Connect with us
P2_P_MK_1600x400

Интервјуа

Интервју ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВИЌ [Комерцијална банка]: Кредитите за население со конкурентни услови и цени ни носат нови клиенти

Објавено

на

Актуелната кредитна понуда на Комерцијална банка АД Скопје е одлично прифатена од страна на клиентите, што резултураше со значително зголемена побарувачка и кредитна активност, особено за потрошувачките кредити, вели Габриела Миленковиќ, директор на Секторот за работа со население во Комерцијална банка АД Скопје. Таа за Банкарство.мк ја открива тајната на рецептот за моментално најатрактивниот потрошувачки кредит на банкарскиот пазар во земјава. 

Банкарство: Нивото на каматните стапки за кредитите за физички лица има тенденција на намалување. Комерцијална банка има актуелна промотивна понуда со намалени каматни стапки со важност до 31 октомври 2019 година. Како би го коментирале нивото на каматните стапки и дали тенденцијата на намалување е под влијание на политиките на НБРСМ или станува збор за внатрешна Одлука на банката?

Габриела Миленковиќ: Промотивната понуда на Комерцијална банка АД Скопје за потрошувачкиот кредит се однесува, пред се, на рочноста на кредитот, кој во периодот до 31.10.2019 година се нуди со рок на отплата до 10 години. Но, атрактивноста доаѓа и од каматните стапки на овој кредит, кои се најниски на пазарот за овој тип кредити. Трендот на намалување на каматните стапки е актуелен подолг временски период, а е под влијание на повеќе фактори, екстерни и интерни, пред се, на  макроекономските показатели и очекувања, конкуренцијата на банкарскиот пазар, цената на изворите на средствата, ликвидноста на банките, како и на показателите за нивото на кредитен ризик во сегментот кредитирање на население.

Банкарство: Во моментов најатрактивната понуда за потрошувачки кредит, согласно каматните стапки кои се понудени на пазарот и максималниот износ на кредит, како и едноставната процедура за одобрување е онаа на Комерцијална банка. Кажете ни нешто повеќе околу процесот на креирање на оваа понуда, кои беа појдовните основи при дефинирањето на условите?

Габриела Миленковиќ: Потрошувачкиот кредит е моментално најбараниот производ од палетата кредитни производи на Комерцијална банка АД Скопје, пред се поради атрактивните каматни стапки, кратката процедура за одобрување и достапноста преку повеќе дистрибутивни канали на банката. Условите се креирани во согласност со потребите на клиентите и можностите на банката, а како појдовна основа при нивно дефинирање беа анализата на пазарот, актуелните трендови во опкружувањето и анализата на карактеристиките на портфолиото кредити на население, со крајна цел зголемување на пазарното учество и на базата на клиенти на Комерцијална банка АД Скопје.

Банкарство: Како дел од вашата понуда за физички лица имате станбен кредит со фиксна каматна во првите 10 години, со каматна стапка од 3,5%, која е навистина атрактивна. Освен каматната стапка, кои се останатите конкурентски предности на овој кредит, кој игра важна улога во решавањето на станбеното прашање на голем број граѓани во Македонија?

Габриела Миленковиќ: Комерцијална банка АД Скопје во моментот нуди три опции на каматни стапки за станбен кредит со ЕУР клаузула, по избор на клиентот. Опцијата со фиксна каматна стапка од 3,5% во првите 10 години е најчестиот избор на клиентите бидејќи долгорочно е најисплатлива. Покрај поволните каматни стапки, банката им нуди можност на клиентите за минимално учество од 15% од купопродажната цена  доколку купуваат недвижен имот од градежни фирми со кои Комерцијална банка има склучено договори за деловна соработка. Рокот на отплата на станбениот кредит е до 30 години, а износот зависи од кредитната способност на клиентите и вредноста на обезбедувањето. Кредитот се одобрува со ниски административни трошоци и овозможува вклучување на уште двајца кредитоспособни ко-кредитобаратели, кои не мора да се во роднинска поврзаност. Најмалку еден од учесниците во кредитот мора да е во редовен работен однос на неопределено време и да ја прима платата на трансакциска сметка во Комерцијална банка АД Скопје. Од страна на вработените во банката клиентите секогаш добиваат совети со цел најоптимален избор на типот на станбен кредит, кој најмногу одговара на нивните потреби и можности.

Банкарство: Промотивните понуди, пред се за потрошувачки и станбени кредити веројатно придонесуваат кон зголемени активности во делот на кредитирање на населението. Како е прифатена понудата од страна на клиентите?

Габриела Миленковиќ: Актуелната понуда на банката имаше одличен одзив и прифатеност од страна на клиентите, што резултураше со значително зголемена побарувачка и кредитна активност, особено за потрошувачките кредити. Нашето досегашно искуство, исто така, покажува дека кредитните производи за население со конкурентни услови и цени привлекуваат нови клиенти, кои се повеќе вршат релевантна анализа и споредба на понудата на пазарот.

Банкарство: Клиентите на банката кои се корисници на услугата електронска банка имаат можност да аплицираат онлајн за кредитните производи. Која беше причината поради која одлучивте да овозможите онлајн аплицирање, кои се предностите доколку клиентот аплицира онлајн и дали во нешто се разликува постапката помеѓу стандардниот начин на аплицирање во филијалите и доколку апликацијата пристигне преку онлајн каналите на комуникација?

Габриела Миленковиќ: Новите трендови и развојот на технологијата несомнено наметнуваат нови канали и начини за обработка на кредитите. Од 15.07.2019 година, за корисниците на услугата електронско банкарство, кои користат опција за плаќање преку апликацијата, беше овоможено аплицирање онлајн, првенствено, за готовински ненаменски кредити, кои се поедноставни во однос на потребната документација за обработка. На овој начин на нашите клиенти им заштедивме време и избегнување на редовите бидејќи не мора да доаѓаат во просториите на банката за да поднесат барање за кредит. Клиентите имаат опција  да изберат во која организациона единица (филијала или експозитура) ќе го користат кредитот, како и да се информираат за статусот на барањето со електронска порака (одобрен/одбиен). Онлајн аплицирањето овозможува брза и едноставна обработка на барањето за кредит и брз повратен одговор до клиентите за статусот на барањето. Клиентите треба да дојдат во банката само при исплата на кредитот. Од неодамна, за корисниците на оперативниот систем Андроид воведовме опцијата  за онлајн аплицирање и преку услугата мобилно банкарство – Мбанка, која нуди уште побрза и поедноставна процедура, особено за прикачување на потребните документи. За корисниците на ИОС оперативниот систем оваа услуга ќе биде достапна наскоро.

Банкарство: Од аспект на користењето на можноста за онлајн аплицирање, дали оваа опција повеќе се користи од помладите или од повозрасните и колкав процент од апликациите за кредитни производи иницијално доаѓа преку електронската банка на Комерцијална?

Габриела Миленковиќ: Можноста за онлајн аплицирање повеќе ја користи помладата популација, но секако има и повозрасни  клиенти  кои  ги користат сите услуги на електронската банка. Со оглед на тоа што оваа услуга се воведе пред околу 2,5 месеци, процентот на онлајн апликации е значително помал во однос на бројот на апликации преку стандардниот начин на аплицирање, преку мрежата на филијали и експозитури. Искуствено, иако навиките на клиентите се менуваат малку побавно, дигитализацијата наметнува нови трендови, а со тоа во иднина се очекува зголемен интерес и број на интернет апликации за кредит.

Банкарство: Во фокусот на банката е кредитирањето на граѓаните, притоа банката располага го огромна база на клиенти/физички лица која е изградена низ годините. Управувањето со голема база на клиенти и податоци не е вооопшто едноставно и веројатно наложува големи инвестиции во дигитализација и насочување на клиентите кон алтернативните канали на комуникација. Каква е улогата на дигитализацијата во вашата банка и што можеме да очекуваме во иднина на ова поле со цел поедноставување на секојдневната комуникација со клиентите? 

Габриела Миленковиќ: Дигитализацијата на банкарските производи и услуги, како во светот, така и на нашиот пазар, претставува динамична и инспиративна категорија која секојдневно се менува, унапредува и отвора бројни можности за проширување и развој на современите канали на комуникација и дистрибуција. Како резултат на континуираното унапредување и дополнување со нови корисни можности, Интернет банката, како платформа, како и дигиталните банкарски производи и услуги кои Комерцијална банка АД Скопје им ги нуди на своите клиенти, се прилично високо оценети од страна на клиентите. Во таа насока, Комерцијална Банка АД Скопје постојано се стреми кон остварување уште подобра комуникација со клиентите, поефикасно задоволување на нивните потреби и барања и понуда на дополнителни услуги и производи. Континуираниот развој низ годините во работењето на банката овозможи најголем дел од финансиските услуги, кои порано беае достапни единствено на шалтерите, сега да бидат имплементирани и овозможени за користење преку интернет банкарството и останатите дигитални банкарски производи и услуги. Со тоа, потребата на клиентите за посета на банката е значително намалена, а интернет банкарството се повеќе ја засилува својата позиција како канал за дистрибуција на производите и услугите на Комерцијална банка до клиентите. Во периодот што следи очекуваме овој континуиран процес на развој да продолжи, со следење на светските трендови, како и на конструктивните предлози од нашите клиенти, кои несебично ги споделуваат со нас.

Интервјуа

Интервју АЛЕКСАНДАР ИЉОВ: Користете ја апликацијата HalkEco и придонесете за ново засадено дрво и намалена емисија на CO2

Објавено

на

Халкбанк како ЕКО ориентирана компанија која низ годините на своето постоење применува бројни ЕКО политики. Во последните 8 години Банката има финансирано повеќе од 6.000 вакви проекти во износ од 36,6 милиони евра. Досега, намалената емисија на јаглероден диоксид е за 37 илјади тони годишно, а со истите проекти се заштедени 130.000 MW/h електрична енергија. Последен ЕКО проект кој неодамна беше промовиран е мобилната апликација HalkEko којашто претставува  иновативно решение со кое, доколку се користи, значително може да придонесе за зачувување на животната средина. Со апликацијата се стимулирани пешачењето, трчањето, возењето велосипед или тротинет, особено во периоди од денот кога има најголем сообраќај. За секои поминати 80 километри, Халкбанк презема обврска да засади едно дрво. Првата акција за садење на 152 дрвја веќе беше организирана, а така ќе продолжи и во иднина. За апликацијата, нејзините цели и ефекти зборуваме со Александар Иљов, директор на секторот за маркетинг во Халкбанк.  (more…)

Продолжи со читање

Интервјуа

Интервју со членовите на Управниот одбор на Винер Лајф: Пазарот на животно осигурување продолжува со трендот на двоцифрен раст

Објавено

на

Денес, 1ви ноември се одбележува Денот на осигурувањето како долгогодишна традиција која е исполнета со бројни активности за зголемување на свесноста за важноста на осигурувањето. Овој ден треба да ги извади на површина сите најнови и најатрактивни продукти на осигурителните компании, со цел клиентите да бидат подобро информирани и запознаени како да ги задоволат своите потреби. (more…)

Продолжи со читање

Business Man

Challenger: Бизнисите да се приклучат на платформата за да бидат „зелени“

Објавено

на

Challenger е новата мобилна апликација за која мора да знаете, бидејќи кога ќе биде лансирана не смеете никако да ја пропуштите. Challenger е нов македонски стартап кој сака преку мобилна апликација да ги менува здравите навики на македонските граѓани, повеќе да поминуваат „зелени“ километри, да собираат поени, а со тоа и соодветни награди и признанија. Исто така Challenger сака да ги поттикне на општествена одговорност компаниите и институциите со цел да се креира нова зелена маркетинг платформа која ќе нуди многу предности. За начинот на кој функционираат како стартап, за пристапот до финансии за развој на идејата и техничкото решение, како и за тоа што ќе понуди апликацијата разговаравме со Теодора, Стефан, Олга и Митко од Challenger.

Што е Challenger? За кратко време успеавте да соберете многу внимание од јавноста која очекува многу интересен проект, особено пред почетокот на зимата кога се враќаат темите за загадувањето и проблемите со здравјето на луѓето?

Challenger e мобилна апликација за сите кои сакаат да добијат некоја награда за своите поминати зелени километри (пешки или на велосипед). Ние сакаме да ги предизвикаме нашите сограѓани, независно дали млади, студенти, родители, возрасни, активисти, оние кои се движат, кои сакаат да бидат промената во ова општество, или пак оние на кои им недостасува поттик да поминат километар повеќе, па и онаа група на луѓе кои се веќе наши локални еко супер херои.

Challenger ќе функционира на следниот начин:

1.Поминатите километри со пешачење или пак додека возите велосипед се претвораат во  Challenger поени
2. Challenger поените се заменуваат со кодови за попусти или пак бесплатни производи/услуги
3. Challenger е начин заедно да се избориме за почист воздух, да го намалиме секојдневниот сообраќаен метеж, затоа поставуваме предизвици (дневни,неделни или месечни) и за секое успешно исполнување се добиваат директни награди

Веројатно тоа што го привлече вниманието на јавноста, на наша голема среќа, е токму пристапот на нашето решение, а тоа е дека само како заедница на граѓани, бизниси и организации може да направиме промени. Затоа сакаме сите да ги повикаме да ни се приклучат во остварувањето на нашата цел, и заедно да бидеме дел од решението на аерозагадувањето, а не од проблемот.

Кој стои зад Challenger, може да ни раскажете како се склопи тимот и успевате ли да ја усогласите вашата визија, колку е голем предизвикот да се работи на ваков проект?

Приказната на Challenger започна на минатогодишниот StartupWeekend Скопје. Кога ќе се свртиме наназад сфаќаме дека работиме заедно веќе година дена, и тоа ни се чини нереално, бидејќи времето лета, како вчера да бевме во CeedHub. Еуфоријата која ја добивме не мотивираше да продолжиме првите месеци. Потоа дојдоа вистинските предизвици, кој од нас ќе продолжи да работи, како да го оформиме производот, да решиме во кој правец ќе продолжиме…. Процесот беше далеку од лесен, но едно е факт сите сме заљубени во Challenger, едноставно сонуваме да успее. Веројатно тој жар кај сите е тоа што не натера да аплицираме на различни натпревари каде што добивме и признанија. На кратко позади идејата на Challenger се Теодора, Стефан, Олга и Митко, кои воедно се основачи и на компанијата GreenIT. Наскоро ќе објавуваме и интересни текстови од нашиот тим, односно како се справувавме со нашите предизвици, избор на технологија, како ние го гледаме нашиот тим итн., така да следете го нашиот блог на www.challenger.mk 🙂

Кои ќе бидат главните цели на Challenger и како очекувате да се вклучи бизнис секторот во вашата приказна?

Главната цел на Challenger e да биде платформа преку која ќе се создава една општествено одговорна – зелена заедница, каде што луѓето развиваат навики да користат алтернативни методи на транспорт, а од друга страна локалните бизниси го подржуваат ова однесување.

Challenger е единствена платформа преку која бизнисите ќе можат да се вклучат на трендот, да бидат препознаени како зелени бизниси. На кратко бизнисите ќе може да спонзорираат предизвици и за истите да даваат директни награди на учесниците кои успешно го исполниле тој предизвик. Дополнително во нашата Challenger продавница бизнисите може да поставуваат бесплатни, или кодови за попуст за своите услуги и производи, а со самото тоа стимулираат и општествено одговорно однесување помеѓу своите сограѓани.

Ние велиме, времето да се биде ЗЕЛЕН бизнис е СЕГА, затоа им овозможуваме на бизнисите алатка без да трошат дополнителни ресурси.

Имате ли искуство со наоѓање на финансии од банкарскиот сектор, дали е тоа чекор на кој ќе треба да работите и што очекувате?

Во изминатиот период бевме во инкубациска програма подржана од банка, каде што се одборува кредит со ниска каматна стапка. Поради фактот дека сме на самиот почеток и се трудиме да го испробаме нашиот бизнис модел на пазарот, се уште не сме подготвени за подвиг на добивање финансии од банкарскиот сектор. Како нов startup, гледаме рационално и ефективно да ги користиме ресурсите кои ни се на располагање, па затоа се пријавуваме на различни настани каде што можеме да добиеме грантови или ко-финансирања. Се разбира кога ќе дојде моментот на експанзија и влегување на други пазари, тогаш финансиите од банкарскиот сектор ќе бидат потребни, но во овој момент се трудиме да најдеме алтернативни начини.

Како иновативен стартап модел дали Challenger го гледате на регионалниот и глобалниот пазар и што мислите за конкуренцијата?

Challenger е дефинитивно модел кој лесно се реплицира, и нашата првенствена замисла е Challenger да биде препознатлива алатка на Балканскиот пазар, со цел да ја развиеме Challenger и во другите Европски држави. За наша среќа на регионалниот пазар не постојат слични апликации како нашата, па конкуренцијата е занемарлива. Но, гледајќи го европскиот и глобален пазар, има апликации кои се веќе етаблирани и функционираат одлично во одредени држави, така да конкуренцијата таму е прилично силна. Се разбира, многу е рано да зборуваме за влегување на европски и светски пазари, додека не ја етаблираме Challenger на домашниот, па потоа и на регионалниот пазар. Затоа сакаме да ги имплементираме нашите планови чекор по чекор, и да оставиме пазарот и времето да ни покажат во која насока треба да се развиваме.

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange