Connect with us

Домашни банки

НЛБ Банка оствари нето добивка од 23,5 милиони евра во првите шест месеци од 2022 година

Објавено

на

Во периодот од 1.1.2023 до 30.06.2023 година, НЛБ Банка Скопје работеше согласно усвоената Деловна политика на Банката за 2023 година.

Во анализираниот период, Банката оствари нето добивка во износ од 1.451.175 илјади МКД, што претставува зголемување за 4,0% во однос на остварената нето – добивка истиот период претходната година. Зголемувањето се должи на континуирани продажни активности на кредитните продукти со посебен фокус на домаќинствата, микро, малите и средни претпријатија како и зголемен број на корисници на платните и платежни сервиси на Банката.

Во првата половина од годинава, НЛБ Банка доби три признанија од картичниот партнер Visa – една од најголемите платежни мрежи во светот и глобален бренд во дигиталните плаќања, од кои едно за исклучителни деловни перформанси и две признанија за извонредни Visa спонзорски активации: за светското првенство во фудбал во Катар, како и за последното филмско остварување на Милчо Манчевски, „Кајмак“. За донацијата наменета за настраданото население по земјотресите во Сирија и Турција, на свечената церемонија по повод 78 години од постоењето на организацијата на Црвениот крст на РСМ на НЛБ Банка и беше доделена Благодарница во знак на признание за несебичниот придонес, покажаната хуманост и солидарност. Дополнително, реномираниот финансиски магазин EMEA Finance по 7-ми пат ја избра НЛБ Банка Скопје за „Најдобра банка во Македонија за 2022 година“, што е значајна потврда за успешното работење на Банката.

Банката е системски значајна банка врз основа на Одлуката за методологијата за идентификување системски значајни банки на Народната банка на Р.С.Македонија, со силна пазарна позиција и висок пазарен удел во банкарскиот сектор на Република С.Македонија.

Биланс на состојба

Заклучно со 30.06.2023 година билансната сума изнесува 110.737.217 илјади МКД, односно се намали за 1.960.806 илјади МКД или 1,7% во однос на 31.12.2022 година.

Паричните средства и паричните еквиваленти изнесуваат 18.930.828 илјади МКД и бележат намалување од 9,2% во однос на 31.12.2022 година.

Кредитите и побарувањата од банки бележат намалување од 225 илјади МКД во однос на 31.12.2022 година.

Вкупните Кредити кај небанкарскиот сектор изнесуваат 72.119.035 илјади МКД и бележат зголемување од 1,5% во однос на 31.12.2022 година. Зголемувањето произлегува од зголемување кај кредитирањето во секторот домаќинства за 4,4% во однос на 31.12.2022 година како резултат на пораст кај потрошувачките и станбените кредити.

Вложувањата во хартии од вредност изнесуваат 15.476.813 илјади МКД и се намалени за 5,6% во однос на 31.12.2022 година поради помало вложување во државни записи.

Преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања се намалени за 10,6% во однос на 31.12.2022 година.

Вкупните депозити (депозити на комитенти и депозити на банки) изнесуваат 89.424.891 илјади МКД и во однос на 31.12.2022 година се намалени за 1,2%.

Намалувањето се должи на намалување на тековните сметки на нефинансиските правни лица за 10,3%.

Обврски по кредити и субординирани обврски се намалени за 180.269 илјади МКД заради намалување на износ на кредити од кредитната линија РБСМ.

Акционерскиот капитал и резервите на Банката се намалени за 3,4% и изнесуваат 15.048.735 илјади МКД.

Биланс на успех

Нето каматните приходи, заклучно со 30.06.2023 година се повисоки за 25,3% споредено со претходната година, при што приходите од камати се повисоки за 25,2%, главно поради пораст на портфолиото во секторот домаќинства како и пораст на референтните стапки, додека расходите за камати се повисоки за 25,1% главно поради пораст на каматните стапки по основ на субординирани обврски, кредитни линии и депозити.

Нето приходите од провизии се повисоки за 7,1% споредено со претходната година, при што приходите од провизии се зголемени за 6,3% како резултат на зголемени приходи од реализирани трансакции со картички и картично порамнување, повисоки приходи од услуги во платен промет во земјата и странство и повисоки приходи од работење со трансакциски сметки. Расходите за провизии се зголемени за 5,4%, главно поради повисоки расходи од картично работење кон меѓународните картични системи.

Останатите некаматни приходи изнесуваат 345.619 илјади МКД и се намалени во однос на претходната година за 13,0%.

Вкупните приходи од работењето изнесуваат 2.898.072 илјади МКД и се повисоки за 14,9% во однос на претходната година најмногу поради повисоки каматни приходи.

Вкупните оперативни трошоци изнесуваат 1.221.856 илјади МКД и се зголемени за 10,4%, при што трошоците за вработени се повисоки за 21,1%, трошоците за амортизација се пониски за 1,2%, а останатите расходи од дејноста се повисоки за 3,4% во однос на истиот период претходната година.

Заклучно со 30.06.2023 година, пресметани се Исправки на вредноста на финансиските средства и вонбилансната изложеност на нето основа во износ од 42.105 илјади МКД.

Бруто добивката на Банката заклучно со 30.06.2023 година изнесува 1.612.417 илјади МКД и е зголемена за 4,0% во однос на претходната година.

Нето добивката на Банката заклучно со 30.06.2023 година изнесува 1.451.175 илјади МКД и е зголемена за 4,0% во однос на претходната година.

Домашни банки

КБ пакети – сѐ во едно за пониска цена и уште поголеми поволности

Објавено

на

Плати помалку, а добиј повеќе со КБ Стандард, КБ Плус или КБ Бонус и уживај во современото банкарство на Комерцијална банка.

Избери КБ пакет каков што најмногу ти одговара и добиј ефикасни, брзи и поевтини банкарски производи и услуги.

КБ пакетот го користиш секој ден, а го плаќаш еднаш месечно и тоа во симболичен износ.

КБ пакетите се вистинскиот избор за секој што има платежна сметка во денари и во девизи, користи мБанка и Интернет банка, поседува дебитни и кредитни картички, сака да плаќа со Google Pay и Garmin Pay или на рати без камата со дебитните картички, има потреба од дозволено пречекорување и, најважно од сѐ, сака да има целосна контрола на личните финансии.

Секој КБ пакет може да го активираш со едноставно пополнување барање во најблиската експозитура на Комерцијална банка.

Доколку немаш сметка во Комерцијална банка, можеш да ја отвориш онлајн на лесен и брз начин со електронска идентификација преку OneID, а пакетот може да го активираш при подигање на дебитната картичка во избраната експозитура.

Дознај повеќе и избери го твојот омилен КБ пакет на следниот ЛИНК.

Продолжи со читање

Домашни банки

Комерцијална банка прва во земјава воведе тактилни платежни картички прилагодени и за слепи лица

Објавено

на

Комерцијална банка, како општествено одговорна компанија, воведе тактилни платежни картички, кои ќе им помогнат, пред сѐ, на слепите лица и на лицата со оштетен вид полесно да ги идентификуваат и да ги разликуваат нивните платежни картички.

Тактилните платежни картички, кои се разликуваат од постоечките по својот облик, денеска беа промовирани од Комерцијална банка во соработка со Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија.

Со тактилните картички Комерцијална банка придонесува за поголема инклузивност, еднакви можности и права на сите граѓани. Тактилните картички имаат посебни засеци, и тоа заоблен засек кај дебитните и квадратен засек кај кредитните платежни картички, со што можат лесно да се идентификуваат и разликуваат без користење на видот.

Сите платежни картички издадени од Комерцијална банка постепено ќе бидат заменети со тактилни. Банката, во рамките на своите заложби за поголема безбедност и инклузивност на лицата со посебни потреби, овозможи и сите слепи лица да можат бесплатно до крајот на годинава да ја заменат постоечката дебитна и кредитна платежна картичка од Комерцијална банка со тактилна картичка.

„Корисничкото задоволство е секогаш наш врвен приоритет. Со воведувањето на тактилните картички направиме уште еден чекор плус кон доближување на производите и услугите на Комерцијална банка до сите граѓани со цел непречено задоволување на нивните финансиски потреби. А, како дел од нашите заложби да создадеме поголема финансиска инклузивност и независност на слепите лица, овозможивме и бесплатна замена на нивните дебитни и кредитни картички со тактилни“, изјави д-р Никола Џамбазовски, Главен директор за продажба и развој и член на Управниот одбор на Комерцијална банка, на прес-конференцијата по повод промовирањето на тактилните картички.

Претседателот на Националниот сојуз на слепи, Жарко Селковски, во име на сите членови изрази најискрено задоволство и благодарност кон Комерцијална банка за овој чекор.

„Комерцијална банка е предводник во однос на инклузивноста и пристапноста на банкарските услуги за лицата со оштетен вид. Воведувањето тактилни платежни картички е значаен чекор напред во обезбедувањето еднакви можности за нашите членови и за сите лица со оштетен вид. Новите картички не само што ќе им обезбедат поедноставен пристап на слепите лица до нивните финансии, туку и значително ќе го подобрат нивниот секојдневен живот. Веруваме дека реализацијата на ваквите иницијативи не само што ќе го подигне степенот на свесност за потребите на лицата со оштетен вид во општеството, туку и ќе ги инспирира останатите компании да го следат нивниот пример и да се вклучат во создавањето поинклузивно општество за сите. Ова е уште еден доказ дека секој мал чекор, секое мало дело, го гради светот во кој сите сонуваме да живееме, свет посветен на различноста и исполнет со взаемно разбирање и соработка“, истакна Селковски. 

Комерцијална банка веќе започна со издавање тактилни картички од видот Visa Debit и Debit Mastercard World, а во наредниот период постепено и останатите видови картички од брендовите на Mastercard и Visa ќе станат тактилни.

Тактилните платежни картички се континуитет на досегашните прилагодувања што ги обезбеди Комерцијална банка за поголема финансиска инклузивност и достапност на банкарските производи и услуги за слепите и слабовидните лица. Банката прифаќа факсимил како своерачен потпис, ја има адаптирано електронската банка за слепи лица, дозволува нејзини вработени да бидат сведоци за банкарски трансакции на слепи лица, врши достава на ПДФ документи по електронска пошта, а веб страницата kb.mk се придржува до WCAG 2.2 (Web Content Accessibility Guidelines), АА+ ниво, кои се меѓународни стандарди за уредување на веб содржини на начин пристапен за лица со попреченост. Исто така, Банката има реализирано и обуки за информирање на слепи лица за придобивките од користење електронско банкарство, работење со тековна сметка и отворање сеф, сѐ со цел оваа категорија на клиенти на полесен и поефикасен начин да стигнат до сѐ што им е потребно за нивните лични финансии.

Продолжи со читање

Домашни банки

Најуспешната конференција „Чувари на мудроста“ за професионален развој и мотивација на младите луѓе, годинава во ново, освежено издание

Објавено

на

Во тек се подготовките за втората конференција „Чувари на мудроста“ во организација на „Халкбанк“ АД Скопје. На конференцијата, како и минатата година, ќе говорат успешни и реализирани луѓе, различни профили на стопанственици, уметници, професори, автори. И оваа година ќе се дискутира на интересни теми значајни за професионалната надградба и кариерниот развој на младите, со цел да се мотивираат и да се инспирираат на својот професионален пат.

„Преку искуството на панелистите од различни области, идејата е да се пренесат и да се раскажат многу интересни приказни за кои веруваме дека ќе ги инспирираат и ќе ги мотивираат младите на нивниот професионален пат. Сметаме дека поддршката и мотивацијата на младите кадри е клучна за нивниот успешен развој и за зацврстување на нивните професионалните вештини“, изјави Маја Наумовска Савеска, директор на корпоративни и маркетинг-комуникации во „Халкбанк“ АД Скопје.

Конференцијата „Чувари на мудроста“ од 2023 година беше наградена како најдобра конференција во категоријата Најдобар самит, конгрес или конференција. Оваа година организаторите се мотивирани да ја реализираат во малку поинаков формат, со многу повеќе интересни гости, докажани и значајни во нивните области.

Целната публика се, пред сè, млади луѓе, младински граѓански организации, студенти, млади претприемачи, културни работници, претставници на стартап компании итн.

Целта на конференцијата е да одговори на низа прашања на кои наидуваат младите во градењето на професионалната кариера. Да придонесе за поквалитетен развој во областите во кои дејствуваат. А мудроста, искуството, ентузијазмот и успехот кои ги дефинираат панелистите ќе отворат низа прашања и одговори, важни за сечиј развој.

Конференцијата е дел од поголемата кампања „Да ги слушнеме и гушнеме“, што започна во 2022 година, со намера да им даде глас на припадниците на повозрасните генерации. Во рамките на кампањата се спроведоа повеќе активности, настани и работилници во чиј центар беа пензионерите и повозрасните лица.

Повеќе информации за кампањата „Да ги слушнеме и гушнеме“ и за конференцијата „Чувари на мудроста“ се достапни на https://cuvarinamudrosta.mk/

Влезот за сите студенти ќе биде бесплатен, со приложување студентска легитимација, но заради ограничениот број на присутни, задолжително ќе биде пријавувањето преку следната онлајн форма: bit.ly/Конференција-ЧувариНаМудроста

Датум: 11 јуни 2024 ( вторник )

Времетраење: 10:00 – 15:00

Локација: Младински културен центар

Продолжи со читање

Популарно