Connect with us

Колумни

2020 година – Во фокусот на Проектниот менаџмент

Објавено

на

Степенот на реализација на капиталните инвестиции коишто се однесуваат на проекти од јавен интерес го активира алармот за максимално придржување кон проектните параметри од страна на сите инволвирани субјекти коишто работат на проектите финансирани од државниот буџет. Неприфатливо е да нема целосна реализација на капитални инвестициски проекти од јавен интерес.

Важно е да се знае дека реализацијата на ваквите проекти го подобрува квалитетот на животот на сите нас. Сметам дека проблемот е во несоодветното планирање, проектни тимови составени од некомпетентни лица, недостаток на капацитети кај договорните органи, несоодветна комуникација меѓу засегнатите страни инволвирани во проектите.

Живееме во време кога се бараат резултати сега и веднаш. За да ја одржиме контролата над состојбите задолжително треба да се потпреме на методите на ПРОЕКТНИОТ МЕНАЏМЕНТ.

За реализација на целосен напредок во сите сегменти од општеството, каде што двигател е ефектот од реализација на одлично одбрани капитални проекти потребно е да се следат примери на некои од земјите од Европа, Блискиот Исток и Азија.

Како прво е потребна прогресивна и храбра програма којашто ќе содржи неколку капитални проекти со најголем повраток на инвестицијата и најголем ефект во насока на подобрување на квалитетот на животот на граѓаните.
Како втор момент којшто сакам да го подвлечам е фактот дека е нужно поставување на проектни лидери коишто ќе екипираат проектни тимови од искусни, обучени, стручни и мотивирани проект менаџери за секој капитален проект.

Трето, во фазата на планирање неопходно е да се утврди обемот на работа што ја опфаќа проектот, како и јасно и реално утврдување на параметрите (буџет, време, квалитет), но и задолжително идентификување на сите ризици коишто можат да се појават при реализација на проектот и како последно е обезбедувањето на мерки за справување со ризиците при реализацијата.

Четврто, контролата при реализација треба да биде на највисоко ниво. Имено, квалитетот на изведба е тоа што им останува на генерациите понатаму долгорочно да го користат и да им служи за пример на добро изведен проект.

И сосема за крај, успешното завршување на проектот треба да ги оправда очекувањата: завршен во рамките на планираниот буџет, време и со исклучителен квалитет, да се почувствуваат придобивките од проектот на краток, среден или долг рок. Искуствата од успешно реализираниот проект да се пренесат на останатите проектни тимови за останати проекти.

Асоцијацијата на Проект Менаџери на Македонија дава силна поддршка за целосна примена на проектниот менаџмент при реализацијата на капиталните инвестиции во идниот период.

Отворени сме за соработка со сите чинители за проекти од јавен интерес.

Марјан Наумовски, М-р по Проектен Менаџмент
Претседател на Асоцијација на Проект Менаџери на Македонија

Извор: Javnaadministracija.mk

Колумни

Како Blockchain технологијата може да го промени функционирањето на банките

Објавено

на

Blockchain е поларизирачка технологија – некои луѓе тврдат дека сето тоа е моментално и нема случаи на вистинска употреба; додека други се убедени дека тоа радикално ќе придонесе за револуционизирање во одредени области на бизнисот. За многумина, blockchain првично беше синоним за Bitcoin и други криптовалути. Сепак, во изминатите две години, голем број од оние кои коментираа, сега се будат од фактот дека blockchain технологијата може да се подреди за да се подобри функционирањето на одредени деловни функции. Еден од тие случаи на употреба е користење blockchain за подобрување на режимите за усогласеност со KYC / AML. (more…)

Продолжи со читање

Колумни

Како перењето на пари влијае врз економиите на земјите?

Објавено

на

Голем број на економски анализи укажуваат на заклучок дека силните институции за финансирање во земјите во развој – како што се банките и небанкарските финансиски институции – се едни од клучните елементи за економскиот раст. Таквите институции овозможуваат концентрација на капиталните ресурси од домашните заштеди – па дури и средства од странство – и ефикасно распределување на таквите ресурси за инвестициски проекти што создаваат одржлив економски развој. (more…)

Продолжи со читање

Колумни

Што е перење пари врз основа на трговија и како финансиските институции се справуваат?

Објавено

на

Една позната изрека гласи: Кога една врата ќе се затвори друга ќе се отвори. За жал ова важи и за криминалците кои сакаат да ги “исперат” своите пари. (more…)

Продолжи со читање

Популарно