Connect with us

Останато

GDPR – Предизвик во финансискиот сектор

Објавено

на

Општата регулатива за заштита на личните податоци (General Data Protection Regulation – GDPR) стапи на сила на 25 мај 2018 година и беше донесена за да се унифицира заштитата на личните податоци во дигиталната сфера на подрачјето на ЕУ, како и во земјите кои обработуваат лични податоци за државјаните на ЕУ. Обврска за усогласување со регулативата имаат сите деловни субјекти, особено во оние дејности чии процеси вклучуваат обработка на лични податоци во секојдневното работење, како што се банки, осигурителни друштва, здравствени установи, туристички агенции, маркетинг компании, хотели  и други. 

Во финансискиот сектор се обработуваат големи количини на лични податоци, класифицирани како  чувствителни податоци, како на пример податоците кои се прибираат за заштита од перење пари. Голем предизвик во усогласувањето со GDPR за банките е да го најдат, евалуираат и категоризираат секој податок што се однесува на секој клиент, податоци кои често пати се чуваат во стотици бази на податоци. Банките треба да ги разгледаат податоците што ги имаат за своите клиенти и да видат колку од нивните клиенти се државјани на ЕУ и дали редовно ги користат нивните услуги. Таквите процеси воопшто не се за потценување, особено во периодот на прилагодување со новата регулатива. Имплементацијата на GDPR е доста сложен зафат кој бара пристап „чекор по чекор“ втемелен на заедничка визија на IT одделот, правниот оддел и извршниот менаџмент во компанијата во координација со офицерот за заштита на лични податоци.

Треба да се има во предвид дека GDPR им дава на корисниците право да бараат пристап до тие податоци и да добијат одговор во краток рок.  За да може секој деловен субјект да биде усогласен  со GDPR и да ја задржи таа усогласеност и во иднина, клучен фактор е систематскиот пристап кон управувањето со ИТ услугите, обезбедувајќи платформа за интеграција на повеќе бази на податоци и системи, како и сет на алатки кои ги автоматизираат процесите базирани на правила за контрола на пристап во зависност од  улогата на вработениот во компанијата.

Човечката грешка е значаен извор на нарушување на безбедноста на податоците, а вработените во банките честопати доаѓаат во контакт со лични податоци во текот на работењето. Затоа на вработените им е потребна многу поголема свест за важноста за законска и безбедносна обработката на податоците, како и за правилата на однесување кои мора да ги имплементираат. Вработените треба да ги следат правилата за да се осигура дека приватноста на податоците е вградена во кадровската култура, во прилог на обезбедувањето на континуитетот на работењето на банката.

Исполнувањето на обврските од GDPR значи дека многу системи и процеси ќе мора да се променат, како што се оние кои ги прикажуваат известувањето за приватноста и собирањето согласности, администрирањето на правата на потрошувачите, обработката на жалбите и инцидентите, како и правилата за споделување на податоците со трети лица. Вработените, особено оние кои директно комуницираат  со клиентите, мора целосно да се подготват за промените и да знаат каде да се обратат за помош.

Барањата за усогласеност со GDPR регулативата, наметнуваат потреба одредени деловни субјекти да назначат Офицер за заштита на личните податоци со полно работно време, кој ќе го следи и координира усогласувањето во сите процеси од работењето.

Во насока на поддршка на компаниите во процесот на усогласување со GDPR, Piperevski and Associates ќе ја организира првата напредна петдневна обука за „GDPR практичар и основите за Офицер за заштита на лични податоци“, која е планирана да се одржи од 17 до 21 декември 2018 година. Сите заинтересирани лица може да добијат повеќе информации ТУКА.

Останато

Тевдовски: Бесплатни банкарски сметки за ранливите категории

Објавено

на

Бесплатни банкарски сметки за ранливите категории е предвидено во работната верзија на Законот за платежни услуги и платни системи што го подготвува Министерството за финансии во соработка со Народна банка, најави денеска министерот за финансии Драган Тевдовски на потпишување на Меморандум за финансиска инклузија.

“Работната верзија предвидува сметката со основни функции да биде бесплатна за ранливите категории, односно по закон ќе добијат бесплатни услуги за отворање, водење сметка, уплати и исплати. За останатите потрошувачи, платежната сметка со основни функции ќе биде со разумен надоместок. Ќе напоменам, дека за да се отвори сметката, граѓаните не треба да поседуваат друга сметка со основни функции на свое име, како и дека на оваа сметка нема да можат да одат во минус”, изјави министерот за финансии Тевдовски.

Исто така, се воведуваат решенија во Законот за платежни услуги и платни системи, што ќе доведат до либерализација на пазарот на платежни услуги. Ова ќе придонесе за засилена конкуренција и нови, иновативни начини на плаќање, лесно достапни и со помали трошоци, рече Тевдовски.

Тевдовски посочи дека ова е првиот чекор кон поголема финансиска инклузија, што предвидува сите да имаат пристап до финансиски услуги и тоа на лесно достапен, безбеден начин и под прифатливи цени.

“Придобивките од финансиската инклузија се повисок раст на БДП и помала доходовна нееднаквост. Анализите на Меѓународниот монетарен фонд покажуваат дека преку обезбедување на пристап до сметки, кредити, за жените, за ранливите категории, се овозможува побрз и поинклузивен економски раст. Друга придобивка од финансиската инклузија е дека таа привлекува повеќе луѓе во формалниот сектор, што во фискалниот дел значи повеќе приходи во буџетот. Повеќе приходи во буџетот пак значат подобро здравство, образование, инфраструктура и други јавни услуги”, рече Тевдовски.

Финансиската едукација е исто така значаен инпут во финансиската инклузија, рече министерот за финансии. Тој ги повика заинтересирани училишта кои би сакале да организираат посети за учениците на Министерството за финансии или да им се организираат предавања во училиштата, да се пријават на маилот edukacija@finance.gov.mk.

Продолжи со читање

Осигурување

СЕ ЗГОЛЕМУВА КОНКУРЕНЦИЈАТА: Заваровалница Триглав е третиот пензиски фонд на македонскиот пазар

Објавено

на

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) издаде дозвола за основање на друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови на Заваровалница Триглав ДД Љубљана, Република Словенија. (more…)

Продолжи со читање

Останато

Соработката помеѓу Асоцијацијата за е-трговија, Царинска управа и ДХЛ покажува резултати!

Објавено

на

Според последните достапни податоци од НБРМ кои се однесуваат на третиот квартал од 2018 година, со платежни картички се направени трансакции во вредност од 100 милиони евра за купување онлајн што претставува 28% пораст во однос на истиот период минатата година. Од направените онлајн купувања најголем дел (63%) биле потрошени за купувања од странски е-трговци или скоро 63,34 милиони евра. Големината на вредноста на средства потрошени кон странски е-трговци покажува и колку е значајно поедноставувањето на увозните постапки.

Со поедноставувањето на увозните постапки за брзи пратки крајните корисници ќе заштедат време, ќе се зголеми ефикасноста при испорака на пратки и ќе се избегнат административните процедури кои беше потребно да се обезбедат од страна на примачот пред да се подигне пратката.

Новата постапка за царинење на брзите пратки претставува поедноставување на самата царинска постапка за пратките коишто доаѓаат преку брзите пошти. 

Имено граѓаните и фирмите кои добиваат роба од интернет, во иднина нема да мораат да доаѓаат на царина како би извршиле декларирање, подигање и плаќање на самиот царински долг. Во овој случај брзите пошти стануваат декларант, со што се скратува постапката за царинско ослободување на стоката која доаѓа преку интернет и се овозможува скратување на времето за испорака, кое во некој просек досега се движише од околу 72 часови, а сега од 72 часови ќе се намали на 24 часови. – изјави директорот на Царинската управа, г-дин Ѓоко Танасоски

ДХЛ Експрес Македонија е првиот овластен декларант преку кој може да се овозможи оваа поедноставена постапка. ДХЛ ќе добиваат информации за какви пратки се доставуваат уште пред истите да бидат пристигнати во Македонија. Всушност додека пратката се транспортира од одредена адреса во Македонија, по претходно одобрување од страна на крајните примачи на пратките, ДХЛ Експрес Македонија во име на примачот ќе може да ги извриши сите административни работи за пријавување и царинење на стоката и подмирување на царинскиот долг, со што по пристигнување на пратката истата веднаш ќе се испорачува до примачот. Со ова ќе се зголеми ефикасноста при испорака на пратки, а крајниот примач ќе биде ослободен од административни процедури, без разлика од која вредност е пратката.

Сведоци сме дека пратки од ЕУ до нас пристигнуваат за 12 до 18 часа, но притоа за спроведување на постапката за увозно царинење и достава до крајниот корисник, потребни се не ретко 48-72 часа. Конкретно физичките лица за да оцаринат пратка којашто е пристигната во Р. Македонија за нив, трошеа многу време, пополнуваа многу документи, административните постапки беа многу долги. Сега со добивањето на одобрението всушност очекуваме дека ова време ќе биде скратено најмалку за 24 часа, притоа ќе им заштеди време во транспорт, логистика, пополнување на документи и секако правење на дополнителни трошоци за истото. Всушност ДХЛ Експрес Македонија ќе се јави како нивни застапник пред Царинаската управа, ќе ги плати сите потребни давачки во нивно име и следното утре пратката ќе ја достави на нивна адреса. – вели Биљана Мановска Наунчевска, оперативен менаџер на ДХЛ Експрес Македонија.

АЕТМ од своето основање работеше на мапирање на пречките, бариерите, предизвиците кои што стојат на патотот на развој на е-трговијата и секако на формирање на препораки. Со потпишување на меморандуми за соработка со клучните институции помогна за поттикнување на промени кои се однесуваат кон подобрување на е-трговијата.

Оваа промена за поедноставување на увозните постапки за брзи пратки повеќе се однесува на побарувачката во е-трговија, односно кога граѓаните прават онлјан нарачки на производи од странство. Не радува што Царинската управа е отворена за промена и се надевам дека ова е само една од низата промени кои ќе следат. Во текот на оваа година ќе бидеме фокусирани да иницираме повеќе промени коишто ќе значат и промени на страната на понудата, односно да ја зголемиме конкурентноста на домашните компании и да им го олесниме патот за да нивните производи може полесно да ги продадат и пласираат и на странски пазари, истакна Нина Ангеловска, претседател на Асоцијацијата за е-трговија на Македонија.

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange