Connect with us

Вработување

Оглас за вработување во Стопанска банка АД – Скопје

Објавено

на

Со цел проширување на својот тим, Стопанска Банка АД Скопје објавува оглас за следната работна позиција Дилер на финансиски пазари, Сектор за средства и ликвидност.

Работното место опфаќа:

 • Купопродажба на странски платежни средства на девизниот пазар;
 • Одржување и унапредување на односите и соработката со клиентите и филијалите на СБ
 • Тргување на пазарот на пари (депозити)
 • Тргување со хартии од вредност (Државни записи и обврзници)
 • Тргување со ефективни парични средства
 • Формирање на курсните листи за СБ
 • Подготвување на интерни и екстерни извештаи и организирање на база на податоци

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните квалификации:

 • ВСП – Економски факултет / Бизнис администрација
 • Најмалку 3 години релевантно работно искуство во финансиска институција ќе се сметаат како предност;
 • Одлично познавање на англиски јазик
 • Одлично познавање на Microsoft Office

Лични карактеристики:

 • Динамична личност со способност за преземање иницијативи
 • Способност за работа под притисок, справување со стрес и извршување повеќе работи истовремено во кратки временски рокови
 • Одлични организациски и комуникациски вештини
 • Прецизност, точност и аналитичен пристап во работењето
 • Висок личен интегритет, деловен и професионален однос

Кандидатите кои имаат претходно работно искуство со тргување на финансиски инструменти или поседуваат ACI Dealing Certificate ќе се смета дека имаат предност при вработувањето.

Вработувањето е на определено време со можност по истекот да премине во вработување на неопределено време. Работното време е 8 часа дневно или 40 часа неделно, од понеделник до петок, со почеток од 08 часот до 9 часот и крај на работното време од 16 часот до 17 часот во седиштето на Банката, улица 11 Октомври бр.7, Скопје.

Висината на основната плата ќе се дефинира врз основа на работното искуство и исполнувањето на критериумите од страна на кандидатот.

Пополнете ја апликацијата на веб – страницата на Банката www.stb.com.mk/kariera-vo-sb/ со назнака за кое работно место аплицирате, најдоцна до 11.7.2023 година.

Банката ќе изврши избор во законскиот рок, во согласност со бројот на пријавени кандидати. Само селектираните кандидати ќе бидат известени и повикани на интервју.

Вработување

Оглас за вработување во ТТК Банка АД Скопје

Објавено

на

ТТК Банка АД Скопје е универзална банка – партнер за населението и за малите и средните претпријатија, којашто креира вредности за своите акционери, клиенти и вработени, со помош на претприемачкиот и профитабилниот начин на размислување, оперативната ефикасност и градењето долгорочно партнерство.

Банката има тековна потреба за вработување во Дирекција за правни рабoти, лoши пласмани и преземени средства (Оддел за управување со лоши пласмани и превземени средства) и за таа цел, ТТК Банка АД Скопје објавува:

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА СЛЕДНОТО РАБОТНО МЕСТО
Самостоен соработник
(1 извршител)

Продолжи со читање

Вработување

Оглас за вработување во НЛБ Банка АД Скопје

Објавено

на

Деловниот сектор за управување со продажна мрежа на НЛБ Банка АД Скопје го зајакнува својот тим на успешни професионалци и нуди можност за работење во Експозитура Куманово.

Доколку имаш желба и амбиција да се приклучиш на тимот, НЛБ Банка те мотивира да се пријавиш на отворената работна позиција:

Раководител на Експозитура Куманово

Улога во тимот:

 • Промовирање, понуда и продажба на продукти и услуги на правни лица на постојни клиенти и аквизиција на нови клиенти;
 • Остварување на продажните цели и резултати со цел зголемување на пазарното учество, портфолиото и конкурентската предност на Банката;
 • Воспоставување, посредување, уредување и проактивно негување и развој на контакти и деловни аранжмани со клиентите
 • KYC активности (познавање на бизнис моделот, финансиските извештаи и показатели на клиентот).

Потребни квалификации и компетенции:

Универзитетско образование;

 • Претходно работно искуство од минимум 3 години на менаџерска позиција за работа со клиенти;
 • Развиени лидерски, менаџерски и продажни вештини.
 • Одлични комуникациски и организациски вештини;
 • Подготвеност за креативно и иновативно размислување;
 • Способност за тимска работа, самоиницијативност и аналитички вештини;
 • Одлично познавање на англиски јазик како и стручно и напредно користење на MS Office.

Мотив да се придружите на НЛБ тимот:

Препознатлив регионален бренд и современо работно опкружување;

 • Меѓусебната доверба и грижа за другиот се основни начела во работењето;
 • Напредна обука и индивидуален кариерен развој; менторство од врвни банкарски експерти;
 • Позитивна организациска култура базирана на флексибилно работно време и слободни денови за различни пригоди;
 • Континуирано учество во групациски корпоративни проекти;
 • Конкурентен пакет на плата и надоместоци (вклучително приватно здравствено осигурување и трет пензиски фонд).

Потврди го твојот интерес со доставување на мотивациско писмо во кое ќе ги образложиш амбициите, мотивите и начините на придонес на наведеното работно место како и кратка биографија (CV) најдоцна до 19.07.2024 на: NLBKariera@nlb.mk, со назнака за: Раководител на Експозитура Куманово.

Само кандидатите кои ги исполнуваат основните критериуми ќе бидат контактирани за интервју.

Продолжи со читање

Вработување

Оглас за вработување во ТТК Банка АД Скопје

Објавено

на

ТТК Банка АД Скопје е универзална банка – партнер за населението и за малите и средните претпријатија, којашто креира вредности за своите акционери, клиенти и вработени, со помош на претприемачкиот и профитабилниот начин на размислување, оперативната ефикасност и градењето долгорочно партнерство.

Банката има тековна потреба за вработување во Дирекција за правни работи, лoши пласмани и преземени средства (Оддел за управување со лоши пласмани и превземени средства) и за таа цел, ТТК Банка АД Скопје објавува:

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА СЛЕДНОТО РАБОТНО МЕСТО
Самостоен проценувач
(1 извршител)

Продолжи со читање

Популарно