Connect with us

Осигурување

Триглав Осигурување АД Скопје оствари добивка од 15,2 милиони денари во 2020 година

Објавено

на

Триглав Осигурување АД Скопје, заклучно со 31.12.2020 година оствари нето добивката од работењето во износ од 15.246 илјади денари, стои во финансискиот извештај на компанијата објавен на Македонска берза.

Нето приходите од премија за 2020 година изнесуваат 915.173 илјади денари, коешто претставува намалување во однос на 2019 година за 8,3%, односно за 83.049 илјади денари.

Гледано аналитички како причини за намалувањето се наведуваат:

  • пад на бруто премијата за 193.274 илјади денари, што делуваше негативно на нето приходите од премијата;
  • пад на премијата предадена во реосигурување и соосигурување за 75.643 илјади денари, што делуваше позитивно на нето премијата. Во 2020 година, кај фронтинг полисите се забележува намалување од 73 милиони денари во однос на минатата година (2020 година: 193 милиони мкд, 2019 година: 266 милиони денари) и
  • промената во нето резервите за преносна премија влијаеше позитивно за 47.567 илјади денари, во споредба со 2019 година кога влијаеше позитивно за 12.986 илјади денари.

Приходите од финасиски вложувања изнесуваат 52.346 илјади денари и бележат раст во однос на истиот период од претходната година за 10,1%.

Приходи по основ на провизии од реосигурување се повисоки за 1.780 илјади денари, односно за 3% во однос на 2019 година.

Целосниот финансиски извештај на Триглав Осигурување АД Скопје можете да го погледнете на следниот линк.

Осигурување

Исплатените штети за приватно здравствено осигурување пораснаа за 87,5 %, достигнаа 1,5 милиони евра

Објавено

на

Во првите шест месеци годинава бројот на договори за купени полиси за приватно здравствено осигурување пораснал за 48 отсто. Вложувањата на осигурениците во ова осигурување достигнале 3,8 милиони евра. Осигурителните компании за првото полугодие за пријавени штети исплатиле 87,5 отсто повеќе средства во однос на истиот период 2020 година. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Standard & Poor’s го потврдија „А“ рејтингот на Сава Ре и Заваровалница Сава

Објавено

на

Согласно редовниот годишен преглед на рејтингот, Агенцијата за кредитен рејтинг “Standard & Poor’s” го потврди силниот рејтинг „А“ за финансиска моќ на Сава Ре а.д. и Заваровалница Сава а.д. (more…)

Продолжи со читање

Компании

Триглав ја задржа цврстата капитална позиција и високата добивка за време на пандемијата

Објавено

на

Агенцијата за кредитен рејтинг S&P Global Ratings (во продолжение S&P, или агенција), по извршениот редовен годишен преглед, на ден 13.9.2021 година на Групацијата Триглав, а со тоа и на нејзиното матично друштво и на друштвото ќерка Позаваровалница Триглав РЕ, повторно им ги потврди долгорочната кредитна оценка и бонитетната оценка на финансиска моќ “A” со стабилна среднорочна прогноза. Високиот рејтинг е одраз на солидната капитализираност на Групацијата Триглав и на нејзиното стабилно,
профитабилно работење, поддржано од дисциплинирано преземање ризици во осигурување, користење сигурна заштита преку реосигурување и економијата на опсег, како и други предности на доминантната пазарна позиција во регионот и во Словенија. Кредитниот рејтинг “A” потекнува исклучиво од самостојниот профил на кредитен ризик на Групацијата. (more…)

Продолжи со читањеПопуларно