Connect with us

Интервјуа

Интервју | МАРИНА ЃУРЃОВСКА, ПРОКРЕДИТ: Штедењето ќе биде главен постулат околу кој ќе треба сите да се прилагодиме

Објавено

на

По повод месецот на штедење, кога се одбележува и меѓународниот ден на штедење (31 октомври) Банкарство спроведува низа интервјуа со посебен осврт на депозитите и штедењето.

На тема штедење и неговото значење за економијата, движењето на каматните стапки, алтернативите за штедење кои се достапни на пазарот, сигурноста на депозитите и банките и новитетите во овој сегмент разговараме со г-ца Марина Ѓурѓовска, Директор на Сектор за физички лица во ПроКредит Банка АД Скопје.

Банкарство: Очигледен е растот на каматните стапки во изминатиот период. Банките имаат солидна понуда на депозити со фиксна каматна стапка. На што се должи овој раст на каматните стапки и од што зависи истиот? 

Марина Ѓурѓовска: Растот на каматните стапки се должи на тековните глобални движења на голем пораст на цените, и соодветна реакција  на Народната Банка на Р.С. Македонија во насока на затегнување на монетарната политика. Народната Банка во неколку наврати оваа година ги зголеми благајничките записи, од 1,25% до 3,5%. Ова беше сигнал и за комерцијалните банки да ги зголемат каматните стапки на депозитите. Зголемувањето на каматните стапки се очекува да има уште позначително влијание во промоција на штедењето.

ПроКредит банка отсекогаш промовира култура на штедење преку својата понуда на производи за штедење, во форма на класични депозити со фиксна каматна стапка за време на целиот период, но и флексибилен штеден влог со најповолна каматна стапка на пазарот.

Понудата на едноставни и транспарентни производи за штедење е од големо значење за поттикнување на населението во развивање на посилна култура на штедење. Ова е битно за да се постигне  долгорочна финансиска сигурност и да се планира иднината, наместо да се води начин на живот „купи сега, плати подоцна“.

Банкарство: Клиентите се повеќе бараат флексибилност од банката во која ќе ги депонираат средствата, односно да имаат можност да ги повлечат средствата во било кое време и на едноставен начин, а исто така и да отворат депозит онлајн. Можеме ли да кажеме дека вашата банка има понуда на депозити кои ќе ги задоволат потребите на овие клиенти? 

Марина Ѓурѓовска: Прокредит Банка беше првата банка на пазарот која овозможи отворање на Орочен депозит Онлајн каде клиентите без посета на експозитура со само неколку клика на своето електронско банкарство ги орочуваат средствата согласно нивниот план за штедење по најатрактивни каматни стапки.

Дополнително клиентите на нашата банка имаат можност да прават уплата на заштедите директно на нашите банкомати, кои што се достапни 24 часа, 7 дена во неделата. 

Единствена банка сме која нуди можност уплатите и исплатите на нашите банкомати да бидат во денари и во евра. 

Преку мобилното банкарство им овозможуваме на клиентите целосна слобода и флексибилност во управување на нивните средства.

Интересна понуда имаме и за нашите најмали штедачи и нивните родители, а тоа е уплата на нивната заштеда во форма на кованици директо на нашите банкомати без никаква провизија за уплатата. Детските штедни сметки се со највисоки каматни стапки со цел да ги потикнеме навиките за штедење кај младите уште од мали нозе.

Банкарство: Како да се формира здрава навика за штедење и кога треба да се започне со штедење? 

Марина Ѓурѓовска: Здрава навика на штедење е најдобро да се оформи најпрво кај најмладите, и поради тоа ние активно го промовираме нашето детско штедење ПроКид. Младите добиваат симболична касичка каде постепено ја внесуваат својата заштеда. Истото го промовираме и кај нивните родители со можност да креираат траен налог, што значи секој месец одреден износ на средства се префрла од сметка на родителите на штедниот влог на нивните деца.

За сите граѓани промовираме два постулати. Првиот постулат е, никогаш не е доцна да се започне со штедење, вториот постулат е дека нема најмал износ со кој може да се почне штедењето. Всушност за да се штеди потребно е клиентот само да има волја да одвои дел од своите месечни приходи. Заштедата значи дека средствата не се на располагање на основната сметката со која клиентот прави плаќања, истата се акумулира на посебна штедна сметка на која се пресметува дневна атрактивна камата по видување. Истовремено средствата се на располагање 24 часа.

Банкарство: Секој клиент има различни потреби, па оттука се јавува потребата и за диверзификација на производи со цел да се пресретнат овие потреби и барања на клиентите. Но, сепак банката не може да има безброј различни производи во својата понуда. Кои аспекти се земаат предвид при дефинирањето на производите? 

Марина Ѓурѓовска: Не сме банка која нуди голем број на комплексни понуди за штедење и депозити. Нашата банка има само два едноставни типа на штедење. Тоа се штедење по видување и орочен депозит со фиксна каматна стапка. Нудењето на едноставна палета на производи за штедење значи полесно разбирање од страна на клиентите, транспарентност во каматните стапки и можност клиентите јасно да го видат и пресметаат идниот приход од камати. 

Тоа значи за клиентите кои имаат веќе акумулиран износ на заштеди и се сигурни дека заштедите нема да ги инвестираат во одреден временски период, може да ги орочат истите на рокови од 12 до 36 месеци, со одлични каматни стапки. Доколку клиентите се во период на акумулирање на заштеди и сакаат достапност на средствата во било кое време можат да ги стават на нашата Флекси Штедна сметка каде каматата по видување не е за занемарување и е блиску до каматна стапка за орочени средства до 12 месеци. 

Банкарство: Дали во периодот што следи очекувате зголемено штедење и според вас кој е главен двигател на растот/падот на штедењето кај домашните банки? Дали клиентите се ценовно (каматно) сензитивни или сметате дека постојат и други фактори кои влијаат на штедењето, како на пример сигурноста на банката во која тие ги депонираат своите пари? 

Марина Ѓурѓовска: Во периодот кој следи ќе биде неизбежно населението да се насочи повеќе кон штедење наместо кон потрошувачка. Во пресрет на енергетска криза, од големо значење е штедењето на пари но не помалку значајно е и штедењето на енергијата и останатите ресурси. Штедењето ќе биде главен постулат околу кој ќе треба сите да се прилагодиме.

Секако дека треба добро да се анализира банката каде ќе се чуваат заштедите. Најпрво треба да се провери кој е сопственик на банката т.е кој гарантира за заштедите на граѓаните, но не помалку важно е и каде се инвестираат депозитите, односно какви кредити дава банката, на кои клиенти и колку одговорно ги пласира.   

Во таа насока, ПроКредит банка е единствена банка со Германски капитал во земјата. Работиме под контрола на Германска финансиска институција за супервизија на банките во ЕУ. Над 90% од кредитното портфолио нa ПроКредит е пласирано во мали и средни претпријатија кои се главни генератори за  нашата економија. Истовремено 20% од вкупните креди или 80 мил. € се пласирани во енергетско ефикасни проекти и проекти за заштита на животната средина.

Банкарство: За крај, кој ваш штеден производ би им го препорачале на клиентите и зошто?

Марина Ѓурѓовска: Лично сметам дека штедењето по видување е најдобар производ бидејќи ни дава можност систематски секој месец да го зголемуваме салдото на нашите средства. Истото може да се направи без посета на банката, парите ни се достапни електронски нон стоп. Пријатно се изненадуваме после одреден период кога го проверуваме салдото на штедна сметка. Кога имаме потреба може слободно да ги користиме и за истите да добиеме пристојна камата. 

Интервјуа

Интервју | ЉУПКА ЃОРГИЕВСКА: НЛБ Банка е финансиски супермаркет на иновативни штедни продукти

Објавено

на

По повод месецот на штедење, кога се одбележува и меѓународниот ден на штедење (31 октомври) Банкарство спроведува низа интервјуа со посебен осврт на депозитите и штедењето.

На тема штедење и неговото значење за економијата, движењето на каматните стапки, алтернативите за штедење кои се достапни на пазарот, сигурноста на депозитите и банките и новитетите во овој сегмент разговараме со г-ѓа Љупка Ѓоргиевска, Помошник на Управниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје. (more…)

Продолжи со читање

Интервјуа

Интервју | ЕМИЛИЈА НАЦЕВСКА, ВИЦЕГУВЕРНЕР НБ: И во услови на криза, депозитите растат – расте и денарското штедење

Објавено

на

Светот неколку години по ред се соочува со различни кризи, а овие случувања не ја заобиколија ниту Македонија, граѓаните на овие случувања реагираа на различни начини, но монетарната политика е соодвено поставена и ликвидноста на банкарскиот систем е во добра кондиција.

На тема справувањето со овие кризи од аспект на монетарната политика, улогата на основната каматна стапка во дефинирањето на ценовната стабилност, фиксниот девизен курс, движењето на депозитите и очекувањата за економскиот раст во периодот што следи разговараме со г-ѓа Емилија Нацевска, Вицегувернер на Народната банка на Република Северна Македонија. (more…)

Продолжи со читање

Интервјуа

Интервју | ДИМИТАР РИЗОВ, КАПИТАЛ БАНКА: Се повеќе клиентите се ориентираат кон онлајн депозитите

Објавено

на

По повод месецот на штедење, кога се одбележува и меѓународниот ден на штедење (31 октомври) Банкарство спроведува низа интервјуа со посебен осврт на депозитите и штедењето.

На тема штедење и неговото значење за економијата, движењето на каматните стапки, алтернативите за штедење кои се достапни на пазарот, сигурноста на депозитите и банките и новитетите во овој сегмент разговараме со г-дин Димитар Ризов, Директор на Сектор за физички лица во Капитал Банка АД Скопје. (more…)

Продолжи со читање

Популарно