Connect with us

Депозити

Стопанска банка АД-Скопје со нови каматни стапки за депозитите за население

Објавено

на

Стопанска банка АД-Скопје започнувајќи од 01.07.2019 изврши промена на каматните стапки на депозитите на население.

Воедно во примена од 01.07.2019 Стопанска банка изврши:

1. Воведување на фиксни каматни стапки и укинување на променлива каматна стапка, за нови орочени депозити со рокови на орочување до (и) 36 месеци и

2. Укинување за нови орочувања за следните видови на орочени депозити:
   – Орочен депозити МОЈ ПЛАН за рок на орочување од 48 и 60 месеци, во валути: МКД И ЕУР.
   – Орочени девизни депозити со камата во денари со рокови на орочувања од 1, 3, 6, 12 и 24 месеци, во валути: ЕУР и УСД.

Постојните орочени депозити кои се укинуваат од понудата на СБ, остануваат во примена до денот на достасаност при што согласно Договорот за конкретниот орочен депозит, СБ го преорочува согласно важечките услови на денот на преорочување.

Се известуваат клиентите на овие депозити, дека имаат можност да го уредат својот деловен однос со СБ и да извршат мигрирање на средствата од постојниот депозит на некои од останатите важечки депозитни производи на СБ.

Увид во актуелните каматни стапки, клиентите можат да извршат во Филијалите на Банката, на 24/7 Контакт центарот на (02) 3100-109 или во листата со каматни стапкиобјавена на веб страницата на Банката.

Депозити

Комерцијална банка АД Скопје од 1-ви јули ги намали каматните стапки на депозитите

Објавено

на

Почнувајќи од 01.07.2020 година, Комерцијална банка АД Скопје ги намали каматните стапки на дел од орочените денарски депозити на правни лица со фиксна каматна стапка (за договори склучени по 01.10.2017 година) и на дел од орочените денарски депозити на правни лица со прилагодлива каматна стапка (за договори склучени пред 01.10.2017 година) за 0,20 п.п. (more…)

Продолжи со читање

Депозити

ПРОМО ФИКС – промотивни депозити од ТТК Банка во денари и евра на 15 и 25 месеци

Објавено

на

ТТК Банка АД Скопје нуди промотивни депозити – ПРОМО ФИКС со атрактивни фиксни каматни стапки за штедење во денари и во евра на 15 и 25 месеци, во промотивниот период од 20 мај до 30 септември 2020 година. (more…)

Продолжи со читање

Депозити

ТТК Банка АД Скопје со нови промотивни депозити за штедачите – ПРОМО ФИКС во денари и во евра

Објавено

на

ТТК Банка АД Скопје понуди нови промотивни депозити – ПРОМО ФИКС со атрактивни фиксни каматни стапки за штедење во денари и во евра на 15 и 25 месеци, во промотивниот период од 20 мај до 30 септември 2020 година. (more…)

Продолжи со читање

Популарно