Connect with us

Анализи

АНАЛИЗА: Виза со најголем број на платежни картички, вкупно 31.566 картички се дигитализирани преку мобилен телефон или паметен уред

Објавено

на

Согласно најновите објавени податоци за издадени платежни картички заклучно со 30.09.2021 година од страна на Народната банка, можеме да заклучиме дека продолжува трендот на издавање и користење на бесконтактни картички и нивна дигитализација, односно користење за плаќање преку мобилен телефон, паметен часовник или други паметни уреди. 

Во Северна Македонија, заклучно со 30.09.2021 година издадени се вкупно 2.126.613 платежни картички со функција за подигнување, односно депонирање на готовина. Од нив, на физички лица издадени се вкупно 2.083.558 платежни картички, додека на правни лица 43.055 бизнис картички. Имајќи го предвид овој податок, можеме слободно да заклучиме дека компаниите, барем засега потфрлаат во поглед на поседувањето и користењето на платежните картички во секојдневното функционирање.

Анализирајќи го брендот на картичката, можеме да заклучиме дека најголем број платежни картички поседува Виза, односно 1.167.005 или 54,6% од вкупниот број на платежни картички. Мастеркард поседува 912.238 платежни картички или 42,6%, додека 60.443 платежни картички или 2,8% се од други брендови како Американ Експрес, Дајнерс и сл.

Од аспект на тоа дали платежната картичка е со дебитна функција (дебитна) или со кредитна функција (кредитна), како и што е логично, поголем дел односно 1.742.227 платежни картички или 82,6% се дебитни, наспроти 365.888 или 17,4% кои се кредитни. И кај двете категории преовладуваат физичките лица, односно поголем број и кредитни и дебитни картички поседуваат физичките лица.

Со замената на техонологијата, односно се поголемата распространетост на бесконтактните читачи на платежни картички (ПОС терминали), логично е банките да се насочат кон издавање на бесконтактни платежни картички, без разлика дали станува збор за дебитни, кредитни или бизнис картички. Анализирајќи ја оваа категорија, можеме да заклучиме дека повеќе од половината од картичките кои се во функција, односно 1.410.849 платежни картички се бесконтактни, 684.125 картички се само контактни, односно не можат да функционираат користејќи на NFC технологијата на “допир”, 11.296 платежни картички се само интернет картички, односно можат да се користат само за плаќање онлајн и во категоријата останати картички во која спаѓаат гифт картичките и останати картички кои не може да се класифицираат во ниту една друга категорија има 13.336 платежни картички.

Граѓаните и компаниите постепено ги прифаќаат новите технологии, а кон тоа говори и фактот што се поголем број на платежни картички се дигитализираат од страна на сопствениците. Од вкупниот број на дебитни картички кои се издадени и активни, 22.197 платежни картички се дигитализирани, од кои 21.734 картички се во сопственост на физички лица, додека само 463 картички се во сопственост на правни лица. Притоа, најголемиот дел, односно 21.880 картички се дигитализирани за плаќање преку мобилен телефон, а само мал број од 317 платежни картички се дигитализирани и се користат преку паметни часовници или пак други паметни уреди (тагови). Кога се во прашање кредитните картички, од вкупниот број на издадени и активни картички, 9.359 картички се дигитализирани, од кои 7.473 се на физички лица, додека 1.886 се на правни лица. Од аспект на уредот преку кој се користат, најголем дел или 9.252 картички се дигитализирани на мобилен телефон, додека само 107 картички се дигитализирани на паметен часовник или други паметни уреди.

 

Анализи

АНАЛИЗА: Корупцијата главна причина за иселување на младите – 40% изјавиле дека ги мотивира да ја напуштат земјата

Објавено

на

4 од 10 млади изјавиле дека ќе ја напуштат државата поради степенот на корупција, додека секоја трета млада личност изјавила дека токму корупцијата е главна мотивација да се приклучи и да придонесе во борбата против коруптивните дејства. Само 4% изјавиле дека ваквата состојба ги тера да станат дел од синџирот на корупцијата. Ова го покажа анализата направена од страна на Младинскиот сојуз во која учествуваа над 440 млади луѓе од целата земја. (more…)

Продолжи со читање

Анализи

Македонците најмногу купувале онлајн од Обединетото Кралство, Ирска и Унгарија

Објавено

на

Согласно објавените податоци од Народната Банка на Република Северна Македонија, Асоцијацијата за е-трговија на Македонија – АЕТМ го анализираше бројот и вредноста на реализирани онлајн трансакции со домашни платежни картички кон странски е-продажни места со цел да се креира слика каде најчесто Македонците купувале онлајн во текот на 2021 година. (more…)

Продолжи со читање

Анализи

АНАЛИЗА: Триглав Осигурување Живот со двојно повисок удел на пазарот – високи 17% во првиот квартал од 2022 година

Објавено

на

Иако последните години се покажаа како исклучително тешки поради негативните влијанија и отежнато работење предизвикани од пандемијата како и политичката и економска криза во Европа, сепак пазарот на животно осигурување во земјава е во значителен пораст. Според прелиминарните податоци добиени од Националното биро за осигурување, бруто полисираната премија за животно осигурување за првиот квартал од 2022 година бележи пораст за 19,20% споредбено со истиот период во 2021 година, во вкупен износ од 494 милиони денари, што покажува дека животното осигурување полека но сигурно го зазема местото на еден од примарните избори за осигурување на граѓаните во земјата. (more…)

Продолжи со читање


Популарно