Connect with us

Анализи

Finance Think: Зголемувањето на минималната плата и пензиите може да има негативни последици

Објавено

на

По спроведената мисија со цел консултации за подготовка на Членот IV, Меѓународниот Монетарен Фонд ги оцени економските реформи во Северна Македонија со солиден потенцијал за справување со долгорочните предизвици. И покрај релативно позитивната оценка на економскиот раст, потезите во социјалната, даночната и пензиската сфера, заклучоците укажуваат на неколку економски и социјални политики, кои подолго време се дискутираат во македонската експертска јавност.

Нив Finance Think ги елаборира во продолжение:

Минималната плата. Како и Finance Think, и ММФ поддржува зголемување на минималната плата, но укажува за штетите кои може да настанат доколку зголемувањето не биде проследено со раст на продуктивноста. Во ФТ Став бр. 40 за предложениот пораст на минималната плата од 15 октомври 2019, Finance Think ја изрази истата загриженост, според која рапиден раст на минималната плата може да ја зголеми инциденцата на промени со работните часови, непосакувани интервенции кај прекувремената работа, работата за празници, викенди и ноќна смена, како и да влијае врз зголемување на де-формализацијата на работните места;

Пензии. Фондот укажува дека зголемувањето на пензиите поголемо од законски-нормираното усогласување со инфлацијата ќе предизвикива нагорен притисок врз трошењето, што повторно ќе ја наруши стабилноста на пензискиот фонд и, во крајна линија, ќе предизвика пораст на вкупниот буџетски дефицит. Според пресметките на Finance Think, проектираното зголемување на пензиите во 2020 година ја запира консолидацијата на пензиските финансии и претставува извор на ризик за вкупните јавни финансии;

Фискална консолидација. Согласно отпочнатата фискална консолидација, намалување на буџетскиот дефицит за 1 до 1.5 процентни поени од БДП во периодот до 2022 година е разумно сценарио. Сепак, Фондот зазема подетално елабориран став околу
проширувањето на даночната основа како форма на фискална консолидација, односно потребата да се намали неформалната економија. Finance Think целосно го поддржува ставот дека е неопходно зголемување на ефикасноста на даночната администрација (видете за ефикасноста на јавната администрација на овој инфографик), зголемување на институционалниот кредибилитет и даночниот морал, со крајна цел сузбивање на сивата економија, пред евентуални други чекори во фискалната сфера да може да бидат ефективни.

Капитални инвестиции на државата. Вториот клучен потег за фискална консолидација е рационализација на расходната страна на буџетот, односно подигање на ефикасноста на трошењата. Зголемувањето на тековните трошења (како пензиите) ја поткопува ваквата консолидација, но Finance Think оценува дека тоа нема да има ефекти врз (намалување на) капиталните трошења на краток рок. Ова е поради фактот што капиталните расходи ионака се предмет на значајна потреализација, и оттука, пред да се дискутира за создавање поголем фискален простор за капитални трошења, неопходно е да се надмине недостигот од структурни решенија како што се среднорочното планирање и приоритизација, како и техничките проблеми во реализацијата.

Анализи

Порака од Светската Царинска Организација по повод 26 јануари – Меѓународен ден на царината

Објавено

на

Царинската заедница повторно се здружува, обединета во одбележувањето на Меѓународниот ден на Царината, кој традиционално секоја година се одбележува на 26 јануари. На овој посебен ден членките, секретаријатот и партнери на СЦО од целиот свет се посветуваат на одредена тема. Така, во 2020 година, под слоганот „Царина се грижи за одржливост на граѓаните, просперитетот и планетата“, Царинската заедница ќе се фокусира на придонесот на Царината кон одржлива иднина при што социјалните, економските, здравствените и еколошките потреби ќе бидат во сржта на нејзините активности. (more…)

Продолжи со читање

Анализи

Каматите паѓаат – Кредитите и депозитите се во пораст но, на чие конто?

Објавено

на

Каматните стапки за кои сигнализира Народната банка со олеснување на монетарната политика бележат намалување ако се споредат последните два месеца од годината за 2018 и 2019. Според најновите статистики просечната каматна стапка изнесувала околу 5%. Забележан е поголем раст на штедењето на домаќинствата, како и на корпоративниот сегмент гледано според податоците за ноември и декември 2019 година. (more…)

Продолжи со читање

Анализи

Зошто совршениот лидер не треба да се плаши и што се мора да поседува?

Објавено

на

Не е тајна дека на задоволството на вработените од работата, освен висината на платата и условите за работа, исто така значително влијае и односот со надредениот. (more…)

Продолжи со читање

Популарно