Connect with us

Домашни банки

ТТК Банка АД Скопје ја зголеми добивката за 36,6 проценти!

Објавено

на

Во периодот од 1.1.2023 до 30.6.2023 година, ТТК Банка АД Скопје дејствуваше во насока на остварување на своите приоритетни цели и задачи дефинирани во Деловната политика и во Финансискиот план на Банката за 2023 година.

Во анализираниот период, во услови на изразена економска и енергетска криза, динамичен пазар и силна конкуренција, применувајќи го одржливиот, ефикасен и традиционален деловен модел, ТТК Банка АД Скопје генерираше позитивен финансиски резултат кој се темели на реализација на поставените стратегиски цели за ефикасно функционирање како основа за понатамошен контролиран раст.

Во ваков специфичен економско-социјален амбиент, преку приспособлива стратегија на работење и преку посебна интерна посветеност, ТТК Банка АД Скопје забележа позитивен финансиски резултат, темелен на здрава основа и во согласност со амбиентот. Заклучно со 30.6.2023 година, финансискиот резултат изнесува 56,2 милиони денари, што претставува повисок резултат за 36,6% во однос на истиот период минатата година. Повисокиот финансиски резултат се должи, пред сè, на забрзаниот раст на оперативните приходи од 6,9%, при контролиран раст на оперативните расходи од 0,7%. Во истиот период, исправката на вредноста на финансиските средства на нето-основа изнесува 26,9 милиони денари.

ТТК Банка АД Скопје како активен, стабилен и етаблиран учесник на македонскиот финансиски пазар, на 18.5.2023 година, успешно го финализираше процесот на зголемување на основната главнина преку скрип емисија на нови акции по пат на приватна понуда и го зголеми својот почетен капитал (основна главнина) за износ од 57.698.000 денари.

Вкупниот капитал по извршената скрип емисија на 965.586 обични акции со номинална вредност од 1.000 денари изнесува 965.586.000 денари, со што дополнително се зајакна билансот на состојбата на Банката.

Сето ова ја одразува посветеноста на ТТК Банка АД Скопје за обезбедување иновативни решенија за своите акционери, за создавање дополнителна вредност за нив и посветеност да им обезбеди нови можности и придобивки од нивните инвестиции во Банката на долг рок.

Финансиски остварувања на Банката

Нето-приходите од камати претставуваат основна компонента во формирањето на вкупните приходи од работењето на Банката. Остварените нето-приходи од камати во периодот од 1.1.2023 до 30.6.2023 година изнесуваат 145,8 милиони денари и во однос на планот се остварени со 100%. Во однос на истиот период минатата година зголемени се за 26,9 мил. денари или 22,7%.

Нето-приходите од провизии и надоместоци за услуги во тековниот период изнесуваат 86,4 милиони денари. Најголем придонес во генерирањето на приходите од провизии имаат провизиите од домашниот платен промет, како и провизиите од картично работење, кои бележат пораст, во најголем дел, заради зголемените приходи од провизии од услугите реализирани преку проширената мрежа на банкомати и зголемениот обем на работењето со картичките. Во однос на планот за овој период, нето-приходите од провизии и надоместоци за услуги се остварени со 100%.

Нето-приходите од курсни разлики изнесуваат 7,2 милиони денари и бележат годишен раст од 12,9% како резултат на зголемениот обем на тргувања на девизниот и на менувачкиот пазар. Во однос на планот се остварени со 109%.

Останатите приходи од работењето на Банката изнесуваат 27,2 милиони денари како резултат, пред сẻ, на реализирани приходи од капитална добивка од продажба на преземени средства. Во однос на планот истите се остварени со 64%.

Вкупните оперативни трошоци во анализираниот период изнесуваат 179,4 милиони денари и се за 0,7% повисоки во однос на истиот период минатата година, како резултат, во најголем дел, од повисоките трошоци за плати. Во однос на планот се остварени со 97%.

Периодот на посилен раст на приходите на банката се искористи за јакнење на капацитетот за справување со идни кредитни загуби, со што исправката на вредноста на финансиските средства и на посебната резерва за вонбилансна изложеност на нето-основа изнесува 26,9 милиони денари и е повисока за 10,9% во однос на 30.6.2022 година и таа соодветствува со обемот, структурата и квалитетот на пласманите на Банката.

Во текот на првото полугодие од 2023 година прокнижена е загуба заради оштетување на нефинансиските средства во износ од 4,9 милиони денари.

Домашни банки

Комерцијална банка е најпосакуван работодавач во 2023 во категоријата Банкарство и финансии

Објавено

на

Комерцијална банка е прогласена за Најпосакуван работодавач во 2023 година во категоријата Банкарство и финансии од страна на платформата Vrabotuvanje.com.

Банката е особено горда на оваа награда затоа што е признание за задоволството и успехот на вработените, кои се еден од нејзините најсилни и највредни ресурси.

Изборот е направен врз основа на интересот на потенцијалните вработени за отворените работни позиции во Банката, како и врз база на анкетите спроведени на веб-страницата на Vrabotuvanje.com за испитување на јавното мислење.

Д-р Маја Стевкова Штериева, Главен финансов директор и член на Управниот одбор на Комерцијална банка, во име на целиот менаџмент на Банката изрази голема благодарност за доделената награда.

„Огромна благодарност и до сите вработени за нивниот придонес, посветеност и професионализам, со кои секојдневно излегуваат во пресрет на потребите на клиентите. Комерцијална банка е горда на КБ тимот и продолжуваме заедно понатаму кон нови успеси затоа што дефинитивно така е полесно“, истакна д-р Стевкова Штериева.

Признанијата за најдобрите работодавачи во земјава во 8 категории беа доделени вчера вечер на свечениот настан „Работодавач на годината”, организиран од страна на Vrabotuvanje.com.

Продолжи со читање

Домашни банки

Општина Центар започна со изградба нов плоштад во соработка со Стопанска банка АД – Скопје

Објавено

на

Стопанска банка АД – Скопје 80 години создава трајни вредности за нашата заедница. Преку општествено одговорните активности Банката неуморно донира, спонзорира, но и активно делува за подобра животна средина, поголема инклузивност и мобилност.

Денес, во соработка со Општина Центар  го најавува почетокот на изведба на ново урбано катче, нов плоштад, за чии потреби веќе е ограден просторот на аголот од ул. „Михаил Цоков“ и ул. „Орце Николов“ во Дебар Маало.

Модерната конструкција наречена „Урбан атрактор“ опфаќа површина од 56m2 за релаксација и одмор на граѓаните и ќе го збогати јавниот простор со платформа со неправилни облици, клупи, зеленило и паркинг за велосипеди.

Продолжи со читање

Домашни банки

КБ пакети – сѐ во едно за пониска цена и уште поголеми поволности

Објавено

на

Плати помалку, а добиј повеќе со КБ Стандард, КБ Плус или КБ Бонус и уживај во современото банкарство на Комерцијална банка.

Избери КБ пакет каков што најмногу ти одговара и добиј ефикасни, брзи и поевтини банкарски производи и услуги.

КБ пакетот го користиш секој ден, а го плаќаш еднаш месечно и тоа во симболичен износ.

КБ пакетите се вистинскиот избор за секој што има платежна сметка во денари и во девизи, користи мБанка и Интернет банка, поседува дебитни и кредитни картички, сака да плаќа со Google Pay и Garmin Pay или на рати без камата со дебитните картички, има потреба од дозволено пречекорување и, најважно од сѐ, сака да има целосна контрола на личните финансии.

Секој КБ пакет може да го активираш со едноставно пополнување барање во најблиската експозитура на Комерцијална банка.

Доколку немаш сметка во Комерцијална банка, можеш да ја отвориш онлајн на лесен и брз начин со електронска идентификација преку OneID, а пакетот може да го активираш при подигање на дебитната картичка во избраната експозитура.

Дознај повеќе и избери го твојот омилен КБ пакет на следниот ЛИНК.

Продолжи со читање

Популарно