Connect with us

Домашни банки

Развојна банка: Инструкции за плаќање на обврски по основ на бескаматен кредит “Ковид 1”

Објавено

на

Развојна банка на Северна Македонија преку соопштение ги извести корисниците на бескаматен кредит од Посебниот кредитен фонд (ПКФ), “Ковид 1” дека инструкциите за плаќање се достапни на веб страницата на банката.

Документот на образецот ПП30 и начинот на пополнување при уплата на средствата од кредитна линија КОВИД1 во презентираме во продолжение:

1. Во елементот “цел на дознака”, кој е алфанумерички податок е содржан опис на намената и основата за плаќање заради кој што е воспоставен налог, односно се внесува на пр: уплата на кредит по договор бр.ПКФ/ДИР/О/720.

2. Елементот “назив и седиште на примачот”, е алфанумерички податок кој го означува примачот на средствата. Го пополнува учесникот и во тоа поле се впишува називот и седиштето на правното лице на начин како што е заведен во Централниот регистар,односно: Министерство за финансии-посебен кредитен фонд.

3. Елементот “Трансакциска сметка на примачот”, (број на трансакциска сметката на примачот) претставува податок од 15 нумерички знака кои го претставуваат бројот натрансакциската сметка на клиентот во чија полза се врши плаќањето, односно:100000000064647.

4. Елементот “банка на примачот”, е алфанумерички податок кој кој укажува на називот на банката каде се наоѓа сметката на налогодавачот, односно: НБРСМ .

5. Во елементот “повикување на број”, (при одобрување) се впишува нумерички податок кој с е содржи во доставениот план за отплата, на пример: 0041016007372 .

6. Елементот “шифра” (на плаќањето), е нумерички податок сочинет од три нумерички знака кој го пополнува учесникот, согласно со основата за плаќање, наведена во Шифрите на плаќање кај единствените платни инструменти, на пример:460

7. Елементот “начин” (на плаќањето), е нумерички податок кој го заведува налогодавачот,и укажува дака подносителот бара да се изврши уплатата преку МИПС –се впишува 1.

Во продолжение презентираме пример за пополнет образец ПП30:

 

Домашни банки

Какви се очекувањата на Охридска банка за спојувањето со Шпаркасе Банка Македонија и влијанието на Ковид пандемијата во 2021 година

Објавено

на

Во ноември 2019 година успешно беше завршен процесот на превземање на Охридска банка, со што Банката стана дел од реномираната Штајермеркише Банк и Шпаркасен, АД Грац, Аустрија и пошироко Ерсте групација. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

Колку се платени членовите на Надзорниот одбор на Комерцијална банка?

Објавено

на

Комерцијална банка АД Скопје најави дека Годишното собрание на банката, ќе се одржи на 29.03.2021 година (понеделник), со почеток во 12:00 часот.

(more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

Коронавирусот ја “стопи” добивката на Охридска банка АД Скопје

Објавено

на

Билансот на состојба на Охридска банка АД Скопје на крајот од 2020 година изнесува 45.302 милиони денари и споредено со крајот на 2019 година, е на повисоко ниво за 2.968 милиони денари или за 7,0% со остварување на планот од 108%, со најголем придонес
од порастот на депозитите и повлечени средства по основ кредитни линии од финансиски институции. (more…)

Продолжи со читање


Популарно