Моќна година за Комерцијална банка: Раст на кредитирањето и добивка од 35 милиони евра!

Комерцијана банка АД Скопје за периодот од 01.01 – 31.12.2022 година оствари добивка пред оданочување во износ од 2.311,0 милиони денари наспроти 2.504,6 милиони денари во 2021 година, што претставува намалување од 7,7%. Планираната добивка за анализираниот период е реализирана со 98,3%. Данокот на добивка во 2022 година изнесува 161,8 милиони денари, а нето-добивката за … Continue reading Моќна година за Комерцијална банка: Раст на кредитирањето и добивка од 35 милиони евра!