Connect with us
P2_P_MK_1600x400

Осигурување

Јавен повик за свикување на редовно годишно собрание на акционери на Заваровалница Триглав

Објавено

на

Управата на Заваровалница Триглав во согласност со финансискиот календар го свикува 44-то собрание на друштвото, кое ќе се одржи на ден 28.05.2019 година од 14 часот во Големата сала Б1, на Веровшкова улица 60 б, Љубљана.

На споменатото собрание меѓу останатото ќе биде претставен годишниот извештај на Групацијата Триглав и Заваровалница Триглав за 2018 година, во која компанијата успешно работеше и доследно ги спроведуваше активностите за развој согласно стратешките насоки. Групацијата Триглав оствари 97,5 милиони евра бруто добивка (индекс 115) и ја зголеми профитабилноста на капиталот на 10,8% (во 2017 година 9,3%).

Учесниците на ова собрание во мај ќе одлучуваат за распределба на книговодствената добивка за 2018 година. Согласно усвоената политика за дивиденда, чие спроведување е подредено на среднорочно одржливо постигнување на целна адекватност на капиталот на Групацијата Трилав, Надзорниот одбор и Управниот одбор ќе достават предлог до Собранието на акционери на Заваровалница, за исплата на дивиденда во висина од 2,50 евра бруто по акција. Овие акции ќе се исплаќаат на акционерите регистрирани во акционерската книга на ден 12.6.2019 година, додека пак дивидендата ќе се исплати наредниот ден. Предложената дивиденда изнесува 70,3% од консолидираната нето добивка на Групацијата Триглав за 2018 година.

На дневен ред, на годишното собрание на акционери на Заваровалница Триглав е и одобрувањето на работата и водењето на работењето на Друштвото од страна на Управниот и на Надзорниот одбор на Заваровалница Триглав за деловната 2018 година, како и именување на ревизор за деловните години 2019, 2020 и 2021.

Материјалите со предлог одлуките и нивните образложенија, на акционерите им се на располагање и на увид во седиштето на Заваровалница Триглав, Миклошичева бр.19 во Љубљана, секој работен ден до 28.05.2019 од 10 до 12 часот, како и на интернет страната.

Повикот за 44-то собрание на акционери на Заваровалница Триглав заедно со материјалите, обрасците за пријава, полномоштвата за учество и гласањето се објавени на интернет страната на Љубљанската берза како и на следниов линк.

.

Осигурување

Сава пензија плус одбележува 10 години доброволно пензиско осигурување во Македонија

Објавено

на

Друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови Сава пензиско друштво а.д. Скопје денес прославува 10 години од извршената прва уплата во Отворен доброволен пензиски фонд Сава пензија плус. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

За бегрижно лето и сигурен дом – ДОМИ КОМПЛЕТ од Еуролинк осигурување

Објавено

на

Во период од 11.07.2019 до 10.09.2019 Еуролинк осигурување обезбедува 30% попуст за годишна полиса за станбено осигурување ДОМИ КОМПЛЕТ, за сите пакети, преку својата интернет продавница со Grouper купон. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Триглав Осигурување АД Скопје склучи Договор за реосигурување со Триглав Ре Љубљана

Објавено

на

Одборот на директори на Триглав Осигурување АД Скопје, на 157-та седница одржана на ден 11.-13.06.2019 година, донесе Одлука за одобрување на склучување на Договор за реосигурување на посеви и плодови за сезоната 2019 година со Триглав Ре бр. 0202-6891/1, врз основа на која е склучен Договор за реосигурување на посеви и плодови за сезоната 2019 година помеѓу Триглав Осигурување АД, Скопје и Триглав Ре, Љубљана Словенија. (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange