Connect with us

Осигурување

Раст на осигурителниот пазар, добивката на друштвата 113,1 милиони денари

Објавено

на

Осигурителниот пазар во првите шест месеци од годинава бележи раст, а остварената добивка пред оданочување изнесува 113,1 милиони денари.

Агенцијата оценува дека пазарот е функционален, за што признание е тоа што на домашниот пазар се присутни осигурителни групации со голема традиција.

Раст кај бруто-полисираната премија во вториот квартал изнесува 5,25 милијарди денари со забележан раст од 6,87 отсто. Во делот на неживотно осигурување бруто-полисираната премија е 4,41 милијарди денари со раст од 5,52 отсто, а во осигурувањето на животот има двоцифрен раст од 14,52 отсто со остварена бруто-полисирана премија од 848,35 милиони денари.

Податоците на Агенцијата за супервизија на осигурувањето покажуваат дека во вториот квартал во делот на неживотно осигурување се склучени 1.004.045 договори и бележат раст од 6,5 отсто.

Најголемо учество има осигурувањето од автоодговорност со 40,37 отсто, па потоа осигурувањето на имотот со 18,74 отсто.

Кај осигурувањето од автомобилска одговорност се забележува пораст од 5,01 отсто со БПП од 2,12 милијарди денари во однос на првиот квартал од 2018 година.

Незначителен пад од 0,05 отсто е забележан кај осигурувањето на имотот при истовремен пад и на бројот на склучени договори од 3,52 отсто. Кај физичките лица е забележан пад на бројот на склучени договори за 5,36 отсто, при што е зголемена бруто-полисираната премија за 13,52 отсто. Кај правните лица е забележано зголемување на склучените договори за 1,78 отсто, а бруто-полисираната премија има пад од 4,52 отсто.

Земјоделското осигурување има раст од 36,52 отсто, со бруто-полисираната премија од 241,16 милиони денари и склучени 3114 договори.

Здравственото осигурување, исто така, бележи раст од 44,91 отсто, каско-осигурувањето на моторни возила раст од 5,74 отсто, патничкото со 2,02 отсто и осигурувањето од незгоди со 12,10 отсто.

Двоцифрен раст од 14,52 отсто има кај животното осигурување каде што бруто-полисираната премија во вториот квартал од 2019 година изнесува 848,35 милиони денари. Најголемо учество од 88,49 отсто има осигурувањето живот со раст од 11,93 отсто.

Во понудата на производи на осигурување живот сѐ позастапено е осигурувањето на животот кога инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот, меѓународно познато како unit linked осигурување, кое во вкупното осигурување на животот учествува со 11,41 отсто. Во вториот квартал се склучени 1.021 договор, што претставува 7,58 отсто од вкупниот број склучени договори за осигурување живот во периодот, додека, пак, вкупната БПП во периодот изнесува 97 милиони денари, што претставува пораст од 39,94 отсто во однос на истиот период од минатата година.

Во вториот квартал, покажуваат податоците на АСО, е исплатен износ на штети од 1,94 милијарда денари, што е пораст од 5,73 отсто. Друштвата за неживотно осигурување исплатиле 1,78 милијарда денари и во споредба со вториот квартал бруто-исплатените штети бележат пораст од 4,34 отсто.

Во вториот квартал до Агенцијата се пристигнати 52 претставки, од кои најголем дел или 40,38 отсто се однесувале во делот на автоодговорност.

Осигурување

Поддршка во борбата со рак на дојка: Сигурност во најпотребните животни моменти со Халк Осигурување

Објавено

на

Секојдневно три од четири случаи се дијагностицираат со рак на дојка, повеќе од 250 жени заболуваат месечно, додека 90 од нив ја губат битката. Со овие статистики ракот на дојка претставува најчест облик на тумор кај жените. Периодот на КОВИД-пандемијата го отежна пристапот до медицинска услуга и до третман, а уште повеќе и до одложување на дијагностицирањето на заболувањата. Затоа, повеќе од кога и да било, потребни се, пред сè,  самопрегледите, превенцијата и раното детектирање на состојбите.   (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Потврден одличниот кредитен рејтинг на Сава Ре од страна на AM Best

Објавено

на

По редовниот годишен преглед, агенцијата за рејтинг AM Best го потврди „A“ рејтингот на финансиската моќ и „А“ долгорочен кредитен рејтинг на Сава Ре,  при што перспективата ја оцени како „стабилна“. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Групацијата Триглав финансиски многу силна и со стабилно работење

Објавено

на

Агенцијата за кредитен рејтинг „AM Best”, при редовниот годишен преглед, на Заваровалница Триглав и на Позаваровалница Триглав РЕ повторно им ги потврди бонитетната оценка »A« (одлично) за финансиска моќ и долгорочната бонитетна оценка за кредитна способност на издавачот »a«. Бонитетните оценки имаат стабилна среднорочна прогноза, и се одраз на очекувањата на агенцијата, Триглав среднорочно да го зачува доброто работење, својата силна финансиска позиција и водечката пазарна улога во Словенија и во регионот, каде што Групацијата е присутна. (more…)

Продолжи со читање

Популарно