Connect with us

Домашни банки

Моќна година за Комерцијална банка: Раст на кредитирањето и добивка од 35 милиони евра!

Објавено

на

Комерцијана банка АД Скопје за периодот од 01.01 – 31.12.2022 година оствари добивка пред оданочување во износ од 2.311,0 милиони денари наспроти 2.504,6 милиони денари во 2021 година, што претставува намалување од 7,7%. Планираната добивка за анализираниот период е реализирана со 98,3%. Данокот на добивка во 2022 година изнесува 161,8 милиони денари, а нето-добивката за годината изнесува 2.149,2 милиони денари, или 6,7% помалку во однос на минатата година.

Позитивниот резултат од работењето Банката го оствари во кризна година во која сe уште беа присутни ризиците поврзани со пандемијата со ковид-19, но исто така економијата беше соочена со шокови поврзани со енергетската криза и зголемена инфлација како резултат на воениот конфликт помеѓу Русија и Украина. Ваквите состојби поттикнаа затегнување на монетaрната политика од страна на Народната банка со цел да се стабилизира растот на цените, да се спречи натамошно намалување на куповната моќ кај населението и да се овозможи поголема предвидливост при носењето деловни одлуки кај економските субјекти.

Остварената добивка пред исправка на вредност, која претставува показател за оперативната способност на Банката да ги покрива расходите од работењето, е за 3,8% помала во однос на минатата година и во најголем дел е резултат на помалиот износ на наплатени претходно отпишани побарувања и помалку реализирани приходи од капитална добивка од продажба на преземен имот. Наспроти тоа, приходите од редовно работење (нето приходи од камати, нето приходи од провизии и надомести и нето курсните разлики) се зголемени како резултат на остварениот солиден раст на деловните активности реализирани во Банката во услови на криза.

Нето-исправка на вредност на финансиските средства

Заклучно со 31.12.2022 година изнесува 994,0 милиони денари, наспроти 934,6 милиони денари во 2021 година, што претставува зголемување од 6,4%. Зголемувањето на нето-исправката на вредност на финансиските средства се должи на зголемениот обем на кредитирање, но и поради зголемена строгост во проценката на кредитниот ризик од страна на менаџментот на Банката, при што како резултат на неповолните состојби во економијата беше издвоен поголем износ на резервации за корпоративното портфолио. Притоа, во последниот квартал од 2022 година е утврден значителен износ на дополнителна исправка на вредноста на финансиските средства, пред сѐ кај комитенти кај кои веќе подолго време производниот процес е во мирување поради високите цени на енергенсите или поради времени мерки на надлежни судски органи со кои времено се блокираше располагањето со финансиските средства кај одредени комитенти.

Вкупни приходи

Приходите од работењето изнесуваат 5.518,0 милиони денари и бележат зголемување од 0,8% во однос на минатата година. Нето-приходите од камата претставуваат основна компонента во формирањето на вкупните приходи од работењето и на 31.12.2022 година изнесуваат 3.095,4 милиони денари и бележат зголемување од 26,1%. Порастот на нето-приходите од камата главно е резултат на зголемено кредитирање кај нефинансиските друштва и домаќинствата, како и по основ на зголемени каматни стапки на благајничките записи и на депозитите пласирани во НБРСМ, зголемени каматни стапки и зголемени пласмани во домашни и 2 странски банки и зголемено вложување во државни хартии од вредност. Планот за анализираниот период е остварен со 119,9%.

Нето приходи од провизии и надоместоци

На 31.12.2022 година приходите од провизии и надоместоци изнесуваат 1.068,3 милиони денари и во однос на истиот период од минатата година бележат зголемување од 7,4%, во најголем дел како резултат на зголемен обем на реализирани активности.Планот за анализираниот период е остварен со 105,9%.

Нето приходи од курсни разлики

Нето приходи од курсни разлики на 31.12.2022 година изнесуваат 336,3 милиони денари и бележат зголемување од 70,4%, што во најголем дел е резултат на значително зголемениот промет на девизен пазар со правни лица. Планот за анализираниот период е остварен со 200,2%.

Останати приходи

Банката од своето работење остварула 941,4 милиони денари приходи кои бележат намалување од 45,4% главно како резултат на помал износ на наплатени претходно отпишани побарувања (631,3 милиони денари во 2022 година наспроти 1.234,4 милиони денари во 2021 година) поради еднократен настан од минатата година кога беше наплатен поголем износ на претходно отпишано побарување од Топлификација АД Скопје – во стечај во износ од 579,8 милиони денари, како и помал износ на реализирани приходи од капитални вложувања и капитална добивка од продажба на преземен имот. Планот е остварен со 91,1%.

Оперативни расходи

За периодот 01.01-31.12.2022 година банката остварила расходи од 2.203,2 милиони денари и во однос на истиот период од минатата година се зголемени за 8,6%, како резултат на зголемените режиски трошоци (канцелариски материјали, електрична енергија, греење и ладење), зголемени трошоци за одржување на компјутерска опрема, амортизација, донации во спортот по принцип на ваучери, плати и други трошоци на вработените, како и заради зголемени премии за осигурување на депозитите. Планот е остварен со 117,6%.

Во периодот од 01.01-31.12.2022 година Банката прокнижи загуба поради оштетување на нефинансиските средства на нето основа во износ од 9,7 милиони денари и истата е евидентирана по основ на 20% оштетување на нето-вредноста на преземениот имот согласно регулативата на НБРСМ.

Домашни банки

КБ пакети – сѐ во едно за пониска цена и уште поголеми поволности

Објавено

на

Плати помалку, а добиј повеќе со КБ Стандард, КБ Плус или КБ Бонус и уживај во современото банкарство на Комерцијална банка.

Избери КБ пакет каков што најмногу ти одговара и добиј ефикасни, брзи и поевтини банкарски производи и услуги.

КБ пакетот го користиш секој ден, а го плаќаш еднаш месечно и тоа во симболичен износ.

КБ пакетите се вистинскиот избор за секој што има платежна сметка во денари и во девизи, користи мБанка и Интернет банка, поседува дебитни и кредитни картички, сака да плаќа со Google Pay и Garmin Pay или на рати без камата со дебитните картички, има потреба од дозволено пречекорување и, најважно од сѐ, сака да има целосна контрола на личните финансии.

Секој КБ пакет може да го активираш со едноставно пополнување барање во најблиската експозитура на Комерцијална банка.

Доколку немаш сметка во Комерцијална банка, можеш да ја отвориш онлајн на лесен и брз начин со електронска идентификација преку OneID, а пакетот може да го активираш при подигање на дебитната картичка во избраната експозитура.

Дознај повеќе и избери го твојот омилен КБ пакет на следниот ЛИНК.

Продолжи со читање

Домашни банки

Комерцијална банка прва во земјава воведе тактилни платежни картички прилагодени и за слепи лица

Објавено

на

Комерцијална банка, како општествено одговорна компанија, воведе тактилни платежни картички, кои ќе им помогнат, пред сѐ, на слепите лица и на лицата со оштетен вид полесно да ги идентификуваат и да ги разликуваат нивните платежни картички.

Тактилните платежни картички, кои се разликуваат од постоечките по својот облик, денеска беа промовирани од Комерцијална банка во соработка со Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија.

Со тактилните картички Комерцијална банка придонесува за поголема инклузивност, еднакви можности и права на сите граѓани. Тактилните картички имаат посебни засеци, и тоа заоблен засек кај дебитните и квадратен засек кај кредитните платежни картички, со што можат лесно да се идентификуваат и разликуваат без користење на видот.

Сите платежни картички издадени од Комерцијална банка постепено ќе бидат заменети со тактилни. Банката, во рамките на своите заложби за поголема безбедност и инклузивност на лицата со посебни потреби, овозможи и сите слепи лица да можат бесплатно до крајот на годинава да ја заменат постоечката дебитна и кредитна платежна картичка од Комерцијална банка со тактилна картичка.

„Корисничкото задоволство е секогаш наш врвен приоритет. Со воведувањето на тактилните картички направиме уште еден чекор плус кон доближување на производите и услугите на Комерцијална банка до сите граѓани со цел непречено задоволување на нивните финансиски потреби. А, како дел од нашите заложби да создадеме поголема финансиска инклузивност и независност на слепите лица, овозможивме и бесплатна замена на нивните дебитни и кредитни картички со тактилни“, изјави д-р Никола Џамбазовски, Главен директор за продажба и развој и член на Управниот одбор на Комерцијална банка, на прес-конференцијата по повод промовирањето на тактилните картички.

Претседателот на Националниот сојуз на слепи, Жарко Селковски, во име на сите членови изрази најискрено задоволство и благодарност кон Комерцијална банка за овој чекор.

„Комерцијална банка е предводник во однос на инклузивноста и пристапноста на банкарските услуги за лицата со оштетен вид. Воведувањето тактилни платежни картички е значаен чекор напред во обезбедувањето еднакви можности за нашите членови и за сите лица со оштетен вид. Новите картички не само што ќе им обезбедат поедноставен пристап на слепите лица до нивните финансии, туку и значително ќе го подобрат нивниот секојдневен живот. Веруваме дека реализацијата на ваквите иницијативи не само што ќе го подигне степенот на свесност за потребите на лицата со оштетен вид во општеството, туку и ќе ги инспирира останатите компании да го следат нивниот пример и да се вклучат во создавањето поинклузивно општество за сите. Ова е уште еден доказ дека секој мал чекор, секое мало дело, го гради светот во кој сите сонуваме да живееме, свет посветен на различноста и исполнет со взаемно разбирање и соработка“, истакна Селковски. 

Комерцијална банка веќе започна со издавање тактилни картички од видот Visa Debit и Debit Mastercard World, а во наредниот период постепено и останатите видови картички од брендовите на Mastercard и Visa ќе станат тактилни.

Тактилните платежни картички се континуитет на досегашните прилагодувања што ги обезбеди Комерцијална банка за поголема финансиска инклузивност и достапност на банкарските производи и услуги за слепите и слабовидните лица. Банката прифаќа факсимил како своерачен потпис, ја има адаптирано електронската банка за слепи лица, дозволува нејзини вработени да бидат сведоци за банкарски трансакции на слепи лица, врши достава на ПДФ документи по електронска пошта, а веб страницата kb.mk се придржува до WCAG 2.2 (Web Content Accessibility Guidelines), АА+ ниво, кои се меѓународни стандарди за уредување на веб содржини на начин пристапен за лица со попреченост. Исто така, Банката има реализирано и обуки за информирање на слепи лица за придобивките од користење електронско банкарство, работење со тековна сметка и отворање сеф, сѐ со цел оваа категорија на клиенти на полесен и поефикасен начин да стигнат до сѐ што им е потребно за нивните лични финансии.

Продолжи со читање

Домашни банки

Најуспешната конференција „Чувари на мудроста“ за професионален развој и мотивација на младите луѓе, годинава во ново, освежено издание

Објавено

на

Во тек се подготовките за втората конференција „Чувари на мудроста“ во организација на „Халкбанк“ АД Скопје. На конференцијата, како и минатата година, ќе говорат успешни и реализирани луѓе, различни профили на стопанственици, уметници, професори, автори. И оваа година ќе се дискутира на интересни теми значајни за професионалната надградба и кариерниот развој на младите, со цел да се мотивираат и да се инспирираат на својот професионален пат.

„Преку искуството на панелистите од различни области, идејата е да се пренесат и да се раскажат многу интересни приказни за кои веруваме дека ќе ги инспирираат и ќе ги мотивираат младите на нивниот професионален пат. Сметаме дека поддршката и мотивацијата на младите кадри е клучна за нивниот успешен развој и за зацврстување на нивните професионалните вештини“, изјави Маја Наумовска Савеска, директор на корпоративни и маркетинг-комуникации во „Халкбанк“ АД Скопје.

Конференцијата „Чувари на мудроста“ од 2023 година беше наградена како најдобра конференција во категоријата Најдобар самит, конгрес или конференција. Оваа година организаторите се мотивирани да ја реализираат во малку поинаков формат, со многу повеќе интересни гости, докажани и значајни во нивните области.

Целната публика се, пред сè, млади луѓе, младински граѓански организации, студенти, млади претприемачи, културни работници, претставници на стартап компании итн.

Целта на конференцијата е да одговори на низа прашања на кои наидуваат младите во градењето на професионалната кариера. Да придонесе за поквалитетен развој во областите во кои дејствуваат. А мудроста, искуството, ентузијазмот и успехот кои ги дефинираат панелистите ќе отворат низа прашања и одговори, важни за сечиј развој.

Конференцијата е дел од поголемата кампања „Да ги слушнеме и гушнеме“, што започна во 2022 година, со намера да им даде глас на припадниците на повозрасните генерации. Во рамките на кампањата се спроведоа повеќе активности, настани и работилници во чиј центар беа пензионерите и повозрасните лица.

Повеќе информации за кампањата „Да ги слушнеме и гушнеме“ и за конференцијата „Чувари на мудроста“ се достапни на https://cuvarinamudrosta.mk/

Влезот за сите студенти ќе биде бесплатен, со приложување студентска легитимација, но заради ограничениот број на присутни, задолжително ќе биде пријавувањето преку следната онлајн форма: bit.ly/Конференција-ЧувариНаМудроста

Датум: 11 јуни 2024 ( вторник )

Времетраење: 10:00 – 15:00

Локација: Младински културен центар

Продолжи со читање

Популарно