Connect with us

Домашни банки

Стопанска банка а.д. Битола оствари позитивен финансиски резултат за изминатата 2022 година

Објавено

на

Изминатата 2022 година се карактеризираше со изразена економска неизвесност како резултат на продлабочувањето на пазарните дисторзии настанати поради пандемијата на ковид-19, а дополнително разгорени со конфликтот меѓу Русија и Украина, што предизвика пролонгирани проблеми во синџирите на снабдување, раст на цената на енергенсите и раст на општото ниво на цени, така што централните банки беа исправени пред предизвикот наметнат од двоцифрените стапки на инфлација.

Во вакви влошени услови на економска активност, како и на намалена денарска ликвидност на финансискиот пазар во земјата, проследено со константно зголемување на каматната стапка на благајнички записи и зголемување на референтната каматна стапка, Стопанска банка а.д. Битола оствари позитивен финансиски резултат за 2022 година, односно нето-добивка во износ од 29,95 милиони денари.

Финансиски перформанси на Стопанска банка а.д. Битола

Нето-приходите од камати бележат зголемување за 15,32%, односно 44,48 милиони денари во однос на остварувањето од минатата година. Приходите од камати се повисоки за 40,54 милиони денари, односно 10,16%, додека расходите за камати бележат годишно намалување од 3,94 милиони денари, односно 3,63%. Планот на нето-приходи од камати за 2022 година, е остварен со 98,10%.

Нето-приходите од провизии и надоместоци се пониски за 8,45 милиони денари, односно 5,55% во споредба со претходната година. Притоа приходите од провизии и надоместоци се помали за 1,32 милиони денари, односно 0,61%, а расходите за провизии и надоместоци се повисоки за 7,13 милиони денари, односно 10,76%. Растот на расходите за провизии и надоместоци главно произлегува од работата со платежните картички, паралелно со зголемените тарифи на провајдерите Visa и Master. Остварувањето на планот за 2022 година во оваа позиција изнесува 88,55%.

Нето-приходите од курсни разлики се позитивни во износ од 25,31 милиони денари и пониски за само 0,76 милиони денари, односно 2,90% споредено со истите од минатата година, а планот за 2022 година е остварен со 93,72%.

Останатите приходи од дејноста се повисоки за 7,18 милиони денари, односно 25,27% во споредба со 2022 година, како резултат на остварени капитални добивки од продажба на преземен имот. Планот за 2022 година во оваа позиција е реализиран со 122,88%.

Според проценките за квалитетот на кредитното портфолио во значително тешки економски услови за клиентите на Банката, исправката на вредноста на финансиските средства на нето-основа изнесува -77,09 милиони денари.

За разлика од 2022 година, во 2021 година беше извршено еднократно ослободување на исправка на вредност од наплата на претходно отпишано побарување од каде што произлегува разликата во реализираната нето-исправка на вредност во двете споредбени години.

Загубата поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа е позитивна во износ од 12,75 милиони денари, што се должи на продажба на дел од преземениот имот и ослободување на претходно издвоената исправка на вредност во согласност со регулативата на НБРСМ.

Трошоците за вработените бележат зголемување од 4,88% во споредба со претходната година, додека планот за анализираниот период кај оваа позиција е остварен со 99,35%. Останатите расходи од дејноста се повисоки за 9,19%, а реализацијата на планот изнесува 88,70%. Амортизацијата е зголемена за 11,57% на годишна основа, а планот е остварен со 99,02%.

Промени во сметководствените политики и методи на вреднување

Во периодот 1.1.2022 – 31.12.2022 година нема промени во сметководствените политики и методи на вреднување.

Очекувања за претстојниот период

Во услови кога на повидок е забавување на инфлацијата, на краток рок очекувањата на Стопанска банка а.д. Битола се во насока на продолжена неизвесност поврзана со конфликтот во Украина и движењето на пазарот на енергенси. На среден рок, Банката очекува одредено стабилизирање на макроекономското опкружување и умерено нагорно придвижување во економијата, притоа приспособувајќи го своето работење на деловната клима и на динамикaта на пазарот.

Во согласност со Деловната политика, развојниот и финансискиот план, Стопанска банка а.д. Битола и во идниот период ќе биде насочена кон прудентно, стабилно и профитабилно оперативно работење со фокус на јакнење на депозитниот потенцијал, понатамошно подобрување на вкупната актива преку засилено преземање интензивни мерки и активности за наплата на нефункционалните кредити, подобрување на квалитетот на кредитното портфолио, како и активности поврзани со продажба на преземениот имот и контрола на трошоците. Воедно Банката ќе настојува да ја одржи динамиката на раст на приходните позиции во однос на динамиката на раст на расходите, што ќе создаде предуслови за профитабилно работење во согласност со планските цели

Домашни банки

Комерцијална банка меѓу најдобрите иноватори во светот – Прогласена од Global Finance за Врвен иноватор во корисничко искуство за услугите преку OneID

Објавено

на

Комерцијална банка влезе во друштвото на врвните финансиски иноватори во светот со воведувањето на услугата електронска идентификација преку OneID. Меѓународниот магазин Global Finance ѝ ја додели на Комерцијална банка угледната награда „Врвен иноватор во корисничко искуство за 2023 година за услугите преку OneID“, со што ја рангираше Банката меѓу Топ финансиските иноватори во светот. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

Филијалите и експозитурите на Комерцијална банка нема да работат на 2 јуни 2023 година

Објавено

на

Филијалите и експозитурите на Комерцијална банка АД Скопје нема да работат на 2 јуни (петок) 2023 година заради празнување на Духовден. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

Финансиска поддршка од Комерцијална банка за ново издание на турнирот во мал фудбал „Тоше Проески“

Објавено

на

Меѓународниот турнир во мал фудбал „Тоше Проески“ во Крушево и годинава, со финансиска поддршка од Комерцијална банка, собра на едно место спортски екипи од повеќе држави во чест и спомен на музичката легенда. (more…)

Продолжи со читање

Популарно