризик и физичка безбедност), управување со кредитен ризик (вклучувајќи го делот на обезбедување за корпоративни клиенти и население, управување со колатерал) и банкарски операции
 • Одговорност за креирање и спроведување на стратегијата за ризик за локалната банка која произлегува од Групната стратегија за ризик и изјава за отвореност за превземање на ризик со цел постигнување на избалансирано кредитно портфолио
 • Градење на организација и системи кои обезбедуваат ефективно извршување и следење на добиените позиции
 • Оддржување на силно опкружување за внатрешна контрола и обезбедување на целосна усогласеност со сите барања на Групацијата и барањата за управување
 • Развивање, управување и усовршување на квалитативното и квантитативното известување за ризик што ги задоволува потребите на внатрешните и надворешните засегнати страни
 • Идентификување, анализа и ублажување на внатрешни и надворешни настани кои би можеле да го загрозат одржливото и внимателно банкарско работење на локалната банка; осигурување дека Банката е усогласена со регулативите и набљудување на факторите кои би можеле негативно да влијаат врз бизнисот или инвестициите на банката
 • Ефективна соработка со трети страни, регулаторни тела и други, со цел постојано подобрување на стандардите за управување со ризик и усогласеност како и на оперативниот модел на банката
 • Привлекување и дополнително развивање на висококвалификувани професионалци: „Најкомпетентните луѓе на најважните позиции“. Одговорен за клучниот персонал и развојот на клучните играчи
 • На колаборативен начин континуирано и конзинстентно придонесува за трансформација на Банката во модерен и ефикасен давател на финансиски услуги конкурентен во дигиталната ера.

Кои квалификации се потребни:

 • Универзитетска диплома и докажано искуство од најмалку 10 години на позиција поврзана со ризици во банкарска групација регулирана од Европската Централна банка
 • Искуство во управувањето со финансискиот ризик и познавање на регулаторните директиви според кои банката треба да работи; солидни технички вештини
 • Стратешки деловен партнер: способен партнер за Генералниот директор и Управниот одбор и способен да придонесува и да ги унапредува иницијативите во согласност со целокупната стратешка визија и цел на организацијата за долгорочно создавање вредност. Силна комерцијална ориентација и докажана способност за партнерство со линиските менаџери и оперативни тимови
 • Предизвикувачки капацитет кој ќе се осигура дека сеопфатната слика за позицијата е земена во предвид во процесите на донесување одлуки
 • Способност и подготвеност да се покаже и да се изведе независност во размислувањето за да се избегне пристрасноста на „групното размислување“ во процесите на донесување одлуки
 • Ефективен комуникатор – вербално и писмено со колегите и надворешните договорни страни. Способност за справување со различни високи засегнати страни, разбирање на нивните позиции и поседување на капацитет, доверба и кредибилитет да влијае како што е потребно
 • Искусно деловно расудување, раст на ниво на Oдбор, супериорни вештини за управување со конфликти, страст за зголемување на вредноста на акционерите и подобрување на процесите низ организацијата. Исклучителен лидер со силен карактер, личен интегритет и мотиватор на луѓе и тимови. Поседување на чувство на удобност во меѓународна средина
 • Цврст и директен карактер во комбинација со способоност за дипломатија и прифаќање на различни гледишта. Можност за оддржување на сопствениот став на конструктивен начин, со истовремена посветеност за поддржување на тимската одлука
 • Добро развиена личност, со висока енергија и самомотивираност. Тимски играч – флексибилен во размислувањето и прилагодлив на промени. Извонредни интерперсонални вештини
 • Способност за водење и мотивирање на тимот за ризик, способност за влијание врз останатите колеги на сите нивоа во организацијата и прикажување на чувство за насока и посветеност кон тимот за ризик
 • Ригорозна контролна етика и вреднување на пошироките одговорности на улогата кон регулаторите, клиентите, инвеститорите и пазарот
 • Познавање на најдобрите глобални практики поврзано со меѓународните случувања во областa на ризиците. Способност за поставување на трендови во својата област
 • Силен комерцијален став со длабок интерес за перформансите на бизнисот и комерцијалната приказна зад бројките
 • Трудољубивост и истрајност; способност да се надминат пречките за постигнување на деловната цел
 • Исполнување на сите локални и групни барања како што се „фит и соодветно“ за членство во Управниот одбор

Нашата понуда:

 • Предизвикувачко работно опкружување во динамичен тим
 • Висок степен на одговорност и можност за обликување на иднината на Банката
 • Личен и професионален развој
 • Пакет за компензација што одговара на сениоритетот на позицијата

Љубопитни?

Со нетрпение ја очекуваме вашата апликација.

Ве молиме испратете ја вашата апликација (CV и мотивационо писмо) на англиски јазик до Андреа Баер на: andrea.baier@steiermaerkische.at

Краен рок: 20 октомври 2023 година

#верувајвосебе #верувајвоиднината

Банки

Започнува караванот за финансиско советување на НЛБ Банка

Објавено

на

Од денеска, 20-ти мај, започнува едномесечниот караван на НЛБ Банка за финансиско советување за небанкарски продукти, кој Банката традиционално веќе четврта година по ред го организира во соработка со своите партнери Сава Осигурување, Триглав Осигурување Живот, Кроација Осигурување Живот, Генерали Инвестмент и Сава Пензиско Друштво.

Караванот има за цел да им овозможи на клиентите подобра информираност, советување и едукација за осигурителните продукти во делот на животно и неживотно осигурување, производи за инвестициско осигурување на живот и удели од инвестициски фондови, како и да ја зголеми свесноста кај клиентите за значењето на капиталното финансирано пензиско осигурување и придобивките од доброволниот пензиски фонд.

За времетраењето на караванот, во експозитурите на НЛБ Банка низ земјава, претставници на Банката и осигурителните компании ќе давааат стручни финансиски совети и информативни материјали, овозможувајќи им на сите заинтересирани детално да се информираат за небанкарските финансиски продукти кои се нудат преку НЛБ Банка, а воедно да добијат и промотивен подарок.

Локациите и времето на одржување на промотивните активности за време на караванот за финансиско советување може да ги најдете на социјалните мрежи на НЛБ Банка и друштвата за осигурување. Распоредот на караванот е достапен он-лајн и истиот можете да го погледнете ТУКА.

НЛБ Банка е водечка банкарска институција која постојано го унапредува своето портфолио на производи и услуги, овозможувајќи им на клиентите понуда на банкарски и небанкарски производи на едно место. Банката овозможува и советување, консултација и едукација на клиентите при носење на нивните финансиски одлуки, оптимално управување со средствата за задоволување на нивните моментални финансиски потреби и идеална финансиска стабилност со цел поквалитетен и подобар живот за нив.

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Стопанска банка АД – Скопје

Објавено

на

Стопанска банка АД – Скопје е банка со најдолга традиција на македонскиот пазар. Основана како прва банка во државата, во 1944 година ги постави темелите за банкарското работење и се уште претставува лидер во развојот и во спроведувањето на најсовремените финансиски производи за населението и за правните лица што работат во Северна Македонија, остварувајќи притоа одлични резултати благодарение на високот ниво на професионалност и усвоените европски принципи на работа.

Со цел проширување на својот тим, Стопанска банка АД – Скопје објавува оглас за вработување за следната работна позиција: Советник за одржливост.

Советникот за одржливост е одговорен за воспоставување и одржување на политики, процедури и стратегии поврзани со еколошките, социјалните и управувачките ризици (ризици од ЕСГ), како и подготовка на извештаи за одржливост во согласност со Директивата за корпоративно известување за одржливост (CSRD), Регулативата за таксономија на ЕУ, Регулативата за обелоденувањата поврзани со одржливоста во секторот за финансиски услови (SFDR), Кодексот за корпоративно управување, како и интерните процедури и политики на Банката и интерните процедури и политики на NBG Групацијата. Учествува во проекти од овие области како и проекти кои служат за подобрување на процесот на собирање и обработка на податоци, или било кој друг поврзан проект кој може да се појави во текот на работењето. Активно ја следи целокупната домашна и меѓународна регулатива во областа на животната средина, општествени прашања и корпоративно управување. Подгототвува извештаи и презентации за ESG перформансите, како и соодветен ангажман со инвеститори, регулаторни тела и други заинтересирани страни за прашања поврзани со ЕСГ.

Прочитајте го огласот во целост на следниот линк.

Продолжи со читање

Банки

Алкалоид апсолутен победник, Пивара, Телеком и ТАВ меѓу најатрактивнитекомпании за вработување – Настан Работодавач на Годината

Објавено

на

Синоќа 17 Април 2024 во Хотелoт Лимак, Скопје се случи втората по ред Манифестација за избор на наjпосакуван работодавач „Работодавач на годината“, а во организација на првиот сајт за огласи за работни места во земјава Вработување.ком

Концепирана како Оскари за работодавачите, оваа манифестација прв пат се случи минатата година оддавајќи им признание на најпосакуваните, но и предизвикувајќи ги помалку атрактивните.

Оваа година пред присутни 300 посетители македонски и странски компании, им се оддаде признание на најатрактивнте за 2023 година, кои со своите огласи и објави предизвикале најмногу внимание кај посетителите на сајтот, а и спроведената анкета за привлечноста на компаниите за вработување ја потврдува нивната атрактивност.

Манифестацијата ја отвори Генералниот менаџер на Вработување.ком Дарко Велков, кој нагласи дека ова е еден исклучително тежок период за пазарот на труд и токму заради тоа ваквата манифестација е охрабрувачка за сите компании кои се дел од македонскиот бизнис.

“Вечерва нема да има губитници, ќе имаме наградени и мотивирани. Ќе имаме предизвикани и предизвикувачи. Вечерва сите овде присутни сме победници затоа што заеднички опстојуваме и се бориме за човечки ресурси, се бориме со миграциите, со инфлацијата и со пребрзото технолошко менување на светот. Но, ќе заклучам ако во маката јунакот се познава тогаш сите ние овде присутни компании сме јунаци” – заклучи Велков.

Беа доделени награди во вкупно 8 категории, а една компанија ја доби титулата апсолутен победник.

Добитници на наградите:

 1. 1. Најпосакувана болница за вработување СИСТИНА
 2. 2. Најпосакуван маркет за вработување ЛИДЛ
 3. 3. Најпосакувана компанија за вработување во категорија храна и пијалоци СКОПСКА ПИВАРА
 4. 4. Во категоријата најпосакувана банка за вработување добитник е КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА
 5. 5. Најпосакувана компанија од категоријата странски инвестиции е ЏОНСОН МЕТИ
 6. 6. Најпосакувана компанија од нафтената индустрија е МАКПЕТРОЛ
 7. 7. Најпосакуван телекомуникациски оператор во кој граѓаните со задоволство би се вработиле е ТЕЛЕКОМ
 8. 8. Во категоријата најпосакувана компанија за транспорт и логистика добитник е ТАВ МАКЕДОНИЈА

Апосолутен победник пак, во однос на сите добитници, според бројот на гласови на анкетата и направената статистика на број на прегледи како и интересот на апликантите за нивните објави на сајтот Вработување.ком, е компанијата АЛКАЛОИД која со оваа титула се закити и минатата година.

Останувајќи и оваа година прва компанија во која луѓето без размислување би се вработиле, АЛКАЛОИД ја докажа својата апсолутна доминација во однос на посветеноста на своите сегашни и идни вработени.

Заблагодарувајќи се за наградата Генералниот директор и Претседател на Управниот одбор на „Алкалоид“ АД Скопје Живко Мукаетов им оддаде признание на своите 3000 вработени потенцирајќи ги годините на опстојување и традиција на Алкалоид – вкупно 88.

Нагласи дека и понатаму вистинските вредности ќе бидат на прво место во нивната компанија, дека им е чест што по втор пат се одбрани за најатрактивна компанија за вработување во Македонија и изрази надеж дека и во останатите 22 единици кои се надвор од Македонија во иднина ќе го добијат ова признание.

На манифестацијата беше доделена и една специјална награда.

„Работодавач со најуспешен ребрендинг раст“ која отиде во рацете на РЕПЛЕК, а за „Најуспешна емплоер брендинг кампања“ статуетката отиде во рацете на Флекс Кредит.

Организатор и творец на наградната манифестација е сајтот Вработување.ком кој прослави и 21 година од своето основање а од минатата година е во сопствеништво на финската компанија за огласи за работа Алма Кариера која работи во 11 европски земји, вклучувајќи ја Хрватска, Босна, Словенија, Словачка, Чешка, Естонија, Литванија, Латвија, Финска и Македонија.

Водител на настанот беше актерот Гораст Цветковски.

Продолжи со читање

Популарно