Connect with us

Банки

Стопанска Банка АД Битола објави оглас за вработување на две работни позиции

Објавено

на

Поради зголемениот обем на работа и проширување на својот тим, Стопанска Банка АД Битола објави оглас за вработување на две работни позиции.

 1. Службата за човечки ресурси за потребите на Секторот за управување со ризици, Служба
  за мониторинг, наплата, нефукнционални кредити и продажба на превземени средства,
  објавува
  ОГЛАС
  за ангажирање еден (1) извршител на работното место Стручен соработник за наплата
  на проблематични кредити од физички лица.

Заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат следните услови:

 •  Економски факултет или правен факултет
 • Најмалку 2 години работно искуство,
 • Добро познавање на сите активности поврзани со кредити и наплата
 • Одлично познавање на англиски јазик,
 • Одлично познавање и работа на компјутер (MS Office),

Лични карактеристики и вештини потребни за работното место

 • Работливост,
 • Личен интегритет,
 • Доверливост,
 • Способност за работа под притисок и во кратки рокови,
 • Toчност,
 • Комуникативност,
 • Креативност,
 • Добри организациски вештини,
 • Добри интерперсоналнии комуникациски вештини за воспсотавување односи
  со персоналот,
 • Способност да анализира, интерпретира и презентира законска рамка,
 • Вештини за преговарање и разрешување на проблеми,
 • Иницијативност и способност да дава нови идеи,
 • Организациски и вештини за ланирање и управување со сопственото време за да се
  почитуваат поставените рокови и цели,
 • Способност за медијаторство,
 • Способност за презентација,
 • Работа на компјутер,
 • Возачка дозвола Б категорија.

Дел од работните задачи и одговорности на работното место:

 • Ги прати законските прописи поврзани со ризиците,
 • Организира посети на експозитурите со цел надзор на кредитниот ризик на лице
  место,
 • Го анализира распоредот на ризичните активни билансни и вонбилансни ставки во
  групата на ризици – просек, движење,
 • Ја анализира диспeрзијата на ризикот по сектори- просек и движење,
 • Ги анализира ризиците кои произлегуваат од кредитните активности на поврзаните
  лица со Банката,
 • Се грижи за навремена изработка на извештаите од доменот на ризиците за
  потребите на Секторот, УО, Одборот за ризици, Надзорниот одбор и ги анализира
  истите,
 • По потреба организира изработка на нови извештаи,
 • Учествува во планирањето на висината на резервациите,
 • Соработува со Секторот за внатрешна ревизија,
 • звршува и други обврски и има други одговорности на барање на раководителот
  на Службата и директорот на Секторот.

Потребата за ангажирање на еден извршител на ова работно место се однесува за работно место на локација Централа Битола, со договор за работа во зависност од работно искуство и познавање на работни процеси со работно време од 8 до 16 часот.

Заинтересираните кандидати да испратат мотивациско писмо и кратка биографија (CV) на македонски јазик, во рок од 7 (седум) дена од денот на објавувањето на огласот на следнaта адреса: hr@stbbt.com.mk со назнака во Subject „Стручен соработник за наплата на проблематични кредити од физички лица во СМННПС“

 

2. Еден стручен соработник за регрутација во Службата за човечки ресурси за потребите на
Секторот за усогласеност со прописи, човечки ресурси, AМЛ и ОСИС лице .

 

Заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат следните услови:

 • Правен, Економски или факултет за менаџмент на човечки ресурси
 • Најмалку 5 години работно искуство, предност ќе имаат кандидатите со претходно
  искуство во работа со човечки ресурси
 • Одлично познавање на англиски јазик,
 • Одлично познавање и работа на компјутер (MS Office),

Лични карактеристики и вештини потребни за работното место:

 • Добри организациски вештини,
 • Добри интерперсоналнии комуникациски вештини за воспоставување односи со
  персоналот,
 • Способност да анализира, интерпретира и презентира законска рамка поврзана
  со вработувањата,
 • Интегритет и отвореност за сензитивна и професионалана комуникација,
 • Има почит и чувство за културна разноликост,
 • Способност да презентира статистички податоци;
 • Способност за презентација,
 • Креативност,
 • Потенцијал за лидерство,
 •  Работа на компјутер,
 • Возачка дозвола Б категорија.

Дел од работните задачи и одговорности на работното место:

 • Подготвува опис и попис на работното место и кавлификациите на персоналот,
 • Изготвува огласи за вработување и одлучува каде и кога да се огласуваат,
 • Ги дизајнира и ревидира апликациите за вработување,
 • Подготвува и дополнителен материјал за регрутација,
 • Ги обработува пристигнатите апликации и изготвува листа на апликанти и листа на
  апликанти во потесен избор,
 • Ги информира апликантите за термини за интервјуа,
 • Го извршува процесот на евалуација по процесот на селекцијаод интервјуата,
  прашалниците и други активности поврзани со процесот на селекција,
 • Соработува со другите Сектори за логистичка поддршка при спроведување на
  тестирањата и интервјуата,
 • Ги информира кандидатите за резултатите од интервјуата и тестирањата,
 • Врши пријава/ одјава на вработените,
 • Ја комуницира документацијата од работниот однос до Службата за сметководство,
 • Води евиденција за вработените на определно време,
 • Комуницира со останатите во Секторот, бара мислење од вработените и доставува
  извештаи до Управниот одбор преку својот раководител,
 • Објавува интерни огласиза испразнети или новоотворени позициии прави
  интервјуа со вработените,
 • Асистира во импелментација на програм за редукција на персоналот, асистира во
  изработка на пакет на вработените при предвремно напуштање на Банката,
 • Постојано е во кондиција со новата легислатива за вработување, невработеност,
  социјална заштита итн и го информира постојано својот раководител за сите
  релевантни промени,
 • Соработува со образовните институции за потенцијалните кандидати,
 • Прибира апликации и прави селекција на кандидати за практиканти и ги води
  нивните досиеа,
 • Извршува и други обврски и има други одговорности на барање на
  претпоставениот.

Потребата за ангажирање на еден извршител на ова работно место се однесува за работно место на локација Централа Битола, со договор за работа на определено време од 6 месеци.

Заинтересираните кандидати да испратат мотивациско писмо и кратка биографија (CV) на македонски јазик, во рок од 7 (седум) дена од денот на објавувањето на огласот на следнaта адреса: hr@stbbt.com.mk со назнака во Subject „стручен соработник за регрутација “.

 

Банки

Оглас за вработување во Капитал Банка

Објавено

на

Капитал Банка АД Скопје има потреба од вработување на 4 лица за позиција Референт на благајна за Скопје: (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Силк Роуд Банка АД Скопје

Објавено

на

СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ нуди можност за работа во динамична, квалитетна и пријатна работна средина, со можност за личен развој и професионален напредок.  (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во НЛБ Банка

Објавено

на

НЛБ Банка е една од водечките Банки во Р.Македонија и лидер на пазарот во делот на современи банкарски услуги. Својот успех го темели на имплементацијата на висококвалитетни стандарди во работењето, модерната инфраструктура на информатичката технологија и успешната пазарна стратегија. (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange