Connect with us

Колумни

Како перењето на пари влијае врз економиите на земјите?

Голем број на економски анализи укажуваат на заклучок дека силните институции за финансирање во земјите во развој – како што...