Connect with us

Интервјуа

Очекувања 2023 година | Д-Р БИЛАЛ СУЏУБАШИ, ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ

Објавено

на

На почетокот на тековната 2023 година, се обраќаме до банките во Република С.Македонија со цел објавување на очекувањата на водечките банкари во нашата земја од аспект на предизвиците со кои ќе се соочат Банките во периодот што следи.

Од соговорниците побаравме да направат кратка ретроспектива на изминатата 2022 година, да ги споделат своите очекувања околу новите трендови во банкарскиот сектор во 2023 година, да дадат свој коментар на движењето на каматите на активата и пасивата, да ги истакнат предизвиците со кои ќе се соочи банкарскиот сектор по имплементацијата на новиот Закон за платежни услуги и платни системи и да откријат еден новитет кој банката ќе го воведе во тековната година.

За таа цел во целост ги пренесуваме ставовите и очекувањата на д-р Билал Суџубаши, Главен извршен директор на Халкбанк АД Скопје.

Банкарство: Кратка ретроспектива на изминатата 2022 година. Кои настани ја одбележаа годината, дали истата беше успешна за Вас и кои поуки ги извлековте?

Д-р Билал Суџубаши: Ланската година беше уште една тешка година, полна со предизвици бидејќи наместо економско опоравување од здравствената криза, се случи руско – украинскиот конфликт кој доведе до нова економска криза. Годината што е зад нас беше проследена со прекини во снабдувањето и повисоки цени на храната и енергијата, како комбинацијата на „ковид“ ефект, неповолни климатски промени, војна и недостиг на храна, што доведе до рекордно зголемување на инфлацијата во многу земји во светот, инфлација изразена во двоцифрени бројки каква што немало од 90-тите наваму. Како мала и исклучително отворена економија, каде што трошоците за храната и енергенсите сочинуваат околу половина од потрошувачката кошничка, Република Северна Македонија беше исклучително подложна на шоковите на меѓународните пазари, коишто брзо се пренесоа и во домашната економија.

Инфлацијата во светот ланската година беше на историско највисоко ниво. Се оценува дека за 2022 таа ќе изнесува 14,2%, додека за 2023 ќе забави на ниво од 8-9%. Инфлацијата во земјата оствари лани во октомври историско највисоко ниво од 19,8%, највисоко во последниве 25 години. Се проценува дека годинава ќе има забавување на инфлацијата во регионот на Централна и југоисточна Европа со што би се намалила на околу 8%, што е слично и со проекциите на НБРМ за домашната инфлацијата.

И во најновата криза уште еднаш дојде до израз значењето на банкарскиот сектор, којшто и покрај последователните кризи и натаму е високо капитализиран и ликвиден, односно ја задржа својата отпорност, а истовремено обезбеди постојана кредитна поддршка за економијата.

Според последните проекции објавени во ноември во 2022 година од страна на Народната банка, во услови на зголемена неизвесност и постепено затегнување на монетарната политика, се очекува и сведување на стапките на раст на кредитите во банкарскиот сектор на 9,2%, односно 7,1% и 7,4% во  2023 и 2024 година. И покрај воениот конфликт, мерките преземени од страна на Народната банка овозможија натамошен раст на депозитите со слична динамика, така што се очекува на крајот на 2022 година тој да изнесува 3,9%. Со стабилизацијата на тековите и со делувањето на мерките на Народната банка за поттикнување на денарското штедење, се очекува  раст на депозитите од 6,5% во 2023 година и 8%, во просек, за периодот 2024 ‒ 2025 година.

Што се однесува до Халкбанк, слободно можам да кажам дека и во ваква кризна година ние испорачавме исклучително позитивни резултати во секој домен.  Бележиме значаен резултат во однос на депозитната база, каде имаме пораст од 136 милиони евра, од кои 72 милиони припаѓаат на депозити од клиентите – правни и физички лица. Во делот на кредити, имаме пораст од вкупно над 121 милион евра. Нашата актива со вкалкулираниот пораст сега веќе изнесува 1,36 милијарди евра. Нашиот нето профит за 2022 изнесува над 12 милиони евра. Истовремено нивото на ненаплатени долгови во банката уште еднаш е исклучително под просекот во секторот и изнесува 1,47 %. Сето ова го потврдува фактот дека Халкбанк е една од најсигурните и најстабилни банки во регионот, подготвена за справување со секакви кризи.

И во новонастанатата ситуација ние се потрудивме да испорачаме производи во согласност со потребите на пазарот, но и иновативни производи како дел од нашата стратегија да бидеме лидери во воведувањето производи базирани на новите технологии и дигитализацијата. Нашите различни производи и услуги се секогаш присутни на пазарот со цел да ги задоволат барањата и потребите на клиентите чие задоволството е наша главна цел. Овој принцип ги води сите наши активности и се применува во нашите секојдневни ангажмани.

Халкбанк уште еднаш ја потврди и својата позиција на еден од најголемите и најсилни брендови на македонскиот финансиски пазар. Како најбрзорастечка банка на пазарот, Халкбанк АД Скопје денес значи и вработување за над 700 вработени, широка мрежа од филијали, банкомати и  активни ПОС-терминали достапни кај бројни трговски партнери и банка која опслужува илјадници граѓани, како и мали, средни и корпоративни претпријатија и јавни институции.

Банкарство: Кои ќе бидат нови трендови во банкарскиот сектор во 2023 година во Македонија?

Д-р Билал Суџубаши: Еден од главните предизвици за сите финансиски институции е да најдат соодветен одговор на растечките потреби на банкарските клиенти за финансиски услуги кои се интерактивни, лесни за користење и лесно достапни. Банките денес се трудат да обезбедат супериорно искуство на клиентите на сите точки на допир на клиентите.

Оттаму, може слободнода се каже дека иднината на банкарството ќе биде многу интересна, има многу предизвици, a најмногу се врзани за дигитализацијата каде конкуренцијата е огромна, особено во услугите на платниот систем. Затоа и се проценува дека во светот, во следните четири години дигиталните иновации базирани на паметното банкарство ќе бидат клучни за успехот на пазарот.

Секако треба да се потенцира дека Fintechs индустријата е сè поважен феномен во целиот свет, а способноста на банкарскиот сектор да се прилагоди на новите барања на дигиталната економија значи можност за задржување на водечката позиција на банките во финансискиот сектор.

Не треба да се заборави и зеленото финансирање на кое и кај нас сè повеќе се посветува внимание. Еве и Централната банка најави дека се работи на Стратегијата за зелено финансирање, во која се предвидени низа активности, меѓу кои и подготовка на насоки за работењето на банките во доменот на зелените финансии.

Накратко кажано, главен тренд не само годинава туку и во наредниот период ќе бидат дигиталната и зелената трансформација кои се основен предуслов за градење силна економија, отпорна на шокови.

Банкарство: Краток коментар околу очекувањата за движењето на каматните стапки на кредитните/депозитните производи во 2023 година.

Д-р Билал Суџубаши: Економската криза започната ланската година, доведе до исклучително високо ниво на инфлација, кое е особено изразена во неразвиените и земјите во развој. Ваквите состојби неминовно доведоа до промени во монетарната политика на Централните банки, чии сигнали ги следат и банкарските сектори во сите земји. За одржување на среднорочната ценовна стабилност, централните банки настојуваа да ги стабилизираат инфлациските очекувања преку затегнувањето на монетарната политика, односно со покачување на основната каматна стапка. Американската централна банка (ФЕД), на пример,  во неколку наврати ги зголеми каматните стапки, Европската централна банка ги зголеми четири пати, па и кај нас од април, кога основната каматна стапка беше 1,25%,  па наваму Централната банка, заради одржување на стабилноста на девизниот курс и на среднорочната ценовна стабилност, направи неколку нејзини корекции и истата моментално е на ниво од 4,75%.

Зголемувањето на основните каматни стапки од страна на централните банки, поради неочкувано високата инфлација, се рефлектираше преку пресметковните каматни стапки како што е ЕУРИБОР, што пак негативно влијае на отплатата на кредитите со променлива каматна стапка и влијае на стандардот на компаниите и населението.

Банките, следејќи ги сигналите што доаѓаат од Народната банка, во неколку наврати направија нагорни корекции во каматните стапки на кредитите и на депозитите.

За идната година се проценува дека цените на храната би можеле да се задржат на високо ниво поради што неопходно ќе биде да се продолжи со борбата против инфлацијата за да не се вкоренат очекувањата за зголемени цени. Затоа е голема веројатноста дека глобалните Централни банки ќе продолжат со зголемување на каматните стапки и во следниот период, како одговор на инфлациските притисоци во Еврозоната, а при висока неизвесност од динамиката на глобалните цени на примарните производи. Иако производството и инвестициите во напредните економии се предвидува да се вратат на пред-пандемските трендови следната година, тие ќе останат сè уште на пониско ниво во развојните пазари и развојните економии, главно поради поцврстите фискални и монетарни политики и неизлечените последици од пандемијата.

Банкарство: Со какви предизвици се соочува банкарскиот сектор со имплементацијата на новиот Закон за платни системи и платежни услуги?

Д-р Билал Суџубаши: Новиот Закон за платни системи и платежни услуги со кој македонското законодавство се усогласи со директивите на Европскиот парламент и на Советот на Европската Унија, а кој почна да се применува од овој месец, секако носи предизвици за банките.

Новата регулатива овозможува влез на нови даватели на платежни услуги на финансискиот пазар и нови платежни услуги. Односно, покрај банките, кои досега единствени имаа право да нудат платежни услуги, на пазарот ќе можат да се појават и платежни институции, односно трговски друштва кои врз основа на дозвола од Народната банка, ќе даваат платежни услуги.

Во рамки на овој Закон, на пример се предвидува и воведување платежна сметка со основни функции, којашто ќе може да ја отвори секој граѓанин, при што отворањето на сметката како и неколку основни платежни услуги, за ранливите категории на граѓани ќе бидат бесплатни. Во Законот има и други новини од кои некои ќе бидат во примена од првиот квартал од 2024 година, како иницирање на плаќањa  и други услуги, што ќе значи дека и банкарскиот сектор ќе треба да го приспособи своето работење на новите услови и да понуди нови производи во услови на зголемена конкуренција.

Во моментов во Северна Македонија сè уште не постои силен финтек пазар кој би бил вистинска конкуренција на банките. Исто така, мора да се каже дека клиентите и натаму сметаат, што го потврдуваат сите истражувања врзани за земјите од Централна и Источна Европа, дека банките обезбедуваат сигурност, многу поголема од новите „играчи“,  па оттаму и ја имаат довербата на корисниците.

Сепак, ова не значи дека состојбата нема да се промени. Токму затоа банките ќе треба да продолжат со започнатата дигитална трансформација и да размислуваат за тоа на клиентите да им понудат повеќе од само традиционални банкарски услуги.

Банкарство: Наведете еден новитет што Халкбанк АД Скопје ќе го имплементира во 2023 година и што очекувате од имплементација на истиот?

Д-р Билал Суџубаши: За идната година Халкбанк, освен што планира зголемување на капиталот од минимум 30 милиони евра и уште 3 милиони евра на подружницата Халк Осигурување, отворање на четири нови филијали, како и продолжување со квалитетна понуда за населението за сите финансиски потреби (секојдневни банкарски операции, депозити и кредити), исто така планира воведување нови дигитални услуги кои ќе го унапредат корисничкото искуство на постоечките и новите клиенти на Халкбанк.

Исто така ќе продолжиме со низа прилагодени понуди како за поддршка на малите и средни бизниси кои отсекогаш биле исклучително важни за Банката, а токму ваквата понуда веројатно е и причина што Халкбанк е најчесто прв избор на новоформираните компании.

Секако ќе има и проширување на проектите за општествена одговорност во делот на животната средина и грижа за децата и постарите лица бидејќи општествената одговорност е една од стратешките цели на нашата корпоративна стратегија.

Интервјуа

Интервју | АНТОНИО АРГИР: Групацијата НЛБ прерасна во регионален пионер во областа на напредните дигитални плаќања

Објавено

на

Во денешниот дигитален пејзаж кој брзо се развива, точката во која се вкрстуваат финансиите и технологијата го обликува начинот на кој спроведуваме трансакции. Еден од пионерите во оваа област е г-дин Антонио Аргир, искусен експерт со длабоко разбирање на дигиталните платежни системи.

Со фокус на теми како што се Apple Pay, Google Pay, NLB Smart POS и поширокиот спектар на дигитализација, Аргир носи богатство на знаење и детален увид во овие дејности.

Во ова ексклузивно интервју, навлеговме во нијансите на овие трансформативни технологии, истражувајќи го нивното влијание врз потрошувачите, бизнисите и иднината на финансиските екосистеми.

Во продолжение разговараме со г-дин Антонио Аргир, член на УО на НЛБ Групација, одговорен за управување со групацијата, плаќања и иновации.

Банкарство: Неодамна НЛБ го имплементираше Apple Pay во Словенија. Кажете ни малку повеќе за опциите што Apple Pay им ги нуди на клиентите? 

Антонио Аргир: Така е, ние сме исклучително горди што на крајот на февруари во Словенија ја овозможивме услугата Apple Pay за корисниците на НЛБ. Реакциите кои ги добиваме од клиентите се многу позитивни, бидејќи клиентите навистина со нетрпение ја очекуваа оваа услуга. Со овозможувањето на Apple Pay, НЛБ дополнително ја зајакна својата позиција како дигитално напредна банка. Сепак, ова не е единствената иновација што ја воведовме во НЛБ Групацијата во последната година. 

Дефинитивно би го споменал и воведувањето на услугата Google Pay, воведувањето на новата повеќеканална дигитална банка Клик која овозможува исто корисничко искуство на сите уреди, односно и на паметните телефони и на компјутерите, и последно, но не и најмалку важно, лансирањето на NLB Smart POS решението кое овозможува паметно користење на телефоните и како ПОС терминал. Со сите решенија што ги нудиме, клиентите секогаш ги имаме во нашиот фокус. На нашите клиенти сакаме да им го понудиме најдоброто корисничко искуство кое можат да го добијат на пазарот. 

Оценувам дека НЛБ Групацијата во последниот период навистина презеде решителни чекори на патот кон обезбедување на најдобро корисничко искуство за своите клиенти на сите пазари каде што работи, вклучително и во Македонија. Амбицијата на НЛБ е секако многу поголема и поширока. Сакаме што поскоро да ја овозможиме услугата Apple Pay и на другите пазари, секако и во Македонија. Желбата е слична како во случајот со услугата Google Pay, кога практично НЛБ Групацијата прва ја донесе глобално популарната услуга на пазарите во Северна Македонија, Црна Гора и Босна и Херцеговина. 

Со Google Pay докажавме колку е значајна улогата на НЛБ Групацијата и каква системска позиција имаме во однос на глобалните технолошки компании, како и на локалните пазари каде што работиме. Така, слично на Google Pay, сакаме да ја направиме услугата Apple Pay достапна за сите наши клиенти во регионот кој го нарекуваме наш дом. НЛБ Групацијата сака на клиентите да им ги понуди најнапредни решенија за дигитално банкарство, а во исто време да обезбеди најдобро корисничко искуство, кое е безбедно и доверливо. 

Apple Pay е чекор на овој пат, бидејќи со услугата Apple Pay можете брзо, лесно и безбедно да плаќате со НЛБ картичките директно со вашиот iPhone или други уреди на Apple. Можете да плаќате и на ПОС терминали и онлајн. Користењето на Apple Pay е многу лесно, бидејќи клиентите едноставно го доближуваат својот iPhone или Apple Watch поблиску до терминалот за плаќање. Кога плаќате онлајн и преку апликации, информациите како што се вашето име и презиме и адреса се пополнуваат автоматски. Apple Pay користи безбедносни карактеристики вградени во вашиот Apple уред, вклучувајќи Face ID и Touch ID, кои се дизајнирани така што само вие можете да одобрувате плаќања.

Банкарство: Дали е достапна дигитализацијата на платежните картички за сите брендови (Mastercard/Visa) и дали крајниот корисник има некакви почетни трошоци, т.е. цена по трансакција? 

Антонио Аргир: Во Словенија, НЛБ Групацијата обезбедува Apple Pay услуги и за Visa и за Mastercard картички. Истата амбиција ја имаме и за останатите пазари каде што работи НЛБ Групацијата. Apple Pay е достапен бесплатно за нашите клиенти, нема дополнителни трошоци за клиентите кои користат ја користат оваа услуга. 

Банкарство: Кога реално може да очекуваме Apple Pay во Македонија? Дали Apple Pay моментално се имплементира во НЛБ Банка Скопје? 

Антонио Аргир: Имплементацијата на услугата Apple Pay се одвива истовремено за останатите членки на НЛБ Групацијата. Се надеваме дека и другите банки од нашата Групација, за кои Банкарт обезбедува услуги за обработка на картички и банкомати, ќе можат да воведат Apple Pay за релативно краток временски период. Услов за имплементација на услугата е секако присуството на Apple Pay на секој пазар, што е исклучиво одговорност на Apple. Apple Pay сè уште не е достапен на пазарите во Северна Македонија, Босна и Херцеговина и Косово, па НЛБ Групацијата води интензивни разговори со Apple со цел што поскоро да ги отвори овие пазари за нивните производи. Врз основа на успешната имплементација во Словенија, сметам дека сме на добар пат да го донесеме Apple Pay и во Македонија.

Банкарство: Дали мислите дека имаме потенцијал да го користиме овој паричник во Македонија? Колку корисници со iPhone реално може да се очекува да ги дигитализираат своите картички преку Apple Pay, имајќи предвид дека во Македонија во септември 2023 година се дигитализирани само 29.000 дебитни и 14.000 кредитни картички? 

Антонио Аргир: Групацијата НЛБ е регионален пионер во областа на напредните дигитални плаќања. Уверен сум дека има голем потенцијал за раст на мобилните плаќања како на македонскиот, така и на другите регионални пазари. Овој вид на плаќање носи многу предности за клиентите, но и за продавачите и последно, но не и најмалку важно за државата, бидејќи го намалува уделот на сивата економија.

Токму поради ова, сметам дека земјите исто така треба да преземат поактивен пристап кон промовирање на дигиталните и безготовински плаќања, бидејќи уделот на овие плаќања во регионот е далеку под европскиот просек. По воведувањето на услугата Google Pay, а сега и услугата Apple Pay и со тоа подобреното корисничко искуство, бројот на дигитализирани картички меѓу корисниците на НЛБ во Словенија расте исклучително брзо. Од воведувањето на Google Pay минатиот јуни, бројот на дигитализирани картички меѓу корисниците на НЛБ во Словенија се зголеми за повеќе од четири пати до крајот на 2023 година, а тој број сè уште расте. 

Податоците за Apple Pay се уште поимпресивни, бидејќи корисниците на НЛБ дигитализираа повеќе од 30.000 картички само во првата недела. Подобреното корисничко искуство и популарноста на Google Pay меѓу корисниците на НЛБ во Словенија се докажува со фактот дека уделот на бесконтактните плаќања со мобилни и паметни часовници е двојно поголем од минатогодишниот просек. Сè уште немаме податоци по воведувањето на Apple Pay, но врз основа на бројот на дигитализирани картички, претпоставуваме дека процентот на плаќање преку мобилен и паметен часовник значително ќе се зголеми. Истовремено, неопходно е да се истакне и фактот дека во овој период обемот (износот) на трансакциите на клиентите на НЛБ направени со паметен телефон или паметен часовник исто така е повеќе од двојно зголемен. Сигурни сме дека ќе бидеме сведоци и на сличен тренд на брз раст на дигитализираните картички и трансакциите направени со овие картички и во Македонија.

Банкарство: Имајќи предвид дека ова интервју го спроведовме партнерски со АЕТМ Скопје, следното прашање е поврзано со нивното делување. Асоцијацијата за е-трговија преку своето делување се стреми да ги едуцира клиентите за бенефитите кои ги нуди е-плаќањето и дигитализацијата. Како ја оценувате работата на АЕТМ кога е во прашање овој сегмент на плаќања?

Антонио Аргир: Да потсетам дека НЛБ Банка Скопје е прва банка која на македонскиот пазар овозможи процесирање на плаќањата преку електронска трговија, практично уште во 2008 година, а денес банката има преку 50% пазарно учество во остварен волумен кога станува збор за онлајн плаќањата. На клиентите Банката им нуди стабилен, 24/7 достапен сервис за плаќање, но и низа дополнителни алатки и функционалности со цел корисниците да ги спроведат плаќањата на брз, едноставен и безбеден начин. 

За работата на Асоцијацијата, можам да дадам само позитивни оценки. Навистина сметам дека оваа организација, од нејзиното основање во 2017 година, е непоколеблива во своите напори да го катализира растот и напредокот на секторот за е-трговија. Би рекол, слично како што НЛБ е пионер во обогатување на финансискиот пејзаж со иновативни услуги и трансформација на традиционалното банкарство, така и Асоцијацијата за е-трговија е пионер во визионерски иницијативи и постојана потрага по иновации кои имаат трансформативно влијание на дигиталната трговија.

Преку регионалната улога која во моментов ја имам во нашата НЛБ Групација, имајќи подобар поглед и знаења за регионот, можам да кажам дека стратешките иницијативи на Македонската Асоцијација за е-трговија не само што ја поттикнаа индустријата напред, туку и поставија „златен стандард“ за сличните организации во регионот. 

Преку своите иновативни програми и посветеност кон извонредност, тие постојано демонстрираат длабоко разбирање на динамиката на пазарот, градејќи поволна средина за раст на овој сегмент, но и на сите останати чинители кои учествуваат во процесот на е-трговија, практично поттикнувајќи еден просперитетен екосистем кој придонесува за деловен успех.

Продолжи со читање

Интервјуа

Очекувања 2024 година | Д-Р ДРАГОЉУБ АРСОВСКИ, ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ

Објавено

на

На почетокот на тековната 2024 година, се обраќаме до банките во Република Северна Македонија со цел објавување на очекувањата на водечките банкари во нашата земја од аспект на предизвиците со кои ќе се соочат Банките во периодот што следи.

За таа цел во целост ги пренесуваме ставовите и очекувањата на д-р Драгољуб Арсовски, Претседател на Управниот одбор на ТТК Банка АД Скопје.

Банкарство: Кратка ретроспектива на изминатата 2023 година. Кои настани ја одбележаа годината, дали истата беше успешна за Вас и кои поуки ги извлековте?

д-р Драгољуб Арсовски: На почетокот на 2024 година размислуваме за изминатата година и како и секогаш, со голем ентузијазам гледаме кон иднината.

Предизвиците беа секојдневни, за жал, но ние, како мала Банка, успеавме да покажеме видлива финансиска отпорност, да напредуваме и да се бориме со нашата посветеност, со конкурентноста и со ефикасноста.

ТТК Банка ги приспособи своите стратешки и финансиски цели кон макроекономското окружување. Тоа доведе до зголемување на профитабилноста, надминувајќи ги очекувањата за раст и обезбедувајќи конзистентна вредност за нашите клиенти, вработени и акционери.

Со еден збор, 2023 година беше година на силни финансиски перформанси!

Како активен, стабилен и етаблиран учесник на македонскиот финансиски пазар, ТТК Банка успешно го заврши процесот на зголемување на основната главнина преку скрип емисија на нови акции по пат на приватна понуда, а истовремено Банката се посвети на обезбедување различни иновативни решенија кои носат корист за Банката на долг рок.

Во 2023 година депозитите од комитенти пораснаа за 18,8 %. Тоа е резултат на изградениот имиџ за нас како стабилен, доверлив и сигурен партнер. Изворите на средства и вкупната актива на Банката бележат пораст од 15,6 % при што e задржан и високиот квалитет на кредитното портфолио.

Напорите за подобрување на достапноста резултираа со двојно зголемена мрежа од над 80 банкомати, отворање две нови експозитури во Скопје и во Гевгелија, како и неколку релокации во рамките на мрежата којашто брои вкупно 7 филијали и 24 експозитури.

Без разлика дали сте во срцето на градот или на пооддалечена локација, ние ги покриваме вашите банкарски потреби.

Во условите во кои стопанисуваме, за ТТК Банка стабилноста има посебно внимание и приоритет. За нас тоа е содржано во нашето знаење и особената посветеност на тимот кој веќе долги години ефикасно функционира во иста насока.

Банката започна да ја зајакнува посветеноста кон начелата на ESG, преку интегрирање на концептот на одржливост во деловните процеси и производи. Воведовме наменски ЕКО-кредитни производи за физичките лица со цел да понудиме поддршка за полесна реализација на инвестициите за подобрување на енергетската ефикасност на нивните домови, за купување енергетски ефикасни производи и за купување еколошки превозни средства. Тоа долгорочно би придонело за намалување на емисиите на штетни гасови, за еколошки одржливи подобрувања на условите за живеење, заштеда на енергија, заштеда на трошоци и намалување на загадувањето.

Посветеноста на ТТК Банка кон достојно спроведување на стратегијата за општествена одговорност придонесе кон остварување многубројни позитивни придобивки за заедницата. Изминатата година исто така реализиравме повеќе работилници за финансиска едукација за околу 600 деца од повеќе градови коишто имаа за цел да ја подигнат свеста за значењето на финансиската писменост, да ги збогатат знаењата за финансиските производи и услуги и да влијаат на создавање здрави финансиски навики.

Банкарство: Краток коментар околу очекувањата за движењето на каматните стапки на кредитните/депозитните производи во 2024 година.

д-р Драгољуб Арсовски: Каматните стапки се секогаш под влијание на пошироките економски услови, вклучувајќи ги стапките на инфлација, политиките на централната банка и целокупното економско здравје.

Секоја финансиска институција поставува сопствена кредитна политика и ги одредува каматните стапки врз основа на каматната стапка на изворите на средства, регулаторните и оперативните трошоци, трошоците кои произлегуваат од изложеноста на ризик и очекуваната стапка на добивка.

Во основата на нашето постоење е нашата посветеност кон обезбедување разновидно и сеопфатно портфолио на производи со високо конкурентни услови. Разбираме дека нашите клиенти имаат уникатни финансиски потреби и веруваме во понудата на низа решенија кои ги задоволуваат тие различни барања.

Можеме да кажеме дека и во 2024 година ќе продолжи понудата на поволни и атрактивни каматни стапки.

Банкарство: Колку домашните банки се дигитализирани и дали заостануваат во овој процес во однос на банките од регионот/Европа?

д-р Драгољуб Арсовски: Банкарската индустрија претрпува значителна трансформација заради брзиот технолошки напредок и развојните очекувања на клиентите. Приспособувањето на идните банкарски трендови станува клучно за банките да ја одржат конкурентноста и да ги задоволат постојано променливите потреби на нивните клиенти.

Споредено со другите банки во регионот и во Европа, домашните банки се блиску до просекот во Европа, но сепак имаат простор за подобрување и, исто така, и тие би можеле да имаат корист од понатамошните инвестиции во технологијата, инфраструктурата и градењето свесност за клиентите.

Условите на локалниот пазар, регулаторните рамки и технолошката инфраструктура влијаат на темпото и природата на дигиталната трансформација во банкарскиот сектор.

Нашите онлајн платформи (електронското банкарство ТТК е-bank и мобилната апликација ТТК m-bank) обезбедуваат беспрекорно и безбедно банкарско искуство за нашите клиенти и ја зацврстија нашата позиција како банка којашто е силно посветена да понуди најповолни услови во дигиталното банкарство, сè уште без трошоци за активирање и за користење. Промовираме подобрено и ново ниво на искуство за нашите корисници, без временски и просторни ограничувања. Корисниците на ТТК Банка веќе имаат можност за тековен увид во состојбата на сметките, имаат можност да вршат плаќања со поголема брзина и со пониски трошоци и да орочуваат средства без доаѓање во банка.

ТТК Банка останува отворена и ќе продолжи да инвестира во новите технологии за дополнително подобрување на безбедноста и пристапноста за нашите ценети клиенти.

Континуираното иновирање и развојот на дигиталното банкарство, подобрувањето на квалитетот на услугата и искуството на корисниците остануваат императив со фокус на унапредување на продуктивноста и контролата на трошоците.

Банкарство: Наведете еден новитет што ТТК Банка АД Скопје ќе го имплементира во 2024 година и што очекувате од имплементација на истиот? Што можеме да очекуваме од ТТК Банка во 2024 година?

д-р Драгољуб Арсовски: ТТК Банка останува посветена на приспособување на динамиката на пазарот и развојните потреби на клиентите. Во таа насока продолжуваме со активно унапредување на понудата на производи и услуги со фокус на проширување на поволностите на понудата на кредитните производи за физички лица, платежните картички, осигурителните производи и пакетите производи со атрактивни, конкурентни и поволни услови дизајнирани да ја подобрат финансиската благосостојба и да ги поттикнат поединците да ги постигнат своите финансиски цели.

Иднината на банкарството е дигитална и ТТК Банка е целосно посветена да ја води оваа трансформација во насока на остварување на целите за развој на пристапи во продажбата, развој на производи и услуги и развој на дистрибутивните канали. Целиме кон беспрекорно, интуитивно и безбедно искуство преку развој на дигиталните канали што одговара на барањата на современиот клиент.

Согледувајќи ги околностите, ние веќе се позиционираме проактивно. Се фокусираме кон стабилно и профитабилно оперативно работење. Предвидуваме реален и остварлив раст во сите сегменти на работењето.

Зголемувањето на кредитното портфолио преку квалитетни пласмани е една од стратешките цели на ТТК Банка па оттука предност имаат клиентите со добар бонитет и квалитетни претприемнички идеи сo развоен потенцијал. Банката е секогаш подготвена да ја поддржи нивната ефикасност и успешност преку понуда на соодветни индивидуални решенија и производи, а сè со цел создавање стабилно и долгорочно партнерство.

2024 година ја започнавме со неколку активни промоции за кредитни производи за физички лица: атрактивните потрошувачки кредити со ниска фиксна каматна стапка во првите две години почнувајќи од 4,80% годишно, хипотекарните кредити со фиксна каматна стапка во првите три години од 4,00% годишно, супер станбениот кредит со фиксна каматна стапка во првите пет години од 3,20% годишно, односно со фиксна каматна стапка во првите десет години од 3,70% годишно без трошоци за одобрување и останати поволности.

Банката останува посветена и на иницијативите на одржливост и понудата на еколошки производи и одржливи банкарски решенија во согласност со нашата посветеност кон одговорноста за животната средина. Зелените опции за финансирање и еколошките дигитални иницијативи ќе бидат составен дел од нашата банкарска понуда.

Активно продолжуваме да ја спроведуваме стратегијата на општествено одговорна компанија преку реализација на спонзорства, донации како и организирање и поддршка на настани и проекти кои ќе придонесат за развој на посреќна и поуспешна заедница.

Продолжи со читање

Интервјуа

Очекувања 2024 година | МИЛКА ТОДОРОВА, УНИБАНКА АД СКОПЈЕ

Објавено

на

На почетокот на тековната 2024 година, се обраќаме до банките во Република Северна Македонија со цел објавување на очекувањата на водечките банкари во нашата земја од аспект на предизвиците со кои ќе се соочат Банките во периодот што следи.

За таа цел во целост ги пренесуваме ставовите и очекувањата на Милка Тодорова, Претседател на Управниот одбор на УНИБанка АД Скопје.

Банкарство: Кратка ретроспектива на изминатата 2023 година. Кои настани ја одбележаа годината, дали истата беше успешна за Вас и кои поуки ги извлековте?

Милка Тодорова: Оваа година УНИБанка заокружи 30 години постоење на македонскиот банкарски пазар. Jубилеjната 2023 е уште една многу успешна година – jа завршивме со одлични резултати, наjдобрата година во историjата на банката. Како и во претходните години, бележиме пораст на активата како и на и добивката на Банката, која е исто така на досегашно рекордно ниво. Цената на акциjата на УНИБанка годинава се зголеми за 41%.

Во 2023 година УНИБанка е вклучена во MBI 10 на Македонската берза – една од 10-те компании што го формират индексот на берзата. И оваа година jа продолживме тенденцијата за доделување на дивиденда на акционерите – исплативме дивиденда од 282,97 МКД бруто по акциjа што претставува дивиденден тековен принос од 5,44 %.Издадовме нова, трета по ред, перпетуална обврзница во вкупен износ од 1.350.000 € -дополнителен капитал, наменет за одржување на нашите стратешки цели.

Успешната 2023 година и доброто работење на УНИБанка години наназад, одличниот имиџ и репутација кои ги ужива во јавноста и во деловното опкружување , придонесоа Банката да биде добитник на две значајни признанија од Македонска берза за 2023 година.

Првата награда е во категорија „Акција со најголем промет во 2023 година“, а втората за „Акција со најголем пораст на цената во 2023 година“ и двете во сегментот акционерски друштва под 50 милиони евра пазарна капитализација.

Во 2023 година продолживме континуирано да ги подобруваме услугите за нашите клиенти и корисничкото искуство:

  • Имаме нова, модерна веб страна, која сите продукти и услуги ќе ги направи уште поблиски и подостапни до потенцијалните клиенти;
  • Годинава целосно се заменети банкоматите на банката со нови, модерни и сите со функцијата chash–in – што овозможува 24/7 внес и изнес на готовина.
  • Воведени се нови функционалности на мобилното банкарство:
  • Моj Буџет, што го олеснува финансиското планирање на граѓаните;
  • Моментални плаќања во реално време со функциjата Плати на приjател;
  • Далечинска идентификација на нови и постоечки клиенти и користење на сите наши продукти и услуги – отворање сметка, кредити, депозити и др., без потреба од посета во експозитура, вклучувајќи и од странство.

Дополнително ја подобривме и ефикасноста на банката со воведување на неколку нови софтвери -за олеснување на комуникациjата со клиентите преку сите продажни канали и систем за оптимизациjа на работата со документи во банката.

Банкарство: Кои ќе бидат нови трендови во банкарскиот сектор во 2024 година во Македонија?

Милка Тодорова: Главните трендови во банкарскиот сектор за 2024 година ќе бидат поддршката и подготовката на економијата и граѓаните за подигитална и позелена иднина.

Дигитализацијата е тренд коj веќе неколку години е се посилно застапен – речиси сите банки овожможуват користење на своите продукти и услуги преку електронските канали 24/7 и овој тренд е веќе стандард во банкарското работење. Очекувам и во 2024 година да продолжат да се зголемуваат можностите за дигитален онбординг на клиенти, електронско аплицирање за кредитни продукти, моментални плаќања /плати на приjател/, депонирање готовина преку банкомат, плаќања со телефон, часовник и сл.

Следењето на принципите на еколошко, социјално и добро корпоративно управување (ESG), бара од банките уште поголем напредок во вклучувањето на климатските,еколошките и социјалните ризици во нашите постоечки стратегии и процеси за управување со ризик. Ние, банките, како и секоја компанија, мораме да се грижиме повеќе за планетата преку контролирање на нашето влијание врз животната средина и намалување на штетните емисии, со цел подобрување на здравјето и безбедноста на нашите клиенти, добавувачи и вработени.

Банкарство: Краток коментар околу очекувањата за движењето на каматните стапки на кредитните/депозитните производи во 2024 година.

Милка Тодорова: Позитивните сигнали за закрепнување на глобалните економски процеси и најавата за започнување на циклус на намалување на основните референтни каматни стапки на Американскиот Долар и Еврото од страна на Федералните Резерви во САД и ЕЦБ во ЕУ, креираат очекување кај мнозинството на економски аналитичари за почеток на процес на намалување на референтните камати во првата половина на 2024-та година.

Во таа насока на последна аукција за државни записи понудена е намалена каматна стапка кај краткорочните и долгорочните хартии од вредност за 0,15%. Ова исто така е сигнал дека во 2024-та чекориме во многу постабилна макроекономска состојба пред сè како резултат на намалена инфлација и позитивните макроекономски трендови кај девизните резерви и девизниот пазар.

Во моментот можеме да констатираме дека трендот на натамошно зголемување на основните каматни стапки е прекинат и доколку не се појават поголеми ризици, каматните стапки постепено би се намалувале на среден рок не само како резултат на монетарните каматни политики на централните банки,туку и како резултат на конкурецијата помеѓу банките за привлекување на квалитетни клиенти и градење на долгорочно депозитно јадро и квалитетно кредитно портфолио.

Од друга страна, сеуште сме сведоци на глобални воено-политички нестабилности, турбуленции на светските берзи, прекинати дистрибутивни канали за главните енергетски ресурси и храната, кои креираат ризици, што може да доведе до повторен процес на раст на инфлацијата и зголемување на каматните стапки.

Во таа насока, во 2024-та година банките како економски субјекти врз чие работење најмногу влијае каматната политика, можат да планираат благо релаксирање на каматните стапки согласно пазарните информации и континуирано да ги следат економските индикатори, заради потврда на стабилизарачкото движење на клучните економски индикатори, како и следење на можно повторно појавување на евентуалните ризици.

Банкарство: Колку домашните банки се дигитализирани и дали заостануваат во овој процес во однос на банките од Регионот/Европа?

Милка Тодорова: Домашните банки го следат чекорот со банките од регионот во делот на дигитализација, односно на нудење на своите услуги преку дигиталните канали.

Сепак, во споредба со Европа и регионот, домашните банки заостануваат во трендовите во иновациите во платежните услуги, пред сè поради недостаток на сервиси за брзи плаќања помеѓу домашните банки, а и користење на платежниот сервис СЕПА во рамките на Европа, со кој би се овозможила поголема брзина и ефикасност на плаќањата и овозможување на поголема конкуренција и фокус кон иновации.

Дополнителен предизвик на домашните банки е развојот и користењето на вештачка интелегенција (Artificial intelligence), како во делот на креирање на нови поволности за клиентите, така и во делот на унапредување на банкарските процеси. Користењето на вештачка интелегенција во домашните банки е на самиот почеток, но со оглед на стратегиските планови, се очекува застапеноста на истата во следниот период да се приближи до банките во регионот и Европа.

Банкарство: Наведете еден новитет што УНИБанка АД Скопје ќе го имплементира во 2024 година и што очекувате од имплементација на истиот?

Милка Тодорова: Оваа година, УНИ Банка со задоволство објавува успешна имплементација надоградување на мобилната банкарска апликација со алатката “Мој Буџет”.

Станува збор за ново, едноставно и ефикасно банкарско искуство за клиентите, кое има за цел да помогне во креирање на позитивни финансиски навики.

Како одличен финансиски советник “Moj Буџет” комуницира со клиентите преку персонализирани нотификации и совети кои помагаат за подобар увид и контрола на трошењето на личните средства и соодветно остварување на месечна заштеда.

Услугата е намената за секој поединец кој ги препознава бенефитите од новите технологии исака да има контрола врз трошењето, а истовремено да планира распределба и заштеда на личните средства, да има увид во своите навики на трошење и штедење и да ги менува кон подобро.

“Мој Буџет” е веќе достапна за секој корисник на мобилното банкарство на УНИБанка, преку најновата верзија на мобилната апликација.

Продолжи со читање

Популарно