Connect with us

Анализи

ЗПУПС: Со новиот закон за платежни услуги и платни системи се забранува нудење попуст за плаќање во готовина

Објавено

на

Новиот Закон за платежни услуги и платни системи кој стапи на сила од почетокот на 2023 година, донесе низа новини меѓу кои и забраната за нудење на попуст за плаќања со готовина.

Согласно овие измени, примачот нема право да нуди попуст доколку платежните трансакции се извршуваат со готовина. Под примач се подразбира правно или физичко лице за кое се наменети паричните средства кои се предмет на платежната трансакција или продавачот на производ/услуга.

Оваа забрана за нудење (давање) попусти се однесува на платежни трансакции што се извршуваат исклучиво со готовина, непосредно од плаќачот на примачот, без вклучување на посредник.

Доколку примачотт нуди (дава) попуст за плаќање со готовина, Законот (ЗПУПС) утврдува глоба во износ од:

  • 500 до 1.000 евра во денарска противвредност за микро трговец,
  • 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност за мал трговец,
  • 3.000 до 6.000 евра во денарска противвредност за среден трговец и
  • 7.000 до 10.000 евра во денарска противвредност за голем трговец

Покрај глобата на трговецот ќе му се изрече и прекршочна санкција, забрана за вршење дејност во траење од три месеци до две години.

Дополнително, со глоба ќе се соочи и одговорно лице од компанијата.

Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице кај трговецот. Покрај глобата, на одговорното лице кај трговецот ќе му се изрече и прекршочна санкција, забрана за вршење должност во траење до една година.

За плаќања со готовина, правно лице може да чува во својата благајна готовина до висината на благајничкиот максимум, кој го утврдува правното лице со посебен акт. Правното лице е должно сите парични средства од дневниот пазар над утврдениот благајнички максимум примени во готовина по било која основа да ги уплати најдоцна до следниот работен ден на својата платежна сметка.

Правното лице е должно да ја осигура готовината која ја чува во својата благајна, најмалку до висината на благајничкиот максимум, при што договорот за осигурување задолжително ќе ги покрива штетите во случај на пожар, поплава и кражба. Обврската за осигурување на готовината не се однесува на правните лица чиј благајнички максимум е до 20.000 денари.

Плаќањето на производи и услуги во готово од страна на правни лица не може поединечно да биде повеќе од 6.000 денари и не може да надмине вкупен износ од 60.000 денари во текот на календарскиот месец.

Анализи

Започна гласањето за најдобрите во македонската е-трговија за 2023 година

Објавено

на

Започна гласањето за изборот на најдобрите е-трговци за 2023 година „E-commerce Awards 2023“, кој традиционално се одржува по трети пат во организација на Асоцијација за е-трговија на Македонија – АЕТМ, каде што ќе се одбираат најдобрите домашни е-трговци за 2023 година, кои се натпреваруваат во 24 категории поделени во три секции: најдобри е-трговци во одбрани аспекти на онлајн продавање, најдобри е-продавници по сектори и шампиони во е-трговија.(повеќе…)

Продолжи со читање

Анализи

Најголеми добитници се должниците, најголеми губитници државниот буџет, банките, финансиските друштва и другите позајмувачи – тоа е цената на простените долгови

Објавено

на

Должниците повторно, по кој знае кој пат во оваа држава, ќе бидат најголемите добитници од законските измени за застареност на долговите после 10 години, а најголеми губитници ќе бидат државниот буџет, индивидуалните доверители што позајмиле пари и финансиските друштва, коментираат правници и познавачи на финансиските состојби во земјава. Според нив, долговите кон банките најверојатно ќе излезат како најголем апсолутен износ, но тоа нема да има големо влијание врз банките затоа што тие веќе ги имаат резервирано овие побарувања и затоа сега нема да бидат оштетени нивните биланси.(повеќе…)

Продолжи со читање

Анализи

Граѓаните земале 25,5 милиони евра кредити од банките за еден месец, компаниите во ноември „апстинирале“ од кредити

Објавено

на

Банките во земјава во ноември лани одобриле вкупни кредити во износ од околу 1,3 милијарди денари (20,8 милиони евра), при што најголем дел завршиле кај домаќинствата, односно компаниите останале без поголема кредитна поддршка. Дури има и намалување на вкупната изложеност на банките кај корпоративниот сектор за 252 милиони денари (околу 4 милиони евра) поради намалениот обем на кредити во странска валута.(повеќе…)

Продолжи со читање

Популарно