Connect with us

Осигурување

Триглав осигурување Живот и КБ Публикум со заеднички Унит линк производ

Објавено

на

Новите животни текови носат нови предизвици и потреба од развој на нови производи. Триглав осигурување Живот, по внимателно истражување, а следејќи ги потребите на клиентите, во своето портфолио на продукти понуди нов Унит линк производ со балансирана распределба на инвестираните средства, во осигурување на живот и инвестициски фонд.

Еден од инвестициските фондови со кои Триглав осигурување Живот го поврзува овој производ е КБ Публикум-Балансиран. Овој фонд на македонскиот пазар успешно работи од 2009 година и е управуван од КБ Публикум инвест АД Скопје.

Осигурувањето на живот во случај на смрт на осигуреникот поврзано со удели во инвестициски фондови, каде осигуреникот го презема ризикот за инвестирање, претставува производ кој прави баланс помеѓу делот од премијата која служи за купување на удели во инвестициски фонд и премија која овозможува загарантирано осигурително покритие во случај на смрт на осигуреникот.

Кај овој производ осигурувањето може да се склучи на период од 3 до 20 години што претставува одлична можност за инвестиција на краток или подолг рок согласно потребата и личниот план, а пристапната старост на осигуреникот може да биде од 14 до 65 годишна возраст. Клиентите сами ја избираат висината на годишната премија, периодот на осигурување како и висината на загарантираната осигурена сума.

Условите за осигурување, кај овој производ на Триглав осигурување Живот, даваат можност кон ова осигурување да се додадат дополнителните осигурувањата со покритие за последици од несреќен случај и тешко болни состојби. Во случај на смрт на осигуреникот, во периодот додека е активна полисата, се исплаќа загарантираната осигурена сума во случај на смрт, како и дотогаш акумулираната вредност на инвестициската сметка. Во случај на доживување, се исплаќа вкупната вредност на инвестициската сметка при завршување на договорот за осигурување.

Осигурување

Над 281.000 граѓани имаат животно осигурување, вложиле осум милиони евра за три месеци

Објавено

на

Петте компании за животно осигурување, во првиот квартал, склучиле нови 14.000 договори со кои животите ги осигурале над 20.000 граѓани. Од вложените 8 милиони евра во класичните осигурителни производи: ризико и осигурување со штедна компонента се вложени 6,3 милиони евра, а останатите се инвестирани во „јунит линкд“ осигурување. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

Шпаркасе Банка го воведува UnitLinked во соработка со Винер Лајф Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Објавено

на

Шпаркасе Банка АД Скопје, во соработка со Винер Лајф Виена Иншуренс Груп АД Скопје како стратешки долгорочен партнер и инвестицискиот фонд WVP, го збогатува своето портфолио на осигурителни производи, преку воведување на нов производ – Unit Linked, кој нуди животно осигурување со инвестирање. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

СМАРТ потрошувачки кредит на TTK Банка АД Скопје во соработка со Триглав Осигурување Живот АД Скопје со многу нови поволности и привилегии за клиентите

Објавено

на

ТТК Банка АД Скопје, во соработка со Триглав Осигурување Живот АД Скопје, следејќи ги потребите на клиентите, воведе низа новини и привилегии за своите клиенти со цел заштеда на семејниот буџет и подигнување на свеста за здрави животни навики. (more…)

Продолжи со читање


Популарно