Connect with us

Осигурување

Сава пензиски фонд и Сава пензија плус примија приливи од камати и дивиденди од компании како Henkel AG & CO KGAA; Basf SE; Rоyal Dutch Shell PLC-A SHS, Bank Of America Corp.

Објавено

на

Средствата на членови на пензиските фондови се инвестираат во најразлични финансиски инструменти дома и во странство се со цел остварување на соодветен принос кој се распределува пропорционално на сметките на сите членови. Токму затоа од Сава пензиско друштво редовно ги информираат членовите на пензиските фондови Сава пензиски фонд и Сава пензија плус за пристигнатите приливи по основ на дивиденди и камати.

Според последните податоци од друштво информираат дека во периодот од 21.06.2020 до 30.06.2020 година на сметката на Сава пензиски фонд пристигнати се приливи од камати во вкупен износ од 5.772.393 денари, по основ на орочени депозити во домашни банки и прилив од камата од инвестиции во домашни државни обврзници во износ од 13.576.048 денари.

Од инвестираните средства на странските и домашниот финансиски пазар за истиот период по основ на дивиденда пристигнати се приливи во износ од 88.932,62 евра и 13.180,56 долари.

Дел од тие познати компании од кои пристигнала дивиденда во овој период се: Henkel AG&CO KGAA; Basf SE; Rоyal Dutch Shell PLC-A SHS; Bank Of America Corp.

Во однос на приливите во доброволниот пензиски фонд Сава пензија плус, од Друштвото информираат дека во период од 21.06.2020 до 30.06.2020 пристигнати се приливи од камати во износ од 162.091,00 денари, по основ на орочени депозити во домашни банки и прилив од камата од инвестиции во домашни државни обврзници во износ од 765.321,00 денари.

По основ на дивиденда од инвестираните средства во странски и домашни компании и инвестициски фондови во истиот овој период пристигнати се приливи во вкупен износ од 2.177,96 евра и 309,27 долари.

Овие приливи се резултат на инвестирањето на пензиските заштеди им припаѓаат на членовите и на пензионираните членови на фондот. Детални информации за тоа каде се инвестираат средствата на членовите во пензиските фондови со кои управува Сава пензиско друштво можете да најдете во финансиските извештаи на веб страната https://www.sava-penzisko.mk/

Членовите на пензиските фондови имаат и можност преку новата мобилна апликација Сава Пензиско План да бидат информирани за сите приливи кои пристигнуваат во пензиските фондови, како и со сите други информации поврзани со нивната пензиска заштеда.

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk.

Осигурување

Успеси кои немаше да бидат постигнати без поддршката на Халк Осигурување

Објавено

на

Ристо Вуков Рико, македонски автомобилист, ја заврши дебитантската сезона во престижниот Порше Карера Куп во Италија. Борбеноста, упорноста и истрајноста му обезбедија одлично место во сезоната во Порше Карера ГТ3-купот и, секако, во својот клуб ГДЛ Рејсинг. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Мој миленик – нов пакет на пазарот од Триглав Осигурување

Објавено

на

Триглав Осигурување воведува нов пакет на пазарот, Мој миленик, наменет за осигурување на кучиња. Пакетот обезбедува лекување на милениците и осигурување од ризиците смрт од болест и од несреќен случај. Триглав, во рамките на пакетот, бесплатно го вклучува и MyKi уредот за следење, како дополнителна алатка за што подобра безбедност на милениците. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Адвокатот Мирослав Вујиќ избран за член на Надзорниот одбор на Триглав пензиско друштво

Објавено

на

Триглав пензиско друштво АД Скопје преку соопштение на Македонска берза ја известува јавноста за промени во Надзорниот одбор на Друштвото. (more…)

Продолжи со читање

Популарно