Connect with us

Останато

Зошто статусот ОЕО е можност за развој на трговијата и економијата на целиот ЦЕФТА регион

Објавено

на

Сигурноста и довербата се клучни зборови во деловниот свет. Дали знаевте дека за тоа постои посебна ознака, онаа која покажува кој е доверлив и проверен партнер? Станува збор за статус на ОЕО. Статусот ОЕО (Овластен економски оператор) е меѓународно признат знак за доверливост и усогласеност со законодавството, кој царинските органи го доделуваат на економски субјекти кои исполнуваат голем број пропишани критериуми. На овој начин тие се препознаваат како доверливи бизниси.

Концептот на Овластен економски оператор е воведен од Светската царинска организација и се заснова на партнерство помеѓу царинските органи и економските оператори. Кога економскиот оператор, кој е вклучен во синџирот на меѓународна трговија, исполнува одредени критериуми, тој добива статус на ОЕО, што истовремено означува и највисоко ниво на доверба“, објаснуваат од Секретаријатот на ЦЕФТА.

Примената на критериумите за добивање статус на овластен економски оператор ја прави трговијата побезбедна, побрза и поефикасна, а крајниот резултат е производите и услугите побрзо да стигнуваат до потрошувачите.

Постојат два вида одобренија, Овластен економски оператор со одобрување за царинско поедноставување кое му овозможува на корисникот на одобрението да користи одредени поедноставувања во согласност со царинските прописи (ОЕОЦ) и Овластен економски оператор со одобрување за безбедност и сигурност кое му овозможува на корисникот на одобрението да користи извесни поедноставувања поврзани со сигурноста и безбедноста (ОЕОС). Двата типа одобренија може да се користат истовремено како едно комбинирано одобрение ОЕОЦ/ОЕОС“, објаснуваат од Стопанската комора на Црна Гора.

Што им носи статусот на ОЕО на бизнисмените?

Придобивките од оваа програма се големи – од забрзување на царинските постапки, намалување на деловните трошоци, заштеда на време, а важна придобивка е препознатливоста на терен, бидејќи тоа значи дека е сигурен пазарен партнер за царинската служба. Во овој поглед, учеството во меѓународните трговски синџири често е условено со добивање статус на ОЕО. Она што е важно е дека кога ќе се исполнат условите за програмата да биде препознаена на ниво на ЦЕФТА-регионот, компаниите можат да ги користат придобивките што им ги носи статусот во сите страни на ЦЕФТА.

Со поедноставување на процедурите и почитување на единствени правила, се стремиме да го поврземе пазарот на ЦЕФТА што е можно повеќе. Примената на програмата на овластени економски оператори, како и нивното меѓусебно признавање е многу значајна во процесот на исполнување на нашите приоритети, а тоа се регионални како и интеграција на ЦЕФТА економиите на единствениот европски пазар. Затоа почитувањето на стандардите на ЕУ е клучниот услов за признавање на оваа програма на ниво на ЦЕФТА“, посочуваат од Секретаријатот на ЦЕФТА.

Како што објаснуваат од Стопанската комора на Црна Гора, за ОЕО програмите на ЦЕФТА страните да бидат признаени тие мора да ги развиваат и имплементираат на идентичен начин како што тоа го прави ЕУ, како резултат на што царинските управи на различните страни на ЦЕФТА имаат идентични барања од компаниите за исполнување на сложени стандарди врз основа на кои компаниите што ги исполнуваат овие строги правила и барања го добиваат овој статус, ОЕО компанија во една страна на ЦЕФТА има ист третман како ОЕО компанија во друга ЦЕФТА страна, т.е. нејзиниот ОЕО Статусот стекнат во ЦЕФТА Страната А е признат во ЦЕФТА Страната Б. Затоа, овие компании ги уживаат истите придобивки што им ги носи овој статус, во сите страни на ЦЕФТА чии програми на ниво на ЦЕФТА се потврдени/валидирани како идентични со оние во земјите членки на ЕУ. Најконкретна придобивка е намалениот број на контроли, бидејќи е компанија од доверба на царинските управи, додека статусот на ОЕО на премините значи пократко задржување на камионите, побрз транспорт и со тоа намалени деловни трошоци. Откако црногорската програма ќе биде признаена на ниво на ЦЕФТА, компаниите со овој статус ќе имаат еднаков третман во сите други страни на ЦЕФТА.

Како да се добие статус на ОЕО?

Процесот на одобрување е тежок процес и може да потрае неколку месеци. Добивањето статус бара дополнителни напори од страна на компаниите од почитување на прописите, собирање документација, па дури и технолошки инвестиции за исполнување на строгите критериуми.

Потребно е да има целосна деловна усогласеност со царинските и даночните прописи на подолг временски период, докажана финансиска ликвидност, уредно сметководство и лесен пристап до сметководствената евиденција, постоење на систем кој овозможува откривање на неправилности и измами, архивирање на евиденција и заштита од губење на податоци, исполнувајќи ги соодветните стандарди безбедност и сигурност“, објаснуваат од Стопанската комора на Црна Гора.

Другите услови се однесуваат на високо ниво на доверливост и квалитет на деловните процеси, како и на системот за внатрешна контрола.

Довербата и безбедноста се клучни зборови во овој процес. Затоа економскиот оператор мора да исполнува услови кои, меѓу другото, вклучуваат почитување на строгите правила поврзани со заштита од нелегален упад во објекти, како и процедури кои ќе воспостават доверливи односи со деловните партнери заради заштита на меѓународната трговија. Исто така, неопходно е да има јасни и доверливи проверки на потенцијалните вработени кои ќе работат на безбедносно чувствителни места“, објаснуваат од Секретаријатот на ЦЕФТА.

Каква е состојбата во регионот и ЦЕФТА страните кога станува збор за бројот на компании со статус ОЕО?

Според последните податоци, 51 компанија ја имаат оваа ознака во Србија, 27 во Северна Македонија, 10 во Косово, 10 во Албанија и 4 во Црна Гора. Податоците на Стопанската комора на Молдавија покажуваат дека дури 120 компании во таа земјата има статус на ОЕО. Податокот кој секако заслужува внимание е дека од 1 ноември 2022 година взаемното признавање на статусот ОЕОС на компаниите меѓу Молдавија и ЕУ стапи на сила во 2008 година, со што Молдавија стана првата ЦЕФТА страна која има законски регулирано меѓусебно признавање на ОЕОС со ЕУ. Од друга страна, во Босна и Херцеговина нема компании со оваа ознака, имајќи предвид дека оваа ЦЕФТА страна почна да ја спроведува програмата во август минатата година.

Досега имаме добиено едно барање. Статусот на ОЕО ќе им ги овозможи на бизнисмените сите поволности предвидени со сегашната регулатива, со дополнително подигање на свеста кај сите потенцијални апликанти за важноста на предметниот концепт за нивниот иден бизнис. Побрзо спроведување на царинските процедури, имиџ на компанијата, препознатливост во регионот и пошироко, намалување на деловните трошоци“, соопштија од царинскиот сектор на Управата за индиректно оданочување на БиХ.

Кога заштедите ќе се претворат во бројки, според пресметките на бизнисмените, тоа значи дека заедно со подобрувањето и поедноставувањето на царинските формалности, меѓусебното признавање на статусот во сите ЦЕФТА страни ги ослободува компаниите од плаќање до четвртина од оперативните трошоци. Со овие иницијативи ЦЕФТА се стреми да ја поттикне трговијата, конкурентноста и инвестициите, но и да ги подготви компаниите за учество на пазарот на Европската унија.

Банки

Успешни приказни, врвни професионалци, млади лидери, размена на идеи – се одржа втората конференција „Чувари на мудроста“

Објавено

на

Повеќе од 200 млади присуствуваа на втората конференција „Чувари на мудроста“, во организација на Халкбанк АД Скопје, на која своите искуства, совети и рецепти за успех ги споделија 14 говорници кои работат во различни области. Настанот беше вистинска платформа на која се обединија знаењето на успешните и реализирани професионалци и полетноста и амбициозноста на младите студенти и претприемачи.

На првата панел дискусија „Од личен развој до иновативно претприемиштво“ со професорот Радмил Поленаковиќ и Нина Ангеловска, пионерката во е-трговијата, заклучокот беше дека подготовката за дигиталната ера бара посветеност и континуирано учење. Практичните вештини, етичките размислувања и современите наставни методи можат да го премостат јазот помеѓу традиционалното образование и потребите на пазарот на труд кои брзо се менуваат.

Во рамките на вториот конференциски панел, насловен „Успешна бизнис приказна – посветеност, дисциплина, интуиција“, Живко Мукаетов, директор на Алкалоид, и Петар Ниновски, основач на „Бреинстер“, имаа пријатна дискусија базирана на сопствените искуства. Мукаетов се осврна на професионалните предизвици во неговата 25-годишна кариера, а Ниновски нагласи дека младите треба да работат напорно, да се пробуваат, да направат грешки ако треба, но и да умеат да си простат за нив. Интегритетот, посветеноста и дисциплината се основа за долгорочен успех.

Искра Гешоска, теоретичарка на уметноста, и Јасмина Поповска, професорка на Филозофскиот факултет, на третата панел дискусија „Без хуманистика нема иднина“ ја изненадија публиката со различната перспектива на хуманистичките науки. Панелистите истакнаа дека, водени од човековата доблест и потрагата по знаење, хуманистичките науки го ставаат акцентот на добро управување со заедницата и емпатијата во општеството, што се клучни за индивидуалната благосостојба.

И покрај поразителните бројки за волјата на младите да бидат општествено активни, граѓанскиот сектор останува силен во застапувањето на потребите на граѓаните. Неда Малеска Сачмароска од ЦУП и Ирина Јаневска од АРНО на четвртата панел дискусија насловена „Храбар граѓански сектор за квалитетни општествени промени“ ги разбија стереотипите и предрасудите преку практични примери за личните и секторски успеси, и заклучија дека останува заложбата за поголемо доближување на улогата на граѓанскиот секторот до младите и заедницата.

На панелот за архитектура под наслов „Визија за архитектура на иднината“ воден од професорот Мишко Ралев и архитектот Пако Радовановиќ, говорниците потенцираа дека оваа професија бара љубов и посветеност, како и вроден талент. Панелистите истакнаа дека архитектите мора да имаат силно чувство за естетика и осет за убавото, што е неопходно за успешно реализирање на нивните проекти.

Академик Владо Камбовски и професорот на Правниот факултет, Бобан Мисоски, разговараа за филозофското битие на правото, но и за правото како дел од секојдневието на панелот насловен „Концепт за инклузивна и одржлива правда“. Тие се обидоа да ги мапираат клучните компетенции кои треба да ги поседуваат младите правници, и како тие да ја одржат својата мотивација за борба за правда и праведност.

На последниот панел „Личен потенцијал без бариери“ со психотерапевтите Славица Гајдаѕис Кнежевиќ и Катерина Димова се дискутираше на темата „Како да ни биде добро?“. Тие истакнаа дека често не сме свесни како да постигнеме благосостојба или да ги препознаеме причините за нашето незадоволство. На крајот закчучија дека е потребна длабока интроспекција и себеспознавање за да стигнеме до решение.

Панелистите ја посочија важноста од прилагодување на тековните трендови, придржување кон етичките стандарди и континуирано учење за успех во инженерството, бизнисот и образованието.

Присутните млади луѓе во публиката беа активни учесници во дискусиите имајќи предвид дека преку апликацијата Слајдо поставија повеќе од 180 прашања до говорниците. За најкреативното прашање во секоја сесија, следуваше вредносен ваучер.

Целта на конференцијата „Чувари на мудроста“, организирана од Халкбанк АД Скопје, е да ги обедини студентите и младите претприемачи со врвни ментори и професионалци од различни области. Оваа платформа им нуди можност од прва рака да слушнат успешни приказни и да научат вредни лекции од искуствата на луѓе кои, со својот труд и посветеност, успеале да ги надминат сите бариери и да достигнат врвови во своите кариери.

Продолжи со читање

Останато

Ексклузивна можност за професионална инспирација на конферeнцијата „Чувари на мудроста“

Објавено

на

Време е за „Чувари на мудроста“, конференцијата што ќе понуди бесплатни корисни совети од успешните за сите студенти, млади професионалци и претприемачи на кои им е потребна мотивација, инспирација и црпење искуство од луѓето кои оставиле силен професионален и личен печат во своите области. Втората по ред конференција „Чувари на мудроста“ ќе се одржи овој вторник, на 11 јуни, во Младинскиот културен центар во Скопје. Настанот ќе ги собере на едно место луѓето кои со своето знаење, искуство и успех ги мотивираат и ги водат идните генерации кон остварување на нивните соништа.

Конференцијата ќе има седум панел-дискусии, со учество на 14 истакнати професионалци од различни области. Панелот на тема „Од личен развој до иновативно претприемништво“ ќе ги обедини професорот Радмил Поленаковиќ и успешната претприемачка Нина Ангеловска, кои ќе дискутираат за е-трговијата и нејзините можности. Првиот човек на „Алкалоид“, Живко Мукаетов, и Петар Ниновски од „Брејнстер“ ќе ги раскажат своите успешни бизнис-приказни истакнувајќи го значењето на посветеноста, дисциплината и интуицијата во рамките на втората панел-дискусија, насловена „Успешна бизнис-приказна – посветеност, дисциплина, интуиција“.

Темата „Без хуманистика нема иднина“ ќе биде обработена од Искра Гешоска и Јасмина Поповска, кои ќе ја истакнат важноста на културата во нашето општество. Неда Малеска Сачмароска и Ирина Јаневска ќе дискутираат за улогата на невладините организации во создавањето квалитетни општествени промени, додека професорот Мишко Ралев и архитектот Пако Радовановиќ ќе ја споделат својата визија за архитектура на иднината.

Во панелот посветен на правдата, академик Владо Камбовски и професорот Бобан Мисоски ќе разговараат за концептот за инклузивна и одржлива правда, а на последниот панел „Личен потенцијал без бариери“, Славица Гајдаѕис-Кнежевиќ и Катерина Димова ќе споделат корисни совети истакнувајќи ги предизвиците и можностите за младите психолози.

Покрај дискусиите, конференцијата ќе вклучи и интерактивни работилници, кои ќе ги водат Сања Митровска и Милан Стојанов, а кои ќе се фокусираат на темата развој на стартап бизнис-идеја и употреба на AI-алатки за поставување на визуелна комуникација.

Конференцијата „Чувари на мудроста“ е создадена со цел да ги обедини младите со најдобрите ментори и практичари од различни професионални области. Не пропуштајте ја оваа уникатна можност да ги чуете приказните и да научите корисни работи од искуствата на луѓето кои со својот труд и посветеност успеале да ги надминат сите бариери и да ги достигнат врвовите во својата кариера.

Конференцијата „Чувари на мудроста“ е бесплатна и отворена за сите млади луѓе. Поради ограничениот број, сите заинтересирани треба да се регистрираат и да го пријават своето учество на следниот линк: bit.ly/Конференција-ЧувариНаМудроста

Продолжи со читање

Останато

Поскапени поштенските и курирските услуги

Објавено

на

Цените на поштенските и курирските услуги во првото тримесечjе од годинава пораснале за 3,8 проценти во споредба со првото тримесечје од 2023 година, објави денеска Државниот завод за статистика (ДЗС).

 Во првото тримесечје од годинава, во споредба со првото тримесечје од 2023 година, цените на услугите за транспорт и складирање се на исто ниво.

Цените за копнениот и цевководниот транспорт бележат пад од 0,1 проценти, додека кај поштенските и курирските услуги бележат пораст од 3,8 проценти.

Во истиот период, цените на услугите во секторот Информации и комуникации бележат пад од 0,7 проценти во одделот Телекомуникации.

Продолжи со читање

Популарно