Connect with us

Осигурување

Сава осигурување а.д. Скопје оствари раст во првиот квартал од 2019 година

Објавено

на

Сава осигурување а.д. Скопје првиот квартал го затвори со пораст од 11,8% во број на склучени договори и 9,5% во полисирана премија, споредбено со истиот период од минатата година. Во првиот квартал беше одбележан раст во сите класи на осигурување и по број на склучени договори и по полисирана премија.

Порастот се бележи во сите класи на осигурување и тоа:

  • Остварена премија од 195,8 милиони денари премија со што е за 9,5% повеќе од минатата година за истиот период.
  • Задолжителни осигурувања – авто одговорност пазарен раст од 4,6%, Сава осигурување раст 5,3%

Пораст е забележан и кај незадолжителните полиси:

  • Останати имотни осигурувања – премија раст 20,9%, склучени договори раст 30,0%
  • Доброволно приватно здравствено осигурување премија раст 164,2%, склучени договори раст 153,9%. Кај доброволното приватно здравствено осигурување имаме пораст од 1,5 милиони денари што укажува на фактот дека свесноста и бенефитите од овој продукт го наоѓаат своето место на пазарот и се повеќе се бара од страна на граѓаните.
  • Незгода премија раст 11,00%, склучени договори 15,4%
  • Патничко осигурување премија раст 18,1%, склучени договори 13,4%

Порастот се бележи и кај асистенските продукти односно кај осигурување на возач АО плус со 8,7% пораст, домашна асистенција 33,8%, автомобилска асистенција 60,7% пораст.

Три нови канцеларии се отворени во Скопје (населба Авто Команда), Крива Паланка и Охрид.

Растот и развојот остануваат клучен дел од стратегијата на Сава осигурување а.д. Скопје.

Осигурување

Милионски приливи од камати и дивиденди на сметките во пензиските фондови Сава пензиски фонд и Сава пензија плус

Објавено

на

Пензиското штедење претставува долгорочно штедење кое има за цел зголемување на средствата на идните пензионери. Сава пензиско друштво а.д. Скопје преку активно управување со средствата од пензиските фондови обезбедува раст на вредноста на пензиските заштеди. Приносите остварени од инвестирањето на средствата ќе ги зголемат заштедите и ќе обезбедат посигурна и постабилна иднина за членовите во пензиските фондови Сава пензиски фонд и Сава пензија плус. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

ВИНЕР ЛАЈФ – Виена Иншуренс Груп АД Скопје оствари добивка од 8,5 милиони денари во 2019 година

Објавено

на

ВИНЕР ЛАЈФ – Виена Иншуренс Груп АД Скопје преку Македонска Берза објави ревидиран финансиски извештај за периодот 01.01.-31.12.2019 година. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје оствари добивка од 49,1 милиони денари во 2019 година

Објавено

на

ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје преку Македонска Берза објави ревидиран финансиски извештај за периодот 01.01.-31.12.2019 година. (more…)

Продолжи со читање

Популарно