Connect with us

Државна администрација

Јавна администрација: Кои се работните позиции и колкава нето плата им следува?

Објавено

на

Порталот Јавна администрација – www.javnaadministracija.mk ги објави работните позиции согласно систематизацијата на работни места во јавната администрација на Северна Македонија.

Дополнително, за секоја од работните позиции наведена е нето платата.

Вкупно постојат 4 категории и 17 работни позиции:

А1 – Државен секретар Нето плата: 56.100 денари

А2 – Генерален секретар Нето плата: 48,744 денари

А3 – Секретар на Град Скопје Нето плата: 46,363 денари

А4 – Секретар на општина во град Нето плата: 42,923 денари

А5 – Секретар на општина во село Нето плата: 38,160 денари

Б1 – Државен советник Нето плата: 38, 689 денари

Б2 – Раководител на сектор Нето плата: 37,631 денари

Б3 – Помошник раководител на сектор Нето плата: 32,868 денари

Б4 – Раководител на одделение Нето плата: 29,693 денари

В1 – Советник Нето плата: 26,253 денари

В2 – Виш соработник Нето плата: 24,402 денари

В3 – Соработник Нето плата: 23,608 денари

В4 – Помлад соработник Нето плата: 22,020 денари

Г1 – Самостоен Референт Нето плата: 16,464 денари

Г2 – Виш референт Нето плата: 15,670 денари

Г3 – Референт Нето плата: 14,877 денари

Г4 – Помлад Референт Нето плата: 13,818 денари

Извор: Јавна администрација

Државна администрација

Оглас за вработување на извршен директор на Стопанската комора на Македонија

Објавено

на

Врз основа на чл. 22 и 23 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 149/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016, 120/2018 и бр. 110/2019), согласно Законот за стопанските комори, Стопанската комора на Македонија, објавува

ОГЛАС
за избор на извршен директор на Стопанската комора на Македонија

(more…)

Продолжи со читање

Државна администрација

ЈП Водовод и канализација – Скопје овозможува пристап до своите услуги преку мобилната апликација

Објавено

на

ЈП Водовод и канализација – Скопје е секогаш во служба на своите корисници и граѓаните на градот Скопје. Следејќи ги трендовите на дигитализација, ЈП Водовод и канализација – Скопје, овозможува пристап до сите информации за претпријатието преку својата веб страна www.vodovod- skopje.com.mk, пристап до електронските сервиси преку e.vodovod-skopje.com.mk и преку мобилната апликација достапна за Android и IOS. (more…)

Продолжи со читање

Државна администрација

Огласи за вработување во Министерство за финансии

Објавено

на

Врз основа на член 35 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и Уредбата за спроведување на постапката за вработување на административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/18), а во врска со член 20-г од Закон за вработени во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 27/16 и 35/18) и Правилникот за задолжителните елементи на јавниот оглас за пополнување на работно место во јавниот сектор преку вработување и пријавата за вработување, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на лица кои дале лажни податоци при вработување во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија” бр. 34/15), Агенцијата за администрација објавува

(more…)

Продолжи со читање

Популарно