Connect with us

Банки

3.000 првачиња во Македонија се израдува на пакетчиња и Бонтон за деца од Халкбанк

Објавено

на

Пакетче со основен прибор и Бонтон за деца добија 3.000 првачиња од седум општини од Македонија на првиот училиштен ден. Акцијата „Среќно прваче“ која стана традиција на Халкбанк АД Скопје и нивниот симбол на детското штедење, Халки, годинава израдува дечиња во Гевгелија, Прилеп, Охрид, Дебар, Битола, Центар и во Богданци. Илустрираниот Бонтон за добро однесување ќе им помогне на првачињата полесно да се прилагодат на новата средина, која отсега ќе биде нивни втор дом. „Децата и нивниот правилен развој се клучни за иднината на заедницата во која сите живееме“, велат од Халкбанк.

Веќе петта година во општина Центар се спроведува проектот „Среќно прваче“. “Секое прваче добива основен училиштен прибор и Бонтон наменет за деца”, вели Јагода Јанковска, од Одделението за образование при Општина Центар.

“Доброто однесување е столб за квалитетното образование. Соработката помеѓу општина Центар и Халбанк АД Скопје е пример како треба заеднички да се грижиме и соработуваме за доброто на децата и нивниот развој” – смета Јанковска.

“Неизмерно сме радосни што уште една генерација дечиња ќе имаат можност на овој 1 септември да ја збогати својата колекција на книги и сликовници со ова вредно издание „Бонтон за деца“, како и училиштен прибор на кој децата секогаш се радуваат”, вели Андон Сарамандов, градоначалник на Гевгелија.

“Денес, се чини повеќе од неопходно ни е да нашите дечиња да им помогнеме да ги совладаат правилата на убавото однесување, воспитување, а ваквите изданија се всушност и семејни изданија, оти сите нè потсетуваат на вредностите што понекогаш ги забораваме. Сметам дека само со ваков вид на соработка помеѓу општествено-одговорни компании и локална самоуправа, како што е проектот ,,Среќно прваче”, можеме да направиме подобри генерации млади во нашата држава.

Неизмерно сме радосни што уште една генерација дечиња ќе имаат можност на овој 1 септември да ја збогати својата колекција на книги и сликовници со ова вредно издание „Бонтон за деца“, како и училиштен прибор на кој децата секогаш се радуваат”, вели Андон Сарамандов, градоначалник на Гевгелија.

Денес, се чини повеќе од неопходно ни е да нашите дечиња да им помогнеме да ги совладаат правилата на убавото однесување, воспитување, а ваквите изданија се всушност и семејни изданија, оти сите нè потсетуваат на вредностите што понекогаш ги забораваме. Сметам дека само со ваков вид на соработка помеѓу општествено-одговорни компании и локална самоуправа, како што е проектот ,,Среќно прваче”, можеме да направиме подобри генерации млади во нашата држава.

Првоодделенци од Прилеп годинава станаа дел од проектот „Среќно прваче“.

“За првоодделенците, најсреќните дечиња на 1 септември, првата учебна година е многу важна. На денот кога влегуваат во нова епизода од нивното детство, ние возрасните имаме обврска да им помогнеме и да направиме се’ за почетокот на основното образование им биде што попријатно, возбудливо, радосно. А децата сакаат подароци. Чест ни е што и општина Прилеп е избрана меѓу седумте општини во Македонија, како дел од проектот ,,Среќно прваче”, во кои ќе стигне училиштен прибор и убавата книга „Бонтон за деца“, на што убеден сум дека и семејствата на нашите првачиња ќе се радуваат. Заедно навистина сите можеме да направиме големи работи. И благодариме на Халкбанк АД Скопје што нескромно се вложува во подоброто образование на нашите деца” – изјави прилепскиот градоначалник Борче Јовчески.

Иницијативата „Среќно прваче“ прераснува во традиционален настан како една од многуте општествено-одговорни активности на Халкбанк АД Скопје. Секоја година на 1 септември се спроведува во повеќе општини во Македонија преку која децата се едуцираат на непосреден и креативен начин. 3.000 првачиња добиваат основен прибор за во школо и Бонтон кој содржи корисни совети како треба да се однесуваат на училиште, како да се однесуваат кон своите другари, да развиваат емпатија и да им помагаат на другите, да се грижат за инвентарот, за училишниот двор, за личната и заедничката хигиена. Преку богатите илустрации низ Бонтонот ги носи слончето Халки, симболот на детското штедење на Халкбанк.

Халкбанк АД Скопје е најбрзорастечка и една од петте најуспешни банки во Македонија. Таа е значајна и како компанија која има цврста корпоративна политика со јасна визија за поддршка на општеството. Многу од нејзините платформи се однесуваат на едукацијата на децата, на подигнување на еколошката и културната свест, поттикнувањето на здравиот живот и спортските навики. „Среќно прваче“ е една од овие иницијативи.

Банки

Народната банка по вторпат добитничка на наградата на „Комерцбанк“ за 2023 година, за квалитетно автоматизирано извршувања на плаќањата

Објавено

на

Народната банка по вторпат е добитничка на наградата на „Комерцбанк“, којашто претставува една од водечките меѓународни деловни банки во Европа. Наградата се доделува за 2023 година, за квалитетно автоматизирано извршување на плаќањата на државните органи и на трансферите со финансиските институции во меѓународниот платен промет. Ова е големо признание за Народната банка коешто го доби за високото ниво на квалитет и автоматизираност на процесите при извршувањето на плаќањата, во конкуренција со голем број финансиски институции и компании на меѓународно ниво.

Главни критериуми при изборот на добитниците на оваа традиционална годишна награда на „Комерцбанк“ се бројот на обработените трансакции и квалитетот на форматот и структурата на свифт-пораките, во согласност со стандардите на СВИФТ. Оттука, таа претставува и признание за високата усогласеност со меѓународните стандарди на СВИФТ за автоматизирана електронска обработка на прекуграничните комерцијални плаќања и финансиските трансфери без потреба од рачна интервенција, што придонесува за висока ефикасност при обработката на плаќањата. Оваа награда ја одразува и цврстата определба на Народната банка за постојано вложување во ресурси за унапредување на интерните системи, со цел да биде во чекор со најновиот технолошки развој во финансиската и особено во платежната сфера.

Соработката меѓу Народната банка и „Комерцбанк“ од Германија е во доменот на извршувањето на плаќањата со странство за државата и државните органи, како и во процесот на порамнување трансакции поврзани со управувањето со девизните резерви, каде што „Комерцбанк“ е кореспондентна банка на Народната банка за прекуграничните плаќања.

Народната банка и натаму ќе биде посветена на унапредувањето на квалитетот во сферата на плаќањата. За оваа цел е и поднесувањето на формалното барање за членство на земјата во Единствената област за плаќања во евра (СЕПА), што претставува клучен исчекор за понатамошниот развој и интеграција на домашниот финансиски систем во европскиот економски простор. Членството на земјава во СЕПА ќе донесе бројни придобивки за граѓаните, фирмите и целокупната економија, преку обезбедување побрзи, поефикасни и поевтини плаќања во евра кон и од земјите членки на СЕПА, поедноставување на процедурите, поголема транспарентност и засилена заштита на потрошувачите.

Продолжи со читање

Банки

Стопанска Банка а.д. Битола оствари добивка од 51,01 милион денари во првото полугодие на 2024 година

Објавено

на

Во првата половина од 2024 година, фокусот во работењето на Стопанска банка а.д. Битола беше ставен на остварување на клучните стратегиски и деловни цели дефинирани во Деловната политика, развојниот и финансискиот план на Банката за 2024 – 2026 година, приспособувајќи го своето работење на промените во домашните економски услови, модерните банкарски текови и глобалните пазарни случувања.

Финансиски перформанси на Банката

Стопанска Банка а.д. Битола оствари добивка од 51,01 милион денари во првото полугодие на 2024 година, што е значајно подобрување во однос на првото полугодие од 2023 година, кога работеше со загуба од 53,69 милиони денари. Позитивниот финансиски резултат се должи на задржаниот висок оперативен резултат (од 75,92 милиони денари), засилената наплата на нефункционалното портфолио на Банката, како и на пониското ниво на исправка на вредност на нефункционални пласмани во однос на претходната година.

Нето-приходите од камата во периодот 1.1.2024 – 30.6.2024 година се повисоки за 17,99 милиони денари, или за 8,21% во однос на истиот период од претходната година. Приходите од камати се повисоки за 31,61 милион денари, односно за 11,19%. Преструктурирањето на активата на Банката кон ликвидна актива се одвиваше во услови на поволни каматни стапки на пласманите на Банката во инструменти на монетарната политика, државата и странските банки. Од друга страна, трендот на засилено штедење на населението во Банката, којшто започна во 2023 година, се одрази врз растот на расходите по камати, кои во првото полугодие на 2024 година се зголемија за 13,62 милиони денари, односно за 21,55% во однос на истиот период од претходната година.

Нето-приходите од провизии и надомести се пониски за 8,88 милиони денари, односно 13,42% споредено со првата половина од претходната година што се должи на зголемените тарифи на добавувачите на услуги на Банката. Нето-курсните разлики не бележат значајни промени на годишна основа.

По спроведување на процесот на дорезервации на портфолиото на Банката, кој започна претходната 2023 година, исправката на вредноста на финансиските средства на нето-основа во периодот 1.1.2024 – 30.6.2024 година е значително пониска споредено со истиот период од 2023 година, и тоа за 62,00%.

Трошоците за вработени се одржуваат на оптимално ниво, без поголеми промени на годишна основа. Активностите за оптимизација на трошоците резултираа со намалување на останатите расходи од дејноста за 16,37 милиони денари, односно 15,82% споредено со првата половина од 2023 година.

Ваквиот начин на управување со билансот ја зајакна капиталната и ликвидносната позиција на Банката. Стапката на адекватност на капиталот заклучно со 30.6.2024 година изнесува 24,57%, додека учеството на ликвидната актива во вкупната актива достигна 43,42% и истите се значајно над просечните нивоа регистрирани во банкарскиот сектор.

Очекувања за претстојниот период

Во согласност со Деловната политика, развојниот и финансискиот план, Банката и во идниот период ќе биде насочена кон прудентно, стабилно и профитабилно оперативно работење со фокус на јакнење на депозитниот потенцијал и кредитната активност, подобрување на квалитетот на кредитното портфолио и контрола на трошоците, понатамошно подобрување на вкупната актива преку засилено преземање интензивни мерки и активности за наплата на нефункционалните кредити и продажба на преземен имот. Воедно, Банката ќе настојува да ја одржи динамиката на раст на приходните позиции во однос на динамиката на раст на расходите, што ќе создаде предуслови за профитабилно работење во согласност со планираните цели.

Продолжи со читање

Банки

Одлука на Народната банка: Од август 2025 година стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот ќе изнесува 1,75%

Објавено

на

Врз основа на редовната квартална оцена на системските ризици и последните расположливи податоци, Извршниот одбор на Народната банка донесе одлука за зголемување на стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот за изложеностите на банките за дополнителни 0,25 процентни поени, до нивото од 1,75%, којашто ќе се применува од 1 август 2025 година.  Стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот којашто ќе се применува во јули 2025 година се задржува на нивото од 1,5%, како и во претходниот квартал.

Оваа одлука ќе придонесе за натамошно јакнење на отпорноста на банкарскиот систем, додека сѐ уште постојат ризици во домашната и светската економија. Одлуката се заснова врз оцената дека сѐ уште постојат неизвесности од окружувањето, во услови на сигурен и стабилен банкарски систем, со подобрена солвентност и соодветно ниво на ликвидност, како и ниско системско остварување на кредитниот ризик. Профитабилноста на банките, иако поумерено, и понатаму се зголемува и претставува основа за натамошно јакнење на нивната  солвентност. Со оваа одлука дополнително се зајакнува и претпазливоста на монетарната политика.

Неизвесните макроекономски услови и нестабилниот геополитички контекст и натаму упатуваат на ризици за следниот период и на потребата од натамошна внимателност од страна на банките.

Во вакви услови, а имајќи ги предвид билансите на банките, се оцени дека зголемувањето на стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот до 1,75% има превентивен карактер и ќе придонесе кон натамошно јакнење на сопствените средства на банките, а со тоа и јакнење на нивната отпорност. Јакнењето на сопствените средства е предуслов и за соодветна кредитна поддршка на граѓаните и на компаниите. Народната банка ќе продолжи со внимателно следење на системските ризици и ќе ја преоценува висината на стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот на редовна квартална основа.

Продолжи со читање

Популарно