Connect with us

Осигурување

Триглав Осигурување со бонитетна оценка “А“

Објавено

на

Агенцијата за кредитен рејтинг, А.М.Бест, во рамки на редовната годишна ревизија, повторно им ги потврди бонитетната оцена за финансиска моќ »A« (одлично)  и бонитетната оцена за кредитна способност на издавач на обврзници »a« на Заваровалница Триглав и Позаваровалница Триглав Ре. Бонитетните оцени за двете компании имаат стабилна среднорочна прогноза. Според изјавите на А.М. Бест, потврдата на високите оцени е одраз на доброто работење на Групацијата Триглав, нејзината адекватност на капиталот, како и соодветно управување со ризици.

Групацијата Триглав е добро капитализирана, со резервациите управува претпазливо и има добар степен на финансиска флексибилност. Нејзиното работење во последните години се оценува како многу добро, иако на него сѐ уште влијаат ниските каматни стапки, состојбата во сегментот на осигурување на живот, моќната конкуренција и комплексните услови на пазарот. Агенцијата ја нагласува предноста на водечката позиција на Групацијата Триглав на словенечкиот пазар и во регионот. Наведува, дека Групацијата вон Словенија го подобрува работењето, пред сѐ преку зајакнување на својот опсег, како  и активна потрага по дополнителни рентабилни продажни канали.

Агенцијата за кредитен рејтинг А.М. Бест, при потврдување на високата бонитетна оцена за компанијата ќерка Позаваровалница Триглав Ре, ја нагласи нејзината клучна улога како реосигурувач на сите компании, членови во Групацијата Трилгав.

Осигурување

СЕ ЗГОЛЕМУВА КОНКУРЕНЦИЈАТА: Заваровалница Триглав е третиот пензиски фонд на македонскиот пазар

Објавено

на

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) издаде дозвола за основање на друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови на Заваровалница Триглав ДД Љубљана, Република Словенија. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д. Виена Иншуранс Груп оствари позитивен финансиски резултат во 2018 година

Објавено

на

Осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА, Скопје – Виена Иншуренс Груп во текот на 2018 година дејствуваше во согласност со исполнувањето на целите од деловната политика и на стратегиските цели. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Tриглав Осигурување АД Скопје оствари добивка од 31 милион денари во 2018 година

Објавено

на

Tриглав Осигурување АД, Скопјево деловната 2018 година оствари нето добивка од работењето во износ од 31.477 илјади денари. (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange