Connect with us

Осигурување

Халк Осигурување со долготрајна стратегија за подигнување на свеста за грижата на машкото здравје

Објавено

на

Разговорот за машкото здравје често се занемарува во дискусиите за јавно здравје. Сепак, негрижата за здравјето на мажите може да им предизвика значителна болка и страв при првата посета во медицинска установа. Занемарувањето на здравјето на мажите не само што е неефикасно туку и носи намалување на квалитетот на животот, предизвикува страдања, па доведува и до предвремени смртни случаи. Најновите истражувања на фондацијата за рак на простата (www.pcf.org) велат дека кај едно од девет лица ќе биде дијагностицирано рак на простата. 

Очекуваниот животен век на мажите е околу 6 години покус од оној на жените. Покрај тоа, мажите почесто ги одложуваат рутинските прегледи при  редовни и/или при хронични состојби. За среќа, многу здравствени состојби и болести со кои се соочуваат мажите може да се спречат или да се третираат  ̶  доколку рано се откријат. Со цел подобро да се грижат за своето здравје, важно е мажите да ги знаат факторите на ризик, но и како можат да го подобрат своето целокупно здравје. 

Раната фаза на рак на простата обично не предизвикува симптоми. Кога карциномот ќе се прошири, се доаѓа до состојба на активен надзор, до операција  ̶ за отстранување на простатата или до зрачење. Ако расте или, пак, се шири ракот на простатата, може да се развијат симптоми, како што се проблемите со урината (како крв во урина) и болки во коските.

За да им помогнеме на мажите да добијат пристап до навремена, достапна и соодветна здравствена заштита, треба да развиеме краткорочни и долгорочни стратегии. Како дел од нашата стратегија, која ја развиваме во Халк Осигурување АД Скопје со своето  Доброволно приватно здравствено осигурување, е креирањето на индивидуални покритија. Овие покритија поттикнуваат редовни здравствени контроли, но овозможуваат и дополнително покритие на целокупниот процес на лекување на ракот на простата: детекција и дијагностицирање, односно сите потребни дијагностички постапки, второ мислење, хируршка интервенција, како и хемотерапија. Покрај горенаведените сегменти со Доброволното приватно здравствено осигурување на Халк Осигурување АД Скопје во своето покритие има и покритие за психијатриски услуги во случај на дијагностицирано малигно заболување кое, на некој начин, би им помогнало на нашите осигуреници полесно да ја прифатат новонастанатата ситуација во која се наоѓаат. Халк Осигурување АД Скопје соработува со голем број  медицински установи, а сè со цел да им обезбеди на своите осигуреници најдобра и најбрза услуга. Ваш е изборот каде ќе го извршите лекувањето и третманот“  ̶ изјави м-р Димитар Тренчев, Директор на Дирекција за маркетинг на директни канали на продажба и банкоосигурување на Халк Осигурување АД Скопје. 

Со секоја полиса сакаме да го ’вратиме’ разговорот за машкото здравје и затоа настојуваме да ги обезбедиме и овие сегменти на секое покритие. Сигурноста која секој наш клиент ја добива по обезбедувањето на дополнителното здравствено покритие е цел кон која Халк Осигурување Ад Скопје тежнее и работи.   ̶ дополни м-р Димитар Тренчев.

Нашата порака е:

Не одложувајте! И пред да се појават здравствени проблеми, посетете го вашиот лекар.

Повеќе за Доброволното приватното здравствено осигурување можете да прочитате на веб-страницата на Халк Осигурување www.halkinsurance.com.mk, на е-поштата со адреса  info@halkinsurance.com.mk или на телефонскиот број (02) 155 66 или +389 (0) 2 3122 385

Осигурување

АСО реши 31% повеќе претставки во корист на осигуреници, изречени парични казни за две осигурителни компании

Објавено

на

Во првото полугодие годинава најбројни се претставките за исплата на штети од автомобилска одговорност и за осигуран имот. Најголем раст има кај бројот на претставки со кои осигурениците се жалат на рокот во кој компаниите ги решаваат штетите. Менаџментот на АСО во континуитет ја зголемува транспарентноста во работењето што резултира со постојан раст на бројот на добиени претставки. Во првите шест месеци бројот на претставки по кои постапува АСО се зголеми за 65% во споредба со истиот период лани. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Над 281.000 граѓани имаат животно осигурување, вложиле осум милиони евра за три месеци

Објавено

на

Петте компании за животно осигурување, во првиот квартал, склучиле нови 14.000 договори со кои животите ги осигурале над 20.000 граѓани. Од вложените 8 милиони евра во класичните осигурителни производи: ризико и осигурување со штедна компонента се вложени 6,3 милиони евра, а останатите се инвестирани во „јунит линкд“ осигурување. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

Шпаркасе Банка го воведува UnitLinked во соработка со Винер Лајф Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Објавено

на

Шпаркасе Банка АД Скопје, во соработка со Винер Лајф Виена Иншуренс Груп АД Скопје како стратешки долгорочен партнер и инвестицискиот фонд WVP, го збогатува своето портфолио на осигурителни производи, преку воведување на нов производ – Unit Linked, кој нуди животно осигурување со инвестирање. (more…)

Продолжи со читање


Популарно