Connect with us

Анализи

ТТК Банка АД Скопје го објави финансискиот план за периодот од 2018 – 2020 година

Објавено

на

Стратегијата на ТТК Банка АД Скопје за наредните години останува насочена кон постигнување одржлив и профитабилен раст со освојување дополнително пазарно учество, наведе Банката во финансискиот план објавен на Македонска Берза.

Стратегиски цели и основни приоритетни цели на ТТК Банка АД Скопје

Континуирано и навремено усогласување на своето работење со:

 • законската регулатива и мерките на монетарната власт.
 • супервизорските стандарди и основните начела и принципи на корпоративно управување.
 • целосно практикување на основните банкарски принципи, користејќи примери од најдобри банкарски пракси.

Остварување на профитабилно работење преку:

 • развој на флексибилни деловни практики кои овозможуваат одржливост во пазарната конкуренција.
 • претпазливо преземање прифатливи ризици.
 • оптимизација на ресурсите и трошоците со континуирано јакнење на ефикасноста, економичноста и продуктивноста во работењето.

Јакнење на позицијата во банкарскиот сектор во РМ преку:

 • одржување на пазарното учество во клучните сегменти.
 • континуиран умерен раст на вкупната актива.
 • одржување на финансиската и капиталната стабилност соодветно на развојните цели преку оптимални големини на капиталот, изворите на финансирање, ризично пондерирана актива и тековна ликвидност.

Основни приоритетни цели на Банката за 2018 година:

 • Одржување на адекватноста на капиталот на потребното ниво во рамки на екстерно и интерно пропишаните лимити, преку обезбедување капитал од сопствени извори на Банката.
 • Одржување на стабилна ликвидносна позиција и структурна ликвидносна усогласеност,
  во рамки на пропишаните регулаторни и интерни лимити.
 • Зајакнување на кредитно депозитните активности со цел одржување и зајакнување на пазарното учество во банкарскиот сектор на Република Македонија, со истовремено зајакнување
  на активностите и во другите клучни сегменти.
 • Одржување/подобрување на квалитетот на кредитното портфолио и намалување на учеството на нефункционалните кредити во вкупното кредитно портфолио на Банката.
 • Одржување и зголемување на постојните извори на финансирање преку зголемување на уделот на штедењето и уделот на кредитни линии.
 • Зголемување на уделот на работа со населението во вкупните активности на Банката и задржување на фокусот за работа со МСП.
 • Активно залагање за продажба на преземениот имот во насока на подобрување на структурата на вкупната актива.
 • Фокус на развој и обезбедување на широка понуда на производи и услуги на малите и
  средни претпријатија („МСП“) и населението и подршка на развој на услуги од областа на
  електронско и самоуслужно банкарство.
 • Подобрување на организацијата на работење, унапредување на деловните процеси, надградување на знаењето и вештините на вработените, зајакнување на стручноста и способностите во управувањето со процесите и во контролите и следењето на степенот на остварување на резултатите и поставените цели.
 • Надградба на информатичката технологија во правец на унапредување и поддршката на деловните процеси, реализација и следење на планските цели и поефикасно следење на потребите на клиентите и нивното брзо и квалитетно опслужување.

Среднорочна стратегија на Банката за период од 2018-2020 година

Активностите кои се планираат за 2018 година се во насока на остварување на Стратешките цели на Банката за периодот 2018-2020 година. Среднорочната стратегија на Банката подразбира oдржување и зајакнување на позицијата во банкарскиот сектор на РМ преку континуиран годишен раст на вкупната актива во наредниот среднорочен период; oдржување и зајакнување на пазарното учество со одржување или зголемување на учеството на Банката во банкарскиот сектор во клучните сегменти; зајакнување на финансиската и капитална стабилност соодветно на развојните цели за раст, кое подразбира оптимален капитал, оптимални извори на финансирање, оптимална ризично пондерираната актива како и оптимална ликвидност и сигурност; континуирано и навремено усогласување на своето работење со законската регулатива и мерките на монетарната власт, со супервизорските стандарди и основните начела и принципи на доброто корпоративно управување, како и со целосно практикување на основните банкарски принципи користејќи примери од најдобри банкарски пракси; остварување на профитабилно работење кое ќе се реализра со развој на флексибилни деловни практики кои овозможуваат одржливост во пазарната конкуренција, со превземање на прифатливи ризици, со оптимизиација на ресурсите и трошоците, како и со контунирано јакнење на ефикасноста, економичноста и продуктивноста во работењето.

Клучните финансиски индикатори кои Банката со своето работење ќе се стреми да ги оствари во периодот кој следи се:

 • Стапката на поврат на капиталот (RОЕ) да достигне до 11,5% до 2020 година;
 • Одржување на стапката на адекватност на капиталот над 15,0%;
 • Коефициентот Трошоци/Приходи (Cost/Income ratio) да се намали до ниво од 61,8% во 2020 година;
 • Пораст на коефициентот за покриеност на кредитите со депозити (Loan to deposit ratio) од 74,3% во 2018 до 80,7% во 2020 година и
 • Учество на расходите за резервации за ризик во вкупните кредити да се одржи на ниво од 3,9% во 2020 година.

Целиот развоен план и деловната политика на ТТК Банка АД Скопје можете да ги погледнете на следниов линк.

Повеќе

Анализи

ДАНОЧЕН СИСТЕМ: Ако ги снема богатите, ќе патат сиромашните!

Објавено

на

Една малку подолга “приказна” која што се однесува на прогресивниот данок. Доколку имате 2-3 минути добро би било да ја прочитате… (more…)

Продолжи со читање

Анализи

НБРМ: Каматната стапка на благајничките записи останува непроменета на нивото од 2,75%

Објавено

на

На 9 oктомври 2018 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на којашто беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија во контекст на поставеноста на монетарната политика. (more…)

Продолжи со читање

Анализи

Бизнис идеите „Big heart“, „Sweet and Fit“, „ Pixyle“ и „QxJunk“ победници на Наградата за социјално претприемништво – Social Impact Award 2018

Објавено

на

Ангажирање на артисти како магионичари кои ќе го прават поубав секој ден на лицата со некакви потешкотии (деца без родители, лица со ментални болести, лица со попреченост и слично) е основата на социјалната бизнис идеја „Big Heart“. „Ние сакаме да го направиме поубав секој ден на оние кои им е најпотребно, но исто така сакаме и да дадеме можност за вработување на лицата кои инаку тоа не можат да го сторат толку лесно. Па, така во нашиот тим имаме момче со оштетен слух и девојка со физичка попреченост.“ – изјави Кристијан Шопов, менаџер на „Big heart“ на свечената церемонија за прогласување на победниците која се случи вчера, 03.10.2018 година во Јавна соба Скопје.

Идеите за социјален бизинис  „Big heart“, „Sweet and Fit“ и „ Pixyle добија по 2000 евра парична награда од Шпаркасе Банка Македонија, како победници на овогодинешната Наградата за социјално претприемништво – Social Impact Award 2018.

Втората награда во висина од 2000 евра стручното жири ја додели на тимот  „Sweet and Fit“. Ивана, Теодора и Диана, претставничките на овој тим водени од мотото „Можеш да промениш и подобриш нечиј живот, а воедно да го промениш и подобриш своето здравје.“, планираат да отворат слаткарница за здрави слатки и дел од профитот да го  даваат на организацијата „Љубезност“ која помага на бездомните и социјално загрозените семејства и поединци.  Во иднина овие млади и амбициозни девојки планираат во својата компанија  и да вработуваат лица од овие категории.

Третиот тим кој ја понесе наградата на жирито е „Pixyle“, млада македонска компанија, основана во Штип која работи на полето на одржливата мода. „Pixyle во суштината користи вештачката интелигенција која ги учи машините да препознаваат различни модни атрибути во слики, со цел да овозможиме на секој лесен пристап до модни парчиња од одржлива мода во нивниот стил. Нашата мисија е да ја поттикнеме свеста и потрошувачката на одржлива мода, што индиректно би имало голем етички, општествен и еколошки импакт.“ – изјави Светлана  Кордумова Трајанова, основачот на оваа компанија.

Четвртото победничко решение избрано преку он-лајн гласање е проектот “QxJunk“, воден од Моника Илкова,  чиј тим ќе  добие дополнителна менторска и консултантска поддршка од компанијата Конто- Профит.

Покрај победниците, на овој настан свое обраќање имаа и Марија Матовска – координаторка на проектот, Владимир Кечовски – Директор на Дирекцијата за микро клиенти во Шпаркасе Банка Македонија и член на жирито, како и добитниците на Наградата од претходните години: Ирина Јавенска – АРНО, Михаела Поповиќ и Наде Богоевска Av Av – Happy Dog Center и Илина Велјановска – Создади.  Наградите беа доделени од страна на претставниците на Конто профит и Шпаркасе Банка Македонија.

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange