Connect with us

Банки

Како до крајот на летото да заработите вредни награди и да останете физички активни?

Објавено

на

Оние речиси 9.500 корисници на апликацијата ХалкЕко на Халкбанк веќе знаат дека со секоја физичка активност, без оглед дали се работи за трчање или едноставно пешачење, или, пак возење велосипед или тротинет тие, не само што придонесуваат за заштита на природата, туку можат да освојат и вредни подароци. Голем дел од нив можеби веќе добија подарок бидејќи статистиката на ХалкЕко кажува дека во изминативе нешто помалку од 4 години колку што е во функција апликацијата, се поделени речиси 4.000 подароци.

Па тогаш, доколку сте физички активни и водите здрав живот, зошто не се приклучите на семејството ХалкЕко? Или, доколку сакате да пешачите, или ги користите велосипедот или тротинетот како превозно средство, симнете ја апликацијата и почнете да собирате ХалкКоинс со кои можете да одберете некоја награда. За оние кои „планираат“ да започнат со физичка активност или да го заменат своето возило со друго превозно средство кое што не ја загадува околината, ХалкЕко и наградите кои можат да се освојат може да бидат мотив за она што само се планира токму сега и да се реализира.

ХалкЕко како апликација и програма има за цел да ги мотивира луѓето да бидат физички активни и да придонесуваат за заштита на природата. Таа е врзана за зелената агенда на Халкбанк како еко ориентирана компанија која што низ годините на своето делување дава силна поддршка на сè она што е во насока на негување здрав животен стил и заштита на животната средина.

Суштина на апликацијата, која едноставно се симнува на вашиот паметен телефон, е по регистрацијата истата да се вклучува при старт на физичка активност. Значи, ако почнувате да се движите, без разлика дали пешачите, трчате или возите велосипед или тротинет, апликацијата тоа го регистрира. Остварената километража ќе ви се евидентира како ХалкКоинс. Доколку ова го правите во период од 7.30 до 9.30 или од 15.30 до 17.30, што во принцип е време кога се оди или се враќа од работа, освојувате двојно повеќе ХалкКоинс.

Кога ќе ги соберете првите 250 ХалкКоинс, што се адекватни на поминати 250 километри, веќе можете да изберете награда. Награди се предвидени за постигнати 250, 500, 750, 1500 и 2000 ХалкКоинс. А наградите се навистина вредни. Па така, на пример, за секое од постигнатите нивоа, можете да добиете бонус поени кои се евидентираат на кредитна картичка издадена од Халкбанк АД Скопје. А бидејќи еден бонус поен е еднаков на еден денар, тоа значи дека, на пример, за 2000 ХалкКоинс ќе добите 2000 бонус поени, кои се адекватни на 2000 денари. Истите можете да ги искоритите при било кое пазарување на продажно место каде има терминал на Хакбанк. А нив навистина ги има речиси секаде.

Или, пак, во моментов кога е период на годишни одмори, кога за патување во странство ви е неопходно патничко осигуување, наместо тоа да го плаќате, можете да го обезбедите со своите ХалкКоинс. За осигурување од Халк Осигурување во времетраење од 10 дена во текот на една година ќе треба да потрошите 250 ХалкКинс, а за осигурување од 20 дена – 500 ХалкКоинс. Потребно е само да испратите меил до ХалкЕко и да наведете во која експозитура на Халкбанк сакате истото да го подигнете

Со ХалКоинс можете да го осигурате и вашиот дом. За осигурување од основни и дополнителни ризици ви се потребни 1500 ХалкКоинс, а за 3000 ХакКоинс можете да земете осигурување на домот во вредност до 3.000 денари.

Следно, доколку имате кредит во Халкбанк или имате намера да земете потрошувачки или станбен кредит, направете го тоа токму во оваа банка бидејќи вашата физичка активност може да ви заштети многу средства. Имено, за 500 ХалкКоинс можете да добиете 10% попуст на редовната камата на потрошувачки кредит, а за 750 ХалкКоинс попустот е 15%. Може и да изберете хипотекарно осигурување од основни ризици кое ви дава сигурност при менување кредит. Постигнати 1500 или 2000 ХалкКоинс нудат можност за добивање 5%, односно 10%  попуст на основната камата за станбен кредит, што со оглед на должината на отплата на станбените кредити значи сериозна заштеда.

Халкбанк не само што наградува за физичката ативност, туку за секои 80 километри на секој корисник, презема обврска за засадување дрво. Досега банката, како одговор на активностите на корисниците на апликацијата, има засадено речиси 38.000 дрвја.

Затоа не двоумете се. Симнете ја апликацијата ХалкЕко и станете дел од семејството на поддржувачи на здрави животни навики и дајте свој придонес за поздрава околина. И секако, овојувајте вредни награди.

Комерцијален текст

Банки

Народната банка по вторпат добитничка на наградата на „Комерцбанк“ за 2023 година, за квалитетно автоматизирано извршувања на плаќањата

Објавено

на

Народната банка по вторпат е добитничка на наградата на „Комерцбанк“, којашто претставува една од водечките меѓународни деловни банки во Европа. Наградата се доделува за 2023 година, за квалитетно автоматизирано извршување на плаќањата на државните органи и на трансферите со финансиските институции во меѓународниот платен промет. Ова е големо признание за Народната банка коешто го доби за високото ниво на квалитет и автоматизираност на процесите при извршувањето на плаќањата, во конкуренција со голем број финансиски институции и компании на меѓународно ниво.

Главни критериуми при изборот на добитниците на оваа традиционална годишна награда на „Комерцбанк“ се бројот на обработените трансакции и квалитетот на форматот и структурата на свифт-пораките, во согласност со стандардите на СВИФТ. Оттука, таа претставува и признание за високата усогласеност со меѓународните стандарди на СВИФТ за автоматизирана електронска обработка на прекуграничните комерцијални плаќања и финансиските трансфери без потреба од рачна интервенција, што придонесува за висока ефикасност при обработката на плаќањата. Оваа награда ја одразува и цврстата определба на Народната банка за постојано вложување во ресурси за унапредување на интерните системи, со цел да биде во чекор со најновиот технолошки развој во финансиската и особено во платежната сфера.

Соработката меѓу Народната банка и „Комерцбанк“ од Германија е во доменот на извршувањето на плаќањата со странство за државата и државните органи, како и во процесот на порамнување трансакции поврзани со управувањето со девизните резерви, каде што „Комерцбанк“ е кореспондентна банка на Народната банка за прекуграничните плаќања.

Народната банка и натаму ќе биде посветена на унапредувањето на квалитетот во сферата на плаќањата. За оваа цел е и поднесувањето на формалното барање за членство на земјата во Единствената област за плаќања во евра (СЕПА), што претставува клучен исчекор за понатамошниот развој и интеграција на домашниот финансиски систем во европскиот економски простор. Членството на земјава во СЕПА ќе донесе бројни придобивки за граѓаните, фирмите и целокупната економија, преку обезбедување побрзи, поефикасни и поевтини плаќања во евра кон и од земјите членки на СЕПА, поедноставување на процедурите, поголема транспарентност и засилена заштита на потрошувачите.

Продолжи со читање

Банки

Стопанска Банка а.д. Битола оствари добивка од 51,01 милион денари во првото полугодие на 2024 година

Објавено

на

Во првата половина од 2024 година, фокусот во работењето на Стопанска банка а.д. Битола беше ставен на остварување на клучните стратегиски и деловни цели дефинирани во Деловната политика, развојниот и финансискиот план на Банката за 2024 – 2026 година, приспособувајќи го своето работење на промените во домашните економски услови, модерните банкарски текови и глобалните пазарни случувања.

Финансиски перформанси на Банката

Стопанска Банка а.д. Битола оствари добивка од 51,01 милион денари во првото полугодие на 2024 година, што е значајно подобрување во однос на првото полугодие од 2023 година, кога работеше со загуба од 53,69 милиони денари. Позитивниот финансиски резултат се должи на задржаниот висок оперативен резултат (од 75,92 милиони денари), засилената наплата на нефункционалното портфолио на Банката, како и на пониското ниво на исправка на вредност на нефункционални пласмани во однос на претходната година.

Нето-приходите од камата во периодот 1.1.2024 – 30.6.2024 година се повисоки за 17,99 милиони денари, или за 8,21% во однос на истиот период од претходната година. Приходите од камати се повисоки за 31,61 милион денари, односно за 11,19%. Преструктурирањето на активата на Банката кон ликвидна актива се одвиваше во услови на поволни каматни стапки на пласманите на Банката во инструменти на монетарната политика, државата и странските банки. Од друга страна, трендот на засилено штедење на населението во Банката, којшто започна во 2023 година, се одрази врз растот на расходите по камати, кои во првото полугодие на 2024 година се зголемија за 13,62 милиони денари, односно за 21,55% во однос на истиот период од претходната година.

Нето-приходите од провизии и надомести се пониски за 8,88 милиони денари, односно 13,42% споредено со првата половина од претходната година што се должи на зголемените тарифи на добавувачите на услуги на Банката. Нето-курсните разлики не бележат значајни промени на годишна основа.

По спроведување на процесот на дорезервации на портфолиото на Банката, кој започна претходната 2023 година, исправката на вредноста на финансиските средства на нето-основа во периодот 1.1.2024 – 30.6.2024 година е значително пониска споредено со истиот период од 2023 година, и тоа за 62,00%.

Трошоците за вработени се одржуваат на оптимално ниво, без поголеми промени на годишна основа. Активностите за оптимизација на трошоците резултираа со намалување на останатите расходи од дејноста за 16,37 милиони денари, односно 15,82% споредено со првата половина од 2023 година.

Ваквиот начин на управување со билансот ја зајакна капиталната и ликвидносната позиција на Банката. Стапката на адекватност на капиталот заклучно со 30.6.2024 година изнесува 24,57%, додека учеството на ликвидната актива во вкупната актива достигна 43,42% и истите се значајно над просечните нивоа регистрирани во банкарскиот сектор.

Очекувања за претстојниот период

Во согласност со Деловната политика, развојниот и финансискиот план, Банката и во идниот период ќе биде насочена кон прудентно, стабилно и профитабилно оперативно работење со фокус на јакнење на депозитниот потенцијал и кредитната активност, подобрување на квалитетот на кредитното портфолио и контрола на трошоците, понатамошно подобрување на вкупната актива преку засилено преземање интензивни мерки и активности за наплата на нефункционалните кредити и продажба на преземен имот. Воедно, Банката ќе настојува да ја одржи динамиката на раст на приходните позиции во однос на динамиката на раст на расходите, што ќе создаде предуслови за профитабилно работење во согласност со планираните цели.

Продолжи со читање

Банки

Одлука на Народната банка: Од август 2025 година стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот ќе изнесува 1,75%

Објавено

на

Врз основа на редовната квартална оцена на системските ризици и последните расположливи податоци, Извршниот одбор на Народната банка донесе одлука за зголемување на стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот за изложеностите на банките за дополнителни 0,25 процентни поени, до нивото од 1,75%, којашто ќе се применува од 1 август 2025 година.  Стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот којашто ќе се применува во јули 2025 година се задржува на нивото од 1,5%, како и во претходниот квартал.

Оваа одлука ќе придонесе за натамошно јакнење на отпорноста на банкарскиот систем, додека сѐ уште постојат ризици во домашната и светската економија. Одлуката се заснова врз оцената дека сѐ уште постојат неизвесности од окружувањето, во услови на сигурен и стабилен банкарски систем, со подобрена солвентност и соодветно ниво на ликвидност, како и ниско системско остварување на кредитниот ризик. Профитабилноста на банките, иако поумерено, и понатаму се зголемува и претставува основа за натамошно јакнење на нивната  солвентност. Со оваа одлука дополнително се зајакнува и претпазливоста на монетарната политика.

Неизвесните макроекономски услови и нестабилниот геополитички контекст и натаму упатуваат на ризици за следниот период и на потребата од натамошна внимателност од страна на банките.

Во вакви услови, а имајќи ги предвид билансите на банките, се оцени дека зголемувањето на стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот до 1,75% има превентивен карактер и ќе придонесе кон натамошно јакнење на сопствените средства на банките, а со тоа и јакнење на нивната отпорност. Јакнењето на сопствените средства е предуслов и за соодветна кредитна поддршка на граѓаните и на компаниите. Народната банка ќе продолжи со внимателно следење на системските ризици и ќе ја преоценува висината на стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот на редовна квартална основа.

Продолжи со читање

Популарно