Connect with us

Останато

Journey to Audit Challenges – Професионален едукативен настан во организација на Здружението на внатрешни ревизори и Институтот на овластени ревизори

Објавено

на

Во интерес на заедничката соработка и промоцијата на професиите интерна и екстерна ревизија, Здружението на внатрешни ревизори и Институтот на овластени ревизори организираа професионален едукативен настан со наслов The Journey to Audit Challenges/Во чекор со предизвиците на ревизијата, кој се одржа во хотелот „Холидеј Ин“. Настанот претставуваше исклучителна можност за професионално усовршување, дискусија за улогата на интерната и екстерната ревизија во заштитата на интересите на акционерите и заинтересираните страни, како и дискусија за квалитетот на финансиското известување и интерните контроли со претставниците на ревизорската професија, финансиската и деловната заедница и регулаторните институции.

Во рамките на соработката со Грчкиот Институт на интерни ревизори, како клучни предавачи на Настанот беа поканети:

  • Г-ѓа Verra Marmalidou, Претседател на Грчкиот Институт на интерни ревизори, која ја претстави најпознатата и најприфатена светска регулаторна рамка за управување со ризиците и системот на интерни контроли COSO Enterprise Risk Management Framework, од теорија до практична примена во современите корпорации;
  • Г-дин Epaminondas Chandros, O.T. Senior Manager, Attica Group, кој ја предизвика публиката со практична дискусија за поврзаноста помеѓу внатрешната ревизија, сениор менаџментот и Одборот за ревизија, како три “различни светови” кои треба блиску да соработуваат во остварувањето и заштитата на интересите на корпорациите и нивните акционери.

Настанот посебно го одбележи Панел дискусијата со наслов: Квалитетот на финансиското известување и Интерните контроли – Уверување помеѓу Менаџментот, Интерната и Екстерната Ревизија, на која учествуваа исклучителни професионалци од финансиската индустрија, регулаторните институции и ревизорската професија, како што следува:

  • Г-дин Глигор Бишев, Генерален извршен директор на Шпаркасе Банка Македонија АД, Скопје;
  • Г-дин Тони Стојановски, Генерален директор за управување со ризици на Стопанска банка АД – Скопје;
  • Г-ѓа Марија Ефремова, Советник на Гувернерот за МСФИ, Народна банка на Република Северна Македонија;
  • Г-дин Иван Штериев, Главен извршен директор – Македонска берза АД Скопје;
  • Г-дин Срѓан Ранѓеловиќ, Партнер, КПМГ Северна Македонија.

Како дел од почесните гости на Настанот, во име на регулаторните институции кои се од големо значење за ревизорската професија, присуствуваа: Г-дин Премтим Исени, Претседател на Советот за унапредување и развој на ревизијата, Г-ѓа Нора Алити, Претседател на Комисијата за хартии од вредност и Г-ѓа Милица Арнаудова Стојановска, Генерален директор за Супервизија, банкарска регулатива и финансиска стабилност во НБРСМ.

Заедничкиот професионален едукативен настан на двата Институти е од особено значење за промовирање на важноста на професиите интерна и екстерна ревизија, унапредување на квалитетот на ревизорските услуги, како и нивната улога во обезбедувањето на квалитетни финансиски извештаи и интерни контроли во интерес на заштита на вредноста на корпорациите и правата на акционерите и корисниците на финансиските извештаи.

Останато

Од 28-ми започнува етапната исплата на јунските пензии

Објавено

на

Владата на Република Северна Македонија на последната седница ја усвои Информацијата за исплата на пензии за месец јуни 2022 година со задолжување на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија да ги достави податоците за пензиите до деловните банки најдоцна до 27 јуни. (more…)

Продолжи со читање

Останато

Инфлацијата во Велика Британија највисока во последните 40 години

Објавено

на

Инфлацијата во Велика Британија се зголеми на 9,1 проценти на годишно ниво во мај, што е највисоко во изминатите 40 години, покажува извештајот објавен од Националната канцеларија за статистика на Обединетото Кралство. (more…)

Продолжи со читање

Останато

Економиите на САД и ЕУ во пад, расте ризикот од глобална рецесија

Објавено

на

Економиите на САД и на Европската Унија покажуваат значаен пад во јуни, како резултат на порастот на цените за храната, цените на енергенсите и намалената побарувачка на останатите производи и услуги. Со тоа се зголемува ризикот за глобална рецесија. (more…)

Продолжи со читање


Популарно