Connect with us

Банки

Оглас за вработување во НЛБ Банка

Објавено

на

НЛБ Банка како една од водечките Банки во Р.Македонија и лидер на пазарот во дел на современи банкарски услуги, својот успех го темели на имплементацијата на висококвалитетни стандарди во работењето, модерната инфраструктура на информатичката технологија, успешната пазарна стратегија.

 

Доколку сте заинтересирани и ги исполнувате критериумите, можете да бидете дел од НЛБ Банка и тимот на успешни професионалци, посветени на барањата на клиентите, успехот, иновациите и предизвиците во работата, каде што меѓусебната доверба и соработка меѓу членовите на тимовите и колегите во Банката се основни начела и вредности на нашето работење/делување, вклучувајќи бројни можности за обука и личен/професионален развој.

НЛБ Банка, во секторот за информатичка технологија нуди отворени работни позиции во рамки на кои имате можност да работите на анализа, развој, имплементирање и поддршка на ИТ решенија и платформи, давате предлози за воведување на нови решенија и подобрувања на банкарското работење од областа на ИТ технологијата кон деловните корисници и клиентите на Банката.

Отворените работни позиции во Секторот за информатичка технологија се во рамки на следниве сегменти:

1. BI специјалист

Потребни способности/знаења за кандидат се следниве:

Data Management, Business Intelligence;
Extract, Transform, Load (ETL);
Data Warehousing, Data Lakes, Data Marts, Data Stores, and Cubes Data Quality and Profiling;
Data Governance, Master Data Management, and Metadata Management;
Data Visualization, Dashboard, Reporting, Self Service Business Intelligence (BI);
Key Performance Indicators (KPI), and Scorecards;
Predictive, Prescription, and Descriptive Analytics.

Одлично познавање од Microsoft Business Intelligence stack вклучително:
Power BI;
SQL Server;
Transact SQL (tSQL);
Visual Studio (VS);
Team Foundation Server (TFS);
SQL Server Management Studio (SSMS);
SQL Server Integration Services (SSIS);
SQL Server Analysis Services (SSAS);
Master Data Services (MDS);
Data Quality Services (DQS);
SQL Server Reporting Services (SSRS).

Улога во тимот:

Одговорен за архитектура и дизајнирање на Microsoft BI solutions;
Обезбедување на интегритет на дизајнот на решенијата при имплементација;
Анализирање на деловни барања и имплементирање на бизнис потреби во Microsoft BI решенија користејќи различни бази на податоци и извори на податоци;
Изработка на технички предлози и решениа, димензионирање на решението;
Надгледуње, следење и проверка на дизајнот на решенјата за проширувања согласно бизнис барањата;
Координација на техничките и функционални барања за известување и анализа на придобивки од реализација на нови барања.

2..NET програмер

Потребни познавања:

Минимум 2 години работно искуство како .NET програмер;
Напредни познавања од областа на .NET технологииите за веб програмирање: C#, ASP.NET, ADO.NET, HTML/DHTML, XML, XSLT, Java Script, CSS, Web services, jQuery, Visual studio;
Напредни познавања од областа на бази на податоци: Transact SQL, MS SQL Server;

Карактеристики/Способности:

Искуство за изработка и поддршка на апликации;
Аналитички способности и способност за решавање на проблеми;
Способност да развие партнерски ориентирани односи со бизнис корисници, крајни корисници;
Способност за multitask со фокус на брза и точна реакција и запазување на рокови и следење на процедури на работа;
Искуство со управување со проекти ќе се смета за предност.

Улога во тимот:

Анализа на деловните барања и спецификација на програмско решение;
Развој на нови front-end / back-end решенија и надградба на постојните апликативни решенија;
Одржување на постојни апликации.

Заинтересираните кандидати своите податоци и CV-ја можат да ги достават на следниот линк најдоцна до 15.12.2017 година со избирање на работната позиција за која аплицирате.

Активен до: 15.12.2017 година

Банки

Оглас за вработување во УНИБанка АД Скопје

Објавено

на

УНИБанка АД Скопје објавува Оглас за вработување на следнава работна позиција: (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во ПроКредит Банка

Објавено

на

Ако се идентификувате со целите и етичките вредности на ПроКредит Банка и сте заинтересирани за нови предизвици во динамична меѓународна и мултикултурна средина (more…)

Продолжи со читање

Банки

Огласи за вработување во Халкбанк АД Скопје

Објавено

на

Одлична можност да се приклучите кон реномирана финансиска институција и да станете дел од професионалниот тим за внатрешна ревизија, кој преку своите независни, објективни, консултантски активности додава вредност во унапредувањето на банкарските операции и ги поддржува активностите на Управниот одбор и Одборот за ревизија на банката. (more…)

Продолжи со читање


Популарно

Банки

Оглас за вработување во НЛБ Банка

Објавено

на

НЛБ Банка како една од водечките Банки во Р.Македонија и лидер на пазарот во делот на електронско и мобилно банкарство својот успех го темели на имплементацијата на висококвалитетни стандарди во работењето, модерната инфраструктура на информатичката технологија, успешната пазарна стратегија, зајакнати со брендот на НЛБ.

 

Стратегијата на НЛБ вклучува подобрување на дигиталното искуство на своите клиенти и се фокусира на промоција на дигитални канали и директна продажба кон клиентите, која постојано се стреми да ги подобри и автоматизира внатрешните процеси и ефикасноста во работењето.

Тимот на НЛБ Банка е тим на успешни професионалци, посветени на барањата на клиентите, успехот, иновациите и предизвиците во работата, каде што меѓусебната доверба и соработка меѓу членовите на тимовите и колегите во Банката се основни начела и вредности на работењето/делувањето.

Доколку се препознавате во овие вредности НЛБ ви нуди можност за работа во динамично опкружување со бројни можности за обука и личен/професионален развој.

НЛБ Банка нуди отворена работна позиција која ви нуди можност да работите и да се развивате во рамки на следниот сегмент:

Поддршка/развој на дигитално банкарство/сервиси
• Поддршка/развој на активностите на картичното работење и електронско банкарство, платен промет во земјата и странство, како и бизнис процесите кои се поврзани со директна комуникација и размена на информации, податоци со меѓународните и домашните платни системи, како и следењето на законската регулатива и меѓународните стандарди во доменот на платните системи;
• Поддршка на комерцијалните сектори во делот на опслужувањето на надворешните и интерните клиенти во својот домен на работење;
• Подршка/развој на нови продукти за усовршување на дополнителни сервиси во електронско/мобилно банкарство (денарски и девизен платен промет, население, картично работење и проекти од областа на самоуслужни продукти на Банката;
• Поддршка/развој на нови и усовршување на постојните дигитални канали на продажба
• Тестирање и координирање на имплементацијата на нови верзии електронско/мобилно банкарство и други самоуслужни продукти;
• Пријавување и следење на барања за развој и усовршување на самоуслужни продукти/сервиси до надворешни добавувачи;
• Обработка, размена и контролирање на влезно/излезно фајлови за картично работење за процесинг центритe;
• Управување со проекти и развојни задачи (мониторинг и менторирање на водењето на проекти во Банката), како и управување со идеи на вработени;
• Мерења и анализи на активности и процеси, како и идентификување на мерки со кои истите можат да се оптимизираат, автоматизираат и дигитализираат (BPM – Business Process Management).

Потребни минимум квалификации, вештини и способности:
• Завршено високо образование или при крај на студии од техничките области (Електротехнички факултет, Машински факултет, Природно- математички факултет)
• Напредно познавање на MS Office – MS Word, MS PowerPoint, MS Outlook
• Desktop Оперативни системи – Напредни познавања на Windows
• Познавање на Англиски јазик

За предност би се сметале познавања за:
• Mobile Оперативни системи – основни познавања на Android/iOS;
• Основни познавања на Linux/MacOS;
• Основни познавања на Web/Интернет/серверски технологии ( HTML, CSS, XML,HTTP);
• Програмски јазици – Основно разбирање на барем еден програмски јазик PHP/C#/Java;
• База на податоци – основни познавања на бази на податоци, апликации и програми за обработка на бази на податоци (MS Access, SQL сервер, MySQL и сл).

Од кандидатите се очекува да поседуваат изразена способност за темелност, одговорност, прецизност, аналитичност, идентификација на проблеми и нивно брзо решавање, самоиницијативност, спремност за постојана надградба со нови знаења од технички области и нови трендови во банкарското работење, ангажираност, способност за тимска работа и организациски и комуникациски вештини потребни во секојдневното работење.

Заинтересираните своите податоци и CV-ја можат да ги достават на следниот линк заклучно до 17.10.2017 година.

Банки

Оглас за вработување во УНИБанка АД Скопје

Објавено

на

УНИБанка АД Скопје објавува Оглас за вработување на следнава работна позиција: (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во ПроКредит Банка

Објавено

на

Ако се идентификувате со целите и етичките вредности на ПроКредит Банка и сте заинтересирани за нови предизвици во динамична меѓународна и мултикултурна средина (more…)

Продолжи со читање

Банки

Огласи за вработување во Халкбанк АД Скопје

Објавено

на

Одлична можност да се приклучите кон реномирана финансиска институција и да станете дел од професионалниот тим за внатрешна ревизија, кој преку своите независни, објективни, консултантски активности додава вредност во унапредувањето на банкарските операции и ги поддржува активностите на Управниот одбор и Одборот за ревизија на банката. (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во НЛБ Банка

Објавено

на

НЛБ Банка нуди можност за работа во мотивирачка и посветена атмосфера, креативност и личен развој, тимски дух, можност за личен напредок и напредок во кариерата.

Банката вработува „РАЗВОЕН ПРОЕКТАНТ” и „АДМИНИСТРАТОР НА БАЗИ НА ПОДАТОЦИ” во сектор за информатичка технологија.

 

Отворените работни позиции ви нудат можност да работите на анализа, развој, имплементирање и поддршка на ИТ решенија и платформи, давате предлози за воведување на нови решенија и подобрувања на банкарското работење од областа на ИТ технологијата кон деловните корисници и клиентите на Банката.

 

1. Опис на работното место Развоен проектант

 

• Развој, планирање, одржување и дополнување на програмските решенија;

• Воведување на нови алатки за релациони бази на податоци при развојот на апликациите;

• Менторство, советување и поддршка на корисници при развој и употреба на програмски решенија на компјутерските системи;

• Помош на деловните корисници на системите при тестирање на програмските решенија и проценка на резултатите од тестирање;

• Учество во воведување нови технологии и стандарди за развој на програмските решенија;

• Соработка со надворешни изведувачи за развој на нови проектни решенија од областа на банкарската информатичка технологија;

• Менторство и пренос на знаења;

• Учество во проектни групи.

 

1.1 Потребни минимум квалификации, вештини и способности за работно место Развоен проектант

 

• Завршено високо образование од технички области (Информатика, Електротехника);

• Современи и класични алатки за поддршка и развој на софтвер;

• Познавање на системи за управување со бази на податоци;

• Аналитичиност, конструктивност и истрајност во изнаоѓање на решенија;

• Способност за тимска работа и самоиницијативност;

• Способност за одлучување;

• Активно познавање на странски јазик (англиски јазик).

 

2. Опис на работното место Администратор на бази на податоци

 

• конфигурација, одржување и управување со базите на податоци;

• планирање на стратегија и архитектура на базите на податоци;

• следење, безбедносен надзор и усогласување на работата на базите на податоци и предлагање на промени и подобрувања;

• изработка на безбедносни копии и обновување на базите на податоци;

• следење на перформансите и функционирањето на базите и нивно оптимизирање;

• соработка при развој на апликации;

• изработка на упатства, прирачници и стандарди;

• предлагање и реализација на безбедносни политики и обезбедување на безбедносни механизми.

 

2.1 Потребни минимум квалификации, вештини и способности за работно место Администратор на бази на податоци

 

• Завршено високо образование од технички области (Информатика, Електротехника);

• Минимум две години работно искуство со администрација на бази на податоци;

• Активно познавање на Microsoft SQL Server;

• Способност за тимска работа и самоиницијативност;

• Способност за одлучување;

• Активно познавање на странски јазик (англиски јазик).

 

Заинтересираните кандидати своите податоци и CV-ја можат да ги достават на следниот линк најдоцна до 19.05.2017 година, со избирање на работната позиција за која аплицирате.

 

 

Банки

Оглас за вработување во УНИБанка АД Скопје

Објавено

на

УНИБанка АД Скопје објавува Оглас за вработување на следнава работна позиција: (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во ПроКредит Банка

Објавено

на

Ако се идентификувате со целите и етичките вредности на ПроКредит Банка и сте заинтересирани за нови предизвици во динамична меѓународна и мултикултурна средина (more…)

Продолжи со читање

Банки

Огласи за вработување во Халкбанк АД Скопје

Објавено

на

Одлична можност да се приклучите кон реномирана финансиска институција и да станете дел од професионалниот тим за внатрешна ревизија, кој преку своите независни, објективни, консултантски активности додава вредност во унапредувањето на банкарските операции и ги поддржува активностите на Управниот одбор и Одборот за ревизија на банката. (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во НЛБ Банка

Објавено

на

НЛБ Банка вработува „Развоен проектант” во Сектор за информатичка технологија .

Ве поттикнуваме да бидете дел од нашата Банка и нашиот тим на успешни професионалци, посветени на барањата на клиенти, успехот, иновациите и предизвиците во работата, каде што меѓусебната доверба, соработка и почит мегу членовите на тимот и соработниците се основни начела и вредности на нашето работење/делување. 

 

Доколку ги споделувате/се препознавате во овие вредности ви нудиме работа во динамично опкружување со бројни можности за обука и професионален развој во нашиот Сектор за информатичка технологија на позицијата: „Развоен проектант“. 

 

Работната позиција ви нуди можност да работите на анализа, развој, имплементирање и поддршка на ИТ решенија, давате предлози за воведување на нови решенија и подобрувања на банкарското работење од областа на ИТ технологијата. 

 

Во продолжение е описот на работното место, за кое покрај техничките вештини потребни се и основни „софт“ вештини за комуникација со интерни деловни корисници:

 

Опис на работното место:

 

Развој, планирање, одржување и дополнување на програмските решенија;

Воведување на нови алатки за релациони бази на податоци при развојот на апликациите;

Менторство, советување и поддршка на корисници при развој и употреба на програмски решенија на компјутерските системи;

Помош на деловните корисници на системите при тестирање на програмските решенија и проценка на резултатите од тестирање;

Учество во воведување нови технологии и стандарди за развој на програмските решенија;

Соработка со надворешни изведувачи за развој на нови проектни решенија од областа на банкарската информатичка технологија;

Менторство и пренос на знаења;

Учество во проектни групи.

 

Потребни минимум квалификации, вештини и способности:

 

Завршено високо образование од технички области (Информатика, Електротехника);

Современи и класични алатки за поддршка и развој на софтвер;

Познавање на системи за управување со бази на податоци;

Аналитичиност, конструктивност и истрајност во изнаоѓање на решенија;

Способност за тимска работа и самоиницијативност;

Способност за одлучување;

Активно познавање на странски јазик (англиски јазик). 

 

Заинтересираните своите податоци и CV-ја можат да ги достават на следниот линк заклучно со 16 јануари 2017 година со избирање „Развоен проектант во Сектор за ИТ“ во полето оглас за кој се пријавувате.

Банки

Оглас за вработување во УНИБанка АД Скопје

Објавено

на

УНИБанка АД Скопје објавува Оглас за вработување на следнава работна позиција: (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во ПроКредит Банка

Објавено

на

Ако се идентификувате со целите и етичките вредности на ПроКредит Банка и сте заинтересирани за нови предизвици во динамична меѓународна и мултикултурна средина (more…)

Продолжи со читање

Банки

Огласи за вработување во Халкбанк АД Скопје

Објавено

на

Одлична можност да се приклучите кон реномирана финансиска институција и да станете дел од професионалниот тим за внатрешна ревизија, кој преку своите независни, објективни, консултантски активности додава вредност во унапредувањето на банкарските операции и ги поддржува активностите на Управниот одбор и Одборот за ревизија на банката. (more…)

Продолжи со читање

Популарно