Connect with us

Домашни банки

Шпаркасе Банка Македонија и Охридска банка учествуваа со 9,4 милиони евра во вкупната добивка на Штаермеркише Шпаркасе Групацијата

Објавено

на

Во 2020 година, Штаермеркише Шпаркасе Групацијата започна да опслужува повеќе од 800.000 клиенти за првпат, докажувајќи дека е сигурен, стабилен партнер во Штаерска, Виена, Босна и Херцеговина и во Северна Македонија.

Резултат за 2020 година

Профитот на Штаермеркише Шпаркасе Групацијата за периодот по оданочувањето во 2020 година изнесувше 80 милиони евра и се намали за 59% во споредба со претходната година. Како резултат на пандемијата, најголемите фактори што влијаеја беа: повисоките провизии за ризиците, проценетите резултати на малцинските сопствености и намалените заработки од подружничките банки. Вкупните средства на Групацијата се искачија на 18,5 милијарди евра.

Како матична компанија, Штаермеркише Шпаркасе, со вкупна актива од 16,5 милијарди евра, како и претходните години, има најголем удел во вкупната актива на Групацијата. Оперативниот резултат изнесуваше 205 милиони евра. Во 2020, основната стапка на капитал во Групацијата се зголеми на 19,5% и коефициентот на адекватност на капиталот се зголеми на 21,3%. Ова значи дека Штаермеркише Шпаркасе делува на високо меѓународно ниво. Капиталот на Групацијата изнесуваше 1,8 милијарди евра на крајот на 2020 година, што претставува зголемување во споредба со 2019 година. Сите три деловни области – физички лица, комерцијалното банкарство и меѓународните трансакции, постигнаа позитивни и задоволителни резултати. И покрај условите полни со предизвици како резултат на пандемијата, Штаермеркише Шпаркасе ги опслужуваше своите клиенти како сигурен финансиски партнер, дигитално и преку локалните региони.

Сепак и покрај високиот пад на добивката на Групацијата, македонските банки (Шпаркасе Банка Македонија и Охридска банка АД Скопје) работеа одлично во 2020 година и генерираа респектабилни резултати.

Шпаркасе Банка Македонија генерираше добивка од 4,6 милиони евра, која беше значително над планираните резултати. Стапката на поврат на капиталот (ROE) изнесуваше 9,8%, а коефициентот на сооднос помеѓу трошоците и приходите (CIR) беше намален на посакуваните 56%. Приспособувањата на повисоката вредност беа неутрализирани со решавање поголеми проблеми.

Дополнителните трошоци што настанаа како резултат на подготовките за спојувањето со Охридска банка и преземањето мерки во врска со ковид-19 беа неутрализирани со заштеди кај материјалните трошоци. Потрошувачките кредити растеа со стапка од 10,1%, а депозитите на клиентите со стапка од 3,2%.

Охридска банка во Северна Македонија, која беше преземена во ноември 2019 година, генерираше добивка од 4,8 милиони евра, што е помалку од планираното. Стапката на поврат на капиталот (ROE) изнесуваше 6,4%, а коефициентот на сооднос помеѓу трошоците и приходите (CIR) беше намален на посакуваните 49,4%. Како резултат на ковид-19, приходите останаа пониски од планираните и не можеа да се надоместат со заштеди кај материјалните трошоци. Потрошувачките кредити растеа со стапка 6,4%, а депозитите на клиентите со 1,6%. Проектот за спојување на Шпаркасе Банка Македонија и Охридска банка продолжува и покрај влијанието на ковид-19. Спојувањето се очекува да биде завршено во 2021 година.

Домашни банки

НЛБ Банка со извонредни бројки, остварувајќи добивка од неверојатни 18,4 милиони евра за шест месеци од 2021 година

Објавено

на

Во периодот од 01.01.2021 до 30.06.2021 година, НЛБ Банка АД Скопје работеше согласно усвоената Деловна политика на Банката за 2021-та година, прилагодувајќи го работењето на изменетите пазарни услови поради пролонгираната пандемија од КОВИД-19, која донесе бројни ограничувања во домашната и меѓународната економија, иако во вториот квартал од годината беа направени делумни олабавувања на рестриктивните мерките. Во такви услови, целта на Банката, како една од водечките финансиски институции, е да ја зачува високата ликвидност и солвентност, да го задржи континуитетот и квалитетот на услугите кои ги нуди и да обезбеди финансиска поддршка на клиентите. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

Централна кооперативна банка АД Скопје оствари позитивен финансиски резултат во првото полугодие од 2021 година

Објавено

на

Во вториот квартал од 2021 година, македонската економија сè уште се одвива во услови на пандемија. Најавите за силен трет бран на пандемијата во државата се материјализираа на почетокот од вториот квартал од 2021 година и доведоа до значително отежнати околности за нормално функционирање на населението и на деловните субјекти. Во ситуација на зголемени ограничувања и рестрикции во движењето и во извршувањето на економската дејност, а при бавен и неизвесен процес на вакцинација на населението, се намалија очекувањата за брз излез од кризата и воспоставување нормални текови во функционирањето на економијата. Иако одобрените вакцини ја подигнуваат надежта за пресврт на пандемијата во текот на 2021 година, повторните бранови и новите видови на вирусот предизвикуваат загриженост за резултатот. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

ДАЛЕКУ ПРЕД КОНКУРЕНТИТЕ – Стопанска банка АД – Скопје оствари добивка од 17,8 милиони евра во првите 6 месеци од 2021 година

Објавено

на

Во текот на првата половина од 2021 година Стопанска банка АД – Скопје продолжи со успешно работење. Како резултат на тоа, на крајот на јуни 2021 година добивката пред оданочување изнесува 1.215.788 илјади денари, што е зголемување за 15 проценти во споредба со истиот период од претходната година. За истиот период, вкупната актива на Банката останува речиси непроменета во износ од 105.655.161 илјади денари. (more…)

Продолжи со читање

Популарно