Connect with us

Банки

Шпаркасе Банка АД Скопје вработува Член на Управен Одбор

Објавено

на

Steiermärkische Bank und Sparkassen AG ВРАБОТУВА:

ЧЛЕН НА УПРАВЕН ОДБОР
НА ШПАРКАСЕ БАНКА АД СКОПЈЕ
одговорен во делот за управување со ризици
ЛОКАЦИЈА: Скопје, Република Северна Македонија

Членот на Управен одбор е одговорен за овозможување ефикасно и ефективно управување со ризикот во различни сегменти на банкарството поврзани со стратешки, пазарни, оперативни, финансиски, правни и ризици за усогласеност. Оваа функција треба да ги балансира ризикот и приливите во банката со цел да се обезбеди раст при внимателно водење на деловното работење во согласност со локалните и општите регулаторни барања.

Главни одговорности:

 • Целосна одговорност на ниво на правното лице (Банката) за стратегиско управување со ризик (вклучувајќи методи и модели на ризик, управување со ризик на ниво на претпријатија, оперативен ризик и физичка безбедност), управување со кредитен ризик (вклучувајќи го делот на обезбедување за корпоративни клиенти и население, управување со колатерал) и банкарски операции
 • Одговорност за креирање и спроведување на стратегијата за ризик за локалната банка која произлегува од Групната стратегија за ризик и изјава за отвореност за превземање на ризик со цел постигнување на избалансирано кредитно портфолио
 • Градење на организација и системи кои обезбедуваат ефективно извршување и следење на добиените позиции
 • Оддржување на силно опкружување за внатрешна контрола и обезбедување на целосна усогласеност со сите барања на Групацијата и барањата за управување
 • Развивање, управување и усовршување на квалитативното и квантитативното известување за ризик што ги задоволува потребите на внатрешните и надворешните засегнати страни
 • Идентификување, анализа и ублажување на внатрешни и надворешни настани кои би можеле да го загрозат одржливото и внимателно банкарско работење на локалната банка; осигурување дека Банката е усогласена со регулативите и набљудување на факторите кои би можеле негативно да влијаат врз бизнисот или инвестициите на банката
 • Ефективна соработка со трети страни, регулаторни тела и други, со цел постојано подобрување на стандардите за управување со ризик и усогласеност како и на оперативниот модел на банката
 • Привлекување и дополнително развивање на висококвалификувани професионалци: „Најкомпетентните луѓе на најважните позиции“. Одговорен за клучниот персонал и развојот на клучните играчи
 • На колаборативен начин континуирано и конзинстентно придонесува за трансформација на Банката во модерен и ефикасен давател на финансиски услуги конкурентен во дигиталната ера.

Кои квалификации се потребни:

 • Универзитетска диплома и докажано искуство од најмалку 10 години на позиција поврзана со ризици во банкарска групација регулирана од Европската Централна банка
 • Искуство во управувањето со финансискиот ризик и познавање на регулаторните директиви според кои банката треба да работи; солидни технички вештини
 • Стратешки деловен партнер: способен партнер за Генералниот директор и Управниот одбор и способен да придонесува и да ги унапредува иницијативите во согласност со целокупната стратешка визија и цел на организацијата за долгорочно создавање вредност. Силна комерцијална ориентација и докажана способност за партнерство со линиските менаџери и оперативни тимови
 • Предизвикувачки капацитет кој ќе се осигура дека сеопфатната слика за позицијата е земена во предвид во процесите на донесување одлуки
 • Способност и подготвеност да се покаже и да се изведе независност во размислувањето за да се избегне пристрасноста на „групното размислување“ во процесите на донесување одлуки
 • Ефективен комуникатор – вербално и писмено со колегите и надворешните договорни страни. Способност за справување со различни високи засегнати страни, разбирање на нивните позиции и поседување на капацитет, доверба и кредибилитет да влијае како што е потребно
 • Искусно деловно расудување, раст на ниво на Oдбор, супериорни вештини за управување со конфликти, страст за зголемување на вредноста на акционерите и подобрување на процесите низ организацијата. Исклучителен лидер со силен карактер, личен интегритет и мотиватор на луѓе и тимови. Поседување на чувство на удобност во меѓународна средина
 • Цврст и директен карактер во комбинација со способоност за дипломатија и прифаќање на различни гледишта. Можност за оддржување на сопствениот став на конструктивен начин, со истовремена посветеност за поддржување на тимската одлука
 • Добро развиена личност, со висока енергија и самомотивираност. Тимски играч – флексибилен во размислувањето и прилагодлив на промени. Извонредни интерперсонални вештини
 • Способност за водење и мотивирање на тимот за ризик, способност за влијание врз останатите колеги на сите нивоа во организацијата и прикажување на чувство за насока и посветеност кон тимот за ризик
 • Ригорозна контролна етика и вреднување на пошироките одговорности на улогата кон регулаторите, клиентите, инвеститорите и пазарот
 • Познавање на најдобрите глобални практики поврзано со меѓународните случувања во областa на ризиците. Способност за поставување на трендови во својата област
 • Силен комерцијален став со длабок интерес за перформансите на бизнисот и комерцијалната приказна зад бројките
 • Трудољубивост и истрајност; способност да се надминат пречките за постигнување на деловната цел
 • Исполнување на сите локални и групни барања како што се „фит и соодветно“ за членство во Управниот одбор

Нашата понуда:

 • Предизвикувачко работно опкружување во динамичен тим
 • Висок степен на одговорност и можност за обликување на иднината на Банката
 • Личен и професионален развој
 • Пакет за компензација што одговара на сениоритетот на позицијата

Љубопитни?

Со нетрпение ја очекуваме вашата апликација.

Ве молиме испратете ја вашата апликација (CV и мотивационо писмо) на англиски јазик до Андреа Баер на: andrea.baier@steiermaerkische.at

Краен рок: 20 октомври 2023 година

#верувајвосебе #верувајвоиднината

Банки

Оглас за вработување во ТТК Банка АД Скопје

Објавено

на

ТТК Банка АД Скопје е универзална банка – партнер за населението и за малите и средните претпријатија, којашто креира вредности за своите акционери, клиенти и вработени, со помош на претприемачкиот и профитабилниот начин на размислување, оперативната ефикасност и градењето долгорочно партнерство. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Платена практикантска работа во НЛБ Банка

Објавено

на

НЛБ Банка ги мотивира сите млади ентузијасти да аплицираат за практикантска работа во експозитурите на Банката и Контакт центарот. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Комерцијална банка АД Скопје

Објавено

на

Доколку сакате да ги остварите Вашите желба и амбиција за професионален и кариерен развој во финансиска институција со долгогодишна традиција, која определбата за стабилност, ефикасност и иновативност ја гради со успешен и посветен тим професионалци, Комерцијална банка Ве поттикнува да аплицирате за вработување во Банката. (more…)

Продолжи со читање

Популарно