Connect with us

Анализи

ТТК Банка ја дуплираше добивката, додека другите банки бележат голем пад на профитот

Објавено

на

ТТК Банка е изненадување во банкарскиот сектор за првите девет месеци од годинава со значително подобрување на финансиските резултати. Според оствареното во првите три квартали од 2019 година, ТТК Банка е речиси единствена со зголемена добивка споредено со истиот период лани, и гледано процентуално има најголем раст од дури 50%.

ТТК Банка за периодот од 1 јануари до 30 септември 2019 остварила вкупен профит од 91.4 милиони денари или околу 1,5 милиони евра добивка. За истиот период банките од топ пет листата, од кои најмногу од нив котираат со хартии од вредност на Македонска берза бележат профити, но со пад на добивката од околу 25% споредено со првите три квартали од 2018 година.

Оперативните приходи на ТТК Банка изнесуваат 15,1 милиони денари пред исправка на вредноста, додека пак вкупните приходи од работењето за девет месеци се 383,9 милиони денари. Во овој резултат влегуваат и оперативните расходи во висина од 233,8 милиони денари. Тие се зголемени за 1,8% и се должат на повисоките трошоци за плати на вработени и трошоци за амортизација.

Пробивот на ТТК Банка се должи пред се на зголемена кредитна активност за населението и за приватниот сектор со фокус на малите и средните претпријатија, а оваа банка се потпира пред на финансирање на кредитните линии од сопствени средства. Тоа значи дека од голема важност се депозитите на корисниците кои се зголемени и се во стабилна положба и ефикасното управување со активата на друштвото.

„Зголемениот резултат се должи пред се на успешното редовно работење и управување со активата и пасивата на банката, спроведувањето на зацртаните цели во деловната политика, контролата на оперативните трошоци и ефикасното управување“, се вели во коментарот на ТТК Банка за финансиските резултати.

Нето-приходите од камати достигнале износ од 199,3 милиони денари што е и основна компонента во формирањето на вкупните приходи на банката. Исто така доста високи се и нето-приходите од провизии кои изнесуваат 102,3 милиони денари и се должат како на провизии од платниот промет, така и од финансиските активности на кредитирање.

ТТК Банка исплати и дивиденда за остварената добивка за 2018 година во износ од 95,3 милиони денари, 105 денари по акција или 10,85% од номиналната вредност по акција, па така акционерите во ова друштво може да се надеваат и на позитивен дивиденден принос и за оваа година од вкупната добивка на друштвото.

Од понудата на ТТК Банка се издвојува ненаменскиот потрошувачки кредит на краток рок за кој не се плаќаат трошоци за администрирање, има ниска каматна стапка за отплата на една година и вообичаена провизија чиј износ зависи од самата висина на побаруваната сума за кредитирање при што максималната сума изнесува 100 илјади денари.

Во делот на долгорочните кредити ТТК Банка има добра понуда и на станбен кредит со ниска камата за првите пет години, 12 месеци грејс период, потреба од само 10% на сопствено учество, без надомест за обработка на барањето за кредит и без дополнителни трошоци за предвремена исплата на кредитот од сопствени средства.

Топ три банките кои имаат пад на приходите, а со тоа и на вкупните добивки за првите девет месеци од годинава како образложение ги наведоа успешните наплати на големите кредитни побарувања и продажба на недвижен имот.

Анализи

ОД МЕСЕЦ ВО МЕСЕЦ РАСТАТ ТРОШОЦИТЕ ЗА ЖИВОТ – Трошоците на четиричлено семејство во август зголемени за 214 денари

Објавено

на

Минималните месечни трошоци на едно четиричлено семејство во август се зголемени за 214 денари во однос на јули, покажуваат податоците од најновата синдикална кошница што ја изработува Сојузот на синдикати на Македонија. (more…)

Продолжи со читање

Анализи

АФД & НБ: Годишна Анализа на небанкарскиот финансиски сектор во Северна Македонија

Објавено

на

Според статистиката на Народната банка на Северна Македонија, во рамки на финансискиот систем на Северна Македонија, вкупните средства на останатите (небанкарски) финансиски институции во 2020 година бележат годишен раст од 12,8%. (more…)

Продолжи со читање

Анализи

ОБИЧНИТЕ ЗАШТЕДИ СТАНУВААТ СЕ ПОНЕАТРАКТИВНИ – наместо штедачите да добијат камата, тие и плаќаат камата на банката!?

Објавено

на

За разлика од порано кога штедните влогови биле многу исплатливи и штедачите добивале навистина убави сума на пари како камата за своите заштеди, сега тие се се понеатрактивни и стануваат товар за штедачите. (more…)

Продолжи со читањеПопуларно