Connect with us

Осигурување

ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ ГО ПРЕТСТАВИ НОВИОТ УПРАВЕН ОДБОР

Објавено

на

 Пред завршувањето на 2022 година компанијата за неживотно осигурување Халк Осигурување АД Скопје го претстави својот Нов Управен Одбор во кој членуваат Ило Ристовски – Претседател на Управен Одбор и Генерален директор  на Халк Осигурување АД Скопје, Селин Шакарер и Игор Доневски членови на Управниот Одбор на компанијата.

Секој од членовите на Управниот одбор има најмалку 20 годишно искуство во областа на осигурителната дејност, со јасна визија и стратешки пристап кон работењето на Халк Осигурување АД Скопје во иднина.

Во претстојниот период осигурителната компанија најавува нови продукти и услуги, зголемување на пазарното учество, проширување и јакнење на продажната мрежа на ниво на цела Македонија, професионален и транспарентен пристап во работењето со клиентите како и адекватно и навремено исплаќање на оштетните побарувања. 

Во доста комплексно време на функционирање на целиот бизнис сектор, како и во една од поголемите финансиски кризи со кои се соочува светот, новите стратешки цели кои ги постави Новиот менаџмент на Халк Осигурување АД Скопје влеваат доверба и сигурност за стабилност на функционирањето на компанијата во иднина. 

Осигурување

Триглав осигурување Живот се приклучи кон иницијативата на АСО – стипендија за дванаесеете најдобри студенти од Економскиот Факултет при УКИМ

Објавено

на

Успешно е реализирана иницијативата на Агенцијата за супервизија во осигурувањето за стипендирање на најдобрите дванаесет студенти од четврта година на Економскиот Факултет при Универзитетот Св.Кирил и Методиј во Скопје, од страна на осигурителните компании. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Осигурителните компании доделија стипендии и можност за вработување за 12 студенти со висок просек на Економски факултет – Скопје

Објавено

на

Иницијативата на Агенцијата за супервизија на осигурување (АСО) ја поддржаа 10 осигурителни компании кои ќе издвојат по 1.000 евра стипендија за секој од студентите и што е поважно ќе укажат простор за практична работа која може да прерасне и во вработување. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Речиси 300.000 граѓани имаат животно осигурување, вложиле над 25 милиони евра

Објавено

на

Продолжува континуираниот раст на масовноста при вложувања во ризико осигурувањето на живот (кое нема штедна компонента) и најчесто е обезбедување за банкарски кредити на осигуреници – физички лица. За првите девет месеци лани во осигурување со штедна компонента граѓани вложиле 13,4 милиони евра,а во ризико осигурување 6,7 милиони евра. Заклучно со третиот квартал вкупната актива на петте друштва за осигурување живот, кои се солидно капитализирани, изнесува 180 милиони евра. (more…)

Продолжи со читање

Популарно