Connect with us

Осигурување

Триглав Осигурување АД Скопје склучи Договор за реосигурување со Триглав Ре Љубљана

Објавено

на

Одборот на директори на Триглав Осигурување АД, Скопје, на 184-та седница одржана на ден 20.01.2022 година, донесе Одлука за одобрување на склучување на Договори за реосигурување за 2022 година со Триглав Ре Љубљана бр.0202-579 од 20.01.2022 година, врз основа на која нa ден 27.01.2022  година е склучен Договор за реосигурување за 2022 година помеѓу Триглав Осигурување АД, Скопје и Триглав Ре Љубљана.

Во склучениот договор за реосигурување за 2022 година вредноста на Договорот за реосигурување на вишок штети од зелена карта изнесува 206.200 ЕУР; вредноста на Договорот за реосигурување на катастрофални штети изнесува 53.750 Евра; вредноста на Договорот за реосигурување на вишок на штети за транспорт изнесува 1.400 ЕУР; вредноста на Договорот за реосигурување на вишок на штети за каско изнесува 21.820 ЕУР, вредноста на Договорот за реосигурување на вишок на штети за незгода изнесува 6.430 ЕУР, додека за останатите реосигурувања вредноста ќе се определува по основ на пријавени ризици во текот на годината.

Капиталната поврзаност помеѓу Триглав Осигурување АД, Скопје и Триглав Ре Љубљана произлегува од тоа што двете друштва се членки на Групацијата Триглав.

Домашни банки

Триглав Осигурување Живот, во соработка со НЛБ Банка со нов Унит Линк производ

Објавено

на

Триглав Осигурување Живот, во соработка со НЛБ Банка, го збогати своето портфолио на продукти и понуди нов, атрактивен Унит Линк производ, кој покрај балансирана распределба и инвестирање на средства во удели на инвестициски фондови, нуди и животно осигурување со штедење. (more…)

Продолжи со читање

Анализи

АНАЛИЗА: Триглав Осигурување Живот со двојно повисок удел на пазарот – високи 17% во првиот квартал од 2022 година

Објавено

на

Иако последните години се покажаа како исклучително тешки поради негативните влијанија и отежнато работење предизвикани од пандемијата како и политичката и економска криза во Европа, сепак пазарот на животно осигурување во земјава е во значителен пораст. Според прелиминарните податоци добиени од Националното биро за осигурување, бруто полисираната премија за животно осигурување за првиот квартал од 2022 година бележи пораст за 19,20% споредбено со истиот период во 2021 година, во вкупен износ од 494 милиони денари, што покажува дека животното осигурување полека но сигурно го зазема местото на еден од примарните избори за осигурување на граѓаните во земјата. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

АСО реши 4 пати повеќе претставки во корист на осигуреници

Објавено

на

Транспарентното работење на менаџментот на АСО придонесе да расте бројот на претставки добиени од осигуреници за работата на осигурителните компании. За три месеци АСО постапи по 52 претставки што е тројно повеќе од лани. Најбројни, во првите три месеци годинава, се поплаките на осигуреници при обештетување од автомобилска одговорност покриенa со европски извештај. Нивниот број е зголемен за речиси четири пати. (more…)

Продолжи со читање


Популарно