Connect with us

НБРМ

Советот на Народната банка го усвои Кварталниот извештај за последното тримесечје од 2021 година

Објавено

на

Советот на Народната банка одржа редовна седница на која беше разгледан и усвоен најновиот Квартален извештај за последното тримесечје од 2021 година.

Во Извештајот се посочува дека и во последниот квартал беше задржан приспособливиот карактер на монетарната политика. Ваквата монетарна поставеност од почетокот на пандемијата постојано придонесува за поддршка на кредитните текови и одржување на ликвидноста во банкарскиот систем, заради ублажување на ефектите од пандемијата врз домашната економија. Притоа, задржаниот олабавен карактер на монетарната политика, како и здравата солвентна и ликвидносна позиција на банките се фактори коишто и натаму имаат стимулативно влијание врз понудата на кредитите. На годишна основа, кредитниот раст на крајот на четвртиот квартал изнесуваше 8,3%, што е над проектираниот годишен раст според октомвриската проекција од 7,1%. Овие движења се поддржани и од солиден раст на депозитната основа, како главен извор на финансирање на банкарскиот систем. Имено, годишниот раст на вкупните депозити на крајот на декември достигна 7,5%, што е над растот проектиран во октомвриската проекција од 7,1%.

Олабавениот карактер на монетарната политика се спроведуваше во услови на солидно ниво на девизни резерви, коишто се во сигурната зона, со динамика на промена во последниот квартал којашто е подобра од очекуваната со последните проекции. Во однос на ценовните движења, беа присутни нагорни ценовни движења во последниот квартал, коишто главно се должат на факторите од страната на понудата. Притоа, во четвртиот квартал од 2021 година, се забележува забрзување на инфлацијата како резултат на движењата кај прехранбената и енергетската компонента и привремените несовпаѓања на понудата и побарувачката, предизвикани од пандемијата. Согласно со тековната динамика на закрепнување на домашната економија и на пазарот на работна сила, засега не се согледуваат позначителни притисоци од побарувачката врз ценовниот раст. На ова упатуваат и движењата кај базичната инфлација, којашто за разлика од општото ценовно ниво, бележи малку поумерена динамика од очекуваната. Воедно, домашната инфлација е во согласност и со ценовните придвижувања забележани во еврозоната. Сепак, имајќи ја предвид неизвесноста и променливоста на факторите коишто делуваат на ценовното ниво, постојат нагорни ризици за инфлацијата. Народната банка внимателно ги следи  инфлациските движења и доколку е потребно ќе преземе соодветни мерки.

Економијата постепено закрепнува, се наведува во извештајот, со релативно ограничени ефекти од новите бранови на ширење на инфекцијата, при натамошна имунизација, целни и помалку рестриктивни мерки и приспособување на однесувањето и навиките на субјектите, како и натамошен приспособлив карактер на политиките. Неизвесноста и ризиците и натаму постојат, како во глобални рамки, така и во домашната економија и се поврзани главно со идниот тек на пандемијата. Народната банка продолжува со внимателно следење на движењата и ризиците од домашното и надворешното окружување, заради соодветно приспособување на поставеноста на монетарната политика.

На Советот на Народната банка беше усвоена и новата Политиката за усогласеност на Народната банка, документ со кој се уредува процесот на обезбедување усогласеност на работењето со етичките, професионалните и законските обврски на институцијата. Со Политиката за усогласеност се разработува и се унапредува воспоставениот систематизиран процес за превентивно следење и обезбедување законито и етички усогласено работење во Народната банка. Народната банка, како централна банка, постојано работи на обезбедување високо ниво на усогласеност и интегритет во работењето, што придонесува и за соодветно извршување на нејзините цели и задачи и јакнење на довербата на јавноста во однос на работењето на Народната банка.

На седницата на Советот исто така беа разгледани и усвоени и други материјали од опсегот на работењето на банката.

НБРМ

Во Народната банка беа доделени наградите од Конкурсот за ученици од основното и средното образование посветен на Светскиот ден на штедењето ‒ 31 октомври

Објавено

на

Народната банка и Министерството за финансии денеска во Музејот на Народната банка ги доделија наградите освоени од учениците во рамките на Конкурсот за избор на најдобри ликовни и литературни творби по повод Светскиот ден на штедењето ‒ 31 октомври. На традиционалниот настан којшто годинава се одржува по десетти пат, пред присутните се обратија гувернерката на Народната банка, Анита Ангеловска-Бежоска и министерот за финансии, Фатмир Бесими. (more…)

Продолжи со читање

НБРМ

Комитет за финансиска стабилност: Финансиската стабилност е задржана

Објавено

на

Финансискиот систем во земјава е стабилен, и покрај продолжената ескалација на геополитичките тензии создадени со воената инвазија на Русија врз Украина, како и глобалните предизвици поврзани со енергетската криза и високите стапки инфлација. Сепак, во услови на зголемена неизвесност уште повеќе е нагласена потребата за темелна процена на ризиците, соодветно управување со ризиците и натамошно градење капитал заради обезбедување поголем капацитет на финансиските институции за апсорпција на ризици. Надлежните регулатори координирано ги следат состојбите и се подготвени брзо да делуваат, да ги приспособуваат политиките во согласност со случувањата и да ја задржат финансиската стабилност којашто е приоритет. Ова се дел од констатациите од денешната седница на Комитетот за финансиска стабилност, на којашто се разгледаа најновите движења во финансискиот сектор. (more…)

Продолжи со читање

НБРМ

Хрватската куна ќе може да се разменува на домашниот девизен и менувачки пазар заклучно со 31 декември 2022 година

Објавено

на

Согласно одлуката на Советот на ЕУ за приклучување на Хрватска кон евро-зоната на 1 јануари 2023 година, хрватската куна ќе биде официјално парично средство заклучно со 31 декември 2022 година. Имајќи предвид дека хрватската куна е дел од Курсната листа на Народната банка на Република Северна Македонија, средниот курс за денарот во однос на хрватската куна ќе се објавува заклучно со Курсната листа којашто ќе биде формирана на 30 декември и која ќе важи на 31 декември 2022 година (Одлука за начинот на формирање и објавување на средните курсеви на Народната банка на Република Северна Македонија, Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 224/22 и 227/22). (more…)

Продолжи со читање

Популарно