Connect with us

Банки

По успешата деловна година, НЛБ Банка ќе исплати дивиденда во висина од 36,6 милиони евра

Објавено

на

Според резултатите презентирани денеска на Годишното акционерско собрание, зад НЛБ Банка Скопје е уште една успешна година која ја одбележаа силната кредитна поддршка за бизнисот и населението и одржливото и одговорно делување, што резултираше со раст во сите сегменти од работењето и остварена нето-добивка од 52,3 милиони евра. На денешното Собрание на акционерите беше усвоена Одлука за определување износ на дивиденда за 2023 година во висина од 36,6 милиони евра.

„Во 2023 година, и покрај бројните предизвици, инфлаторни и ценовни, нарушени синџири на снабдување, воени конфликти и намалени инвестиции во бизнисот, прилагодувајќи ги оперативните активности и ценовната политика на економските и пазарните услови, согласно промените во законските одредби и деловната стратегија на Групацијата, НЛБ Банка оствари позитивни деловни резултати во сите сегменти од работењето, а годината ја заврши со нето-добивка од 52,3 милиони евра што преставува годишен пораст од 32,2%“ – истакна на почетокот на своето обраќање до акционерите Претседателот на Управниот одбор на НЛБ Банка, Бранко Грегановиќ.

Вкупната актива на Банката достигна 1,9 милијарди евра што е за 3,3% повеќе во однос на претходната година, при раст на кредитната активност од 4,3%, што се должи на раст на кредитите кај домаќинствата во однос на претходната година. Во сегментот правни лица, Банката обезбеди значајна поддршка на проекти за унапредување на животната средина, инвестициони активности во областа на ЕСГ проекти со кои се овозможува зелена транзиција на клиентите, и во финансирање на бизнисот во севкупен износ од 273 милиони евра нови пласмани, додека уделот на нефункционалните пласмани се наоѓа на ниско ниво од 3,6% од вкупното кредитно портфолио. И вкупните депозити забележаа годишен раст од 2,6%.

НЛБ Банка ја заврши 2023 година со повисоки показатели за солвентност и капитализираност, во споредба со претходна година и го одржа високото пазарно учество и трендот на раст, што е уште еден показател за успешноста на Банката во поглед на обезбедувањето на континуитетот во работните процеси во услови на глобална економска неизвесност.

Со дигитализацијата на производите и услугите како една од стратешките определби, меѓудругото, Банката овозможи нови функционалности и подобрено корисничко искуство за клиентите, преку дигитализација на картичките и плаќање преку светски реномираниот Google Pay и воведувањето на Smart POS – мобилна апликација наменета за претприемачите за прифаќање на платежни трансакции засновани на платежна картичка, безконтактно на мобилни уреди.

Покрај одличните резултати, изминатата година ја одбележаа и низа општествени проекти на Банката со значаен импакт во заедницата во која делува, за што говорат бројните признанија и награди. Банката обезбеди донации за Асоцијација за цистична фиброза, како и за други граѓански организации и институции кои работат општествено корисни проекти, помош за ранливи категории, како и за погодените подрачја по поплавите во Словенија и силните земјотреси во Сирија и Турција. Истовремено НЛБ Банка поддржа и низа проекти во областа на музиката, културата, уметноста и спортот: бројни концерти, манифестациите Охридско Лето и Галичка Свадба, професионални спортски клубови, Специјалната Олимпијада, а особен фокус беше ставен на развојот на младинскиот спорт преку проектот „Растеме во шампиони“.

Во 2023, пазарната цена на акцијата на НЛБ Банка Скопје забележа годишен раст од 25% и истата е во топ три најтргувани хартии од вредност на официјалниот пазар на македонската берза. Притоа НЛБ Банка е лидер меѓу котираните друштва од МБИ 10 индексот, со остварен дивиденден принос за 2023 година од 8,2%.

На денешното Собрание на акционерите беше усвоена и Одлука за определување износ на дивиденда и утврдување на дивиденден календар. Согласно Одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка по годишна сметка и финансиските извештаи на НЛБ Банка Скопје за 2023 година, на акционерите ќе им биде исплатена дивиденда за 2023 година во бруто-износ од 2.251.304.796 денари или околу 36,6 милиони евра. Износот на бруто дивиденда по акција изнесува 2.636 денари.

„Водена од своите вредности, НЛБ Банка ќе продолжи со унапредување на капацитетите, со посебен акцент на дигитализацијата и вештачката интелигенција, проширување на палетата на производи и услуги преку продажба на различни банкарски и небанкарски продукти, подобрување на корисничкото искуство и зголемување на задоволството на клиентите, со фокус на зелените и општествено одговорни проекти. Како системски значајна банка, НЛБ Банка и понатаму ќе делува во насока на подобрување на квалитетот на животот во заедницата, придонесувајќи кон одржлив економски, еколошки и социјален развој“ – заклучи во својот говор до акционерите Претседателот Грегановиќ.

Банки

Величковски од Народната банка: Се очекува раст на конкуренцијата на пазарот на платежни услуги

Објавено

на

Се очекува засилување на конкуренцијата на домашниот пазар на платежни услуги. Народната банка ги издаде првите дозволи за платежни институции, во согласност со новата законска рамка, преку кои граѓаните ќе може да извршуваат плаќања во земјата и прекугранично, истакна директорот на Дирекцијата за платни системи при Народната банка, Игор Величковски во гостување на „Блумберг Адрија“. Тој посочи дека една од значајните придобивки на новата правна рамка во платежната сфера е отворањето на пазарот за влез на нови даватели на платежни услуги, односно покрај банките, платежни услуги може да даваат и штедилниците, а како нови учесници на пазарот може да се јават и платежните институции и институциите за електронски пари.

Новите институции треба да добијат дозвола за давање платежни услуги и/или издавање електронски пари од Народната банка, за што треба да исполнат соодветни услови коишто се јасно пропишани со новата правна рамка. Во изминатиот период, поголем број субјекти се обратија до Народната банка со цел да го почнат процесот за добивање дозвола за давање платежни услуги, при што пет трговски друштва коишто даваа одредени видови платежни услуги (брз трансфер на пари или издавање кредитни картички), во согласност со претходната правна рамка, поднесоа официјално барање со потребната документација во согласност со новата правна рамка и беа позитивно оценети. Покрај тоа, Народната банка му издаде дозвола на постоечкиот оператор на платниот систем-КИБС, којшто овозможува порамнување трансакции со кредитни трансфери, при што беше лиценциран за првпат во согласност со новите законски барања коишто ги следат практиките во земјите од Европската Унија. Во однос на интересот на новите небанкарски даватели на поширока лепеза платежни услуги, Величковски истакнува дека во моментов Народната банка е во активна комуникација со повеќе субјекти, од кои еден дел веќе даваат платежни услуги на пазарот во Европската Унија и во регионот. „Очекуваме дека овие субјекти, доколку ги исполнат пропишаните услови, ќе донесат иновативни решенија за плаќања на македонскиот пазар во согласност со глобалниот тренд поврзан со финтек-услугите“, рече Величковски.  

Покрај зајакнувањето на конкуренцијата преку навлегувањето на нови даватели на платежни услуги на домашниот пазар, коишто би обезбедиле поевтини, побрзи и поудобни плаќања за граѓаните и компаниите, новата правна рамка создаде основа за поедноставување и поевтинување и на прекуграничните плаќања. „Ова би го постигнале со пристапувањето во СЕПА (Единствена област за плаќања во евра). Народната банка и релевантните државни институции со заеднички напори ја пополнија апликацијата за пристапување на нашата земја во СЕПА и на крајот на април годинава, Народната банка ја достави апликацијата до Европската комисија за добивање неформално мислење. Откако ќе го добиеме неформалното мислење и откако соодветно ќе постапиме според него, апликацијата ќе биде формално поднесена до Европскиот совет за плаќања за добивање формална оцена и одлучување за пристапот во СЕПА“, посочи Величковски.

Продолжи со читање

Банки

ПроКредит Банка прави чекор напред во поддршка на малите и средните претпријатија – се одржа втората бизнис конференција „Дигитална еволуција“

Објавено

на

ПроКредит Банка успешно го заврши вториот настан од серијата „Дигитална еволуција – Одговорност на бизнисите кон иднината “. Станува збор за бизнис конференција посветена на унапредување на дигитализацијата во македонскиот бизнис сектор со посебен фокус на малите и средни претпријатија. 

По успешниот настан минатата година кој на едно место собра претставници на домашни компании од приватниот сектор, компании кои нудат дигитални услуги, како и претставници од институции кои нудат финансирање, овој пат на конференцијата се приклучија над 120 учесници од локалниот бизнис сектор.    

Претставници на 7 истакнати компании ги запознаа присутните со нивните нови и иновативни дигитални решенија прилагодени за малите и средните претпријатија. Маријана Андриќ од компанијата Маранд, Анастасија Милковска од Телеком, Лазар Грубор од Фоксит, Димитар Јаневски од Инбокс, Благоја Хамамџиев од Моделикс, Елена Димовска од Семос едукација и Проф. Др. Никица Мојсоска Блажевски од Го Дигитал со своите презентации илустрираа како овие технологии можат да ги автоматизираат процесите, да го подобрат планирањето и одлучувањето, да ги оптимизираат трошоците и да ги задоволат барањата на конкурентниот пазар.

По презентациите се одржа панел дискусијата „Дигитална трансформација – предизвици и можности“, модерирана од Милан Дамчевски, член на Управниот одбор на ПроКредит Банка, на којашто Дритан Шујаиби од Маратодент, Љубиша Веселиноски од Тим Електро Плус и Станислава Шаровиќ Павковиќ од Шизик на Ризик ги споделија своите искуства со дигиталната трансформација. 

Покрај споделените лични предизвици и можности, панелистите посочија и вредни стратегии за бизнисите кои започнуваат со нивните дигитални патувања.

Најголемиот новитет на настанот оваа година беше саемот за дигитални решенија и вмрежување, каде што компаниите кои презентираа беа домаќини на штандови, нудејќи им на присутните шанса подетално да ги истражат дигиталните решенија и да се поврзат со потенцијални соработници.

Емилија Спировска, член на Управниот одбор на ПроКредит Банка, во своето обраќање на настанот ја нагласи важноста на дигитализацијата за малите и средните претпријатија.

“Дигиталната трансформација е култура на компанијата, начин на размислување на вработените и дефинирање на бизнис модел, исто колку и интеграција на новите технологии. Дигитализацијата повеќе не е револуција, таа е процес на еволуција низ кој неминовно поминува секоја компанија. 

Праксата покажува дека тоа што е неопходно за имплементација на дигитални решенија во пракса е линк помеѓу бизнис секторот и компаниите кои нудат дигитални услуги, па токму затоа ПроКредит како партнер на бизнисите повеќе од 20 години покрај воведување нови технолошки промени и иновации во своите процеси, оди чекор понапред и нуди платформа за едукација и вмрежување на клиентите, со што наметнува забрзано темпо на дигитализација во бизнис секторот. Сметаме дека ова е неопходен чекор за компаниите да го забрзаат својот развој, да ја зголемат конкурентноста, а со тоа  да ги подобрат финансиските резулатати. – изјави Емилија Спировска.

Како лидер во дигитализацијата во македонскиот банкарски сектор, ПроКредит Банка преку серијата настани „Дигитална еволуција– Одговорност на бизнисите кон иднината“ ќе продолжи да гради мост помеѓу деловниот сектор, давателите на дигитални решенија и финансиските институции, промовирајќи практични решенија за потребите на компаниите кои се на патот кон успехот.

Продолжи со читање

Банки

Вицегувернерката Митреска на Годишното собрание на ЦЕФ: Инвестирањето во човечките ресурси е клучно за градењето силни институции

Објавено

на

Силните институции се предуслов за силни економии и правични општества. Највредниот ресурс на институциите е човечкиот капитал, оттаму инвестициите и стратегијата на постојан развој и унапредување на кадрите е суштинска за нивното јакнење. Забрзаниот развој на технологиите, климатските промени, геополитичката нестабилност и флуктуацијата на кадрите создаваат неизвесно окружување за јавните институции. Оттаму, тие треба да вложуваат во задржување на постоечките капацитети, како и развој на новите, со цел да се справат со комплексното окружување. Ова беше истакнато на Годишното собрание на Управниот одбор на Центарот за извонредност во финансиите (ЦЕФ), на кое учествуваше вицегувернерката Ана Митреска.

Во рамките на Годишното собрание на ЦЕФ, гувернери, министри, државни секретари од земјите од Југоисточна Европа зборуваа за знаењата и вештините коишто им се потребни на институциите за да ги остварат своите мандати. Беше зборувано и за важноста на систематскиот и структуриран пристап за развојот на институционалните капацитети и резултатите од вложувањето во институционалните таленти, размената на регионалните добри практики и научените лекции.

Народната банка постојано инвестира во ангажирање, градење и задржување на висококвалитетните кадри, кои се неопходни за спроведувањето на нејзините цели и мандат. Централната банка меѓународно е препознаена како институција со високо ниво на кредибилитет, којашто постојано работи на зајакнување на своите капацитети. Во рамките на Стратегискиот план на Народната банка 2025 − 2027 година, значајно место му е дадено на унапредувањето на човечкиот потенцијал. Процесот на управување со човечките ресурси ќе се унапредува преку воведување нов процес за управување со талентираните кадри и постојан кариерен развој во Народната банка. Преку постојано учење и примена на дигитализацијата со воведување нови решенија, ќе се придонесе за унапредување на работните процеси и поддршка во работните задачи.

Продолжи со читање

Популарно