Connect with us

Осигурување

Работењето на Триглав Осигурување Скопје успешно и во 2017 година

Објавено

на

Групацијата Триглав во 2017 година работеше профитабилно и согласно стратешките насоки. Надзорниот одбор на Заваровалница Триглав на седницата одржана на ден 29.03.2018 година го потврди ревидираниот годишен извештај на Групацијата Триглав и на матичното друштво за 2017 година.

Управата и Надзорниот одбор ќе предложат на собранието на акционери,  дел од нето добивката во висина од 56.837.870,00 евра да се искористи за исплата на дивиденди, што претставува 82% од консолидираната нето добивка за 2017 година. Предлог дивидендата изнесува 2,50 евра бруто по акција. Предвиден датум на заседавање на годишното собрание е 29.05.2018. Триглав Осигурување Скопје, којшто е дел од Групацијата Триглав, во 2017 година ја утврди својата лидерска позиција на пазарот на неживотно осигурување во Македонија и позитивно работи во својата основна дејност.

Добивката на Групацијата над планираната. Групацијата Триглав оствари 84,4 милиони евра добивка пред оданочување, додека планирано беше помеѓу 70 и 80 милиони евра. 2017 година отстапуваше на глобално ниво поради природните катастрофални штетни настани. Групацијата тоа успешно го компензираше со високиот премиски раст и со добриот надзор врз трошоците. Уделот на трошоците во полисираната премија во однос на претходната година беше намален за 0,5 процентни поени, на 24,8%. Приносите од инвестиции – со исклучок на приносот од инвестициите на осигурениците на животно осигурување, кои го превземаат инвестицискиот ризик – беа 4% пониски отколку во 2016 година. Нивното намалување е пониско од очекуваното, а одредено вилијание имаа пред сe еднократни настани, кога се реализирани капитални добивки. Профитабилноста на капиталот на Групацијата Триглав изнесуваше 9,3%.

Заедничката премија достигна 1 милијарда евра. Три години по ред Групацијата Триглав постигнува премијски раст, којшто во 2017 година изнесуваше дури 7%. Обезбеди 1 милијарда евра консолидирана бруто премија од осигурување, соосигурување и реосигурување, а планираната изнесуваше околку 930 милиони евра. Раст во премија беше постигнат во сите три премијски групи. Од пазарен аспект, порастот во Словенија во просек изнесуваше 6%, додека пак на другите пазари од регионот Адриа 10%. Во согласност со стратешката насока за раст и развој, Групацијата и во 2017 година го зголеми уделот на осигурителната премија на пазарите надовор од Словенија, и тоа за 0,4 процентни поени, на 17,7%. Влошувањето на штетниот количник беше ублажено со подобрување на расходниот количник, затоа достигнатата вредност на комбинираниот количник е на поволно ниво од 93,9%.

Финансиска стабилност, високи кредитни рејтинзи и водечка позиција во регионот Адрија. Двете признати агенции за кредитен рејтинг, S&P Global Ratings и A.M. Best, кои ја оценуваа Групацијата Триглав, во 2017 година повторно и доделија високи бонитетни оцени »A« и стабилна среднорочна прогноза. Групацијата Триглав останува цврсто на водечкото место во регионот Адрија (удел од 20%) и истата позиција ја задржа и на својот најголем пазар, словенечкиот (удел од 36%). Во 2017 година ја подобри својата позиција и на хрватскиот и на српскиот пазар, додека пак на другите пазари ја зачува позицијата, односно пазарниот удел од годината претходно.

Развојни акценти во 2017 година од аспект на стратегијата до 2020. Во својата стратегија 2017-2020 Групацијата Триглав го зацрта својот пат во насока на современа, иновативна и диманична осигурителна и финансиска групација, која цврсто стои на водечкото место во Словенија и пошироко, во регионот. Клиентите се во центарот на сите активности на Групацијата Триглав. Во првата стратешка година активно ги остваруваше своите стратешки насоки. На клиентите им понуди нови и подобрени продукти, ги дополни со асистентски услуги, ги зацврсти алтернативните продажни канали, како што се банки, лизинг компании, туристички агенции, интернет и мобилни апликации и ги развиваше технолошките и процесните подобрувања во делот за решавање на штети. На ниво на Групација почнаа да се одвиваат обемни активности за воспоставување на напредна, информатизирана и иновативна деловна околина на Групацијата. Во развојните дејности Групацијата соработува со StartUp компании, акцелератори и воведува нови форми на партнерска соработка.

Претседателот на Управата на Заваровалница Триглав, Андреј Слапар: “Во 2017 година доследно ја имплементиравме нашата стратегија и постигнавме добри деловни резултати. Управниот и Надзорниот одбор на компанијата оваа година, на собранието на акционери, согласно политиката за дивиденди, ќе предложат исплата на дивиденда во висина од 2,50 евра, бруто, по акција. Со новата политика за дивиденди сакаме на избалансиран начин да оствариме три цели, и тоа, среднорочно, континуирано да ја остваруваме зацртаната адекватност на капиталот на Групацијата, да ја реинвестираме нето добивката во спроведување на стратегијата на раст и развој на Групацијата Триглав и на акционерите да им исплаќаме атрактивни дивиденди”.

Групацијата Триглав на пазарот на Македонија. Триглав Осигурување, Скопје во 2017 година оствари добри резултати, работејќи во согласност со насоките дефинирани во стратегијата, со што повторно ја утврди својата лидерска позиција на пазарот на неживотното осигурување во Македонија. Бруго полисираната премија во доменот на неживотни осигурувања беше на ниво на претходната година. Компанијата во 2017 година оствари 2,1 процентен поен подобар комбиниран количник во однос на резултатот реализиран во 2016 година. Овој количник е најдобар индикатор за успешност на компанијата во основната осигурителна дејност.

“Не радува резултатот остварен во доменот на доброволно здравствено осигурување, каде што во 2017 година остваривме раст од 11% во споредба со 2016 година. Ова е важен продуктен сегмент за Триглав, којшто настојуваме континуирано да го развиваме и подобруваме, за што подобро да одговориме на потребите на пазарот, а тоа го потврдуваат и самите резултати“ во оваа прилика изјави Главниот извршен директор на Триглав Осигурување Скопје, г. Ѓорѓе Војновиќ. “Први на пазарот воведовме осигурување на побарувања, производ наменет за корпоративниот сегмент, којшто штити и обезбедува навремена исплата на побарувањата на осигурениците, го стабилизира нивното финансиско работење и ја подобрува нивната конкурентност, а со тоа и продажните резултати. При крајот на годината настапивме и на пазарот за осигурување на живот, со лансирање на новата компанија Триглав Осигурување Живот, со што на клиентите им овозможивме услуги во сите области на осгурувањето“ – заклучи г.Војновиќ.

Дигитален годишен извештај

Пораката на годишниот извештај на Групацијата Триглав и на Заваровалница Триглав за 2017 година е »енергија на Групацијата« и ги одразува зајакната положба на Групацијата Триглав во регионот и поттикот којшто го носи развојот на современата организациска култура. Извештајот е издаден во дигитален формат, како интерактивен ПДФ документ, на веб страната www.triglav.eu, сега уште подобро прилагоден на екранот, како и на посебна веб страна, на словенечки и англиски јазик.

Осигурување

Британска осигурителна компанија исплатила 1 милион на белгиски фудбалер

Објавено

на

Еден месец пред Светското првенство, белгиски дистрибутер на електронска опрема Krefer ја објави следната акција: ако белгискиот резултат на фудбалскиот тим е повеќе од 15 гола на Светското првенство во 2018 година, компанијата ќе рефундира средства на клиентите кои купуваат голем ТВ (55 инчи или повеќе) во периодот од 26 април – 17 јуни.

Еден Азара постигна гол во 82 минута од натпреварот за третото место со Англија (2: 0).  беше 16 гол за Белгија на Светското првенство. Krefel го одржи зборот.

Рефундирањето ќе се спроведе со британската осигурителна компанија со која е потпишан договор. Осигурување одлучило вака: во поновата историја на повеќе од 15 гола на Светското првенство даде Германија само во Бразил 2014 година ( вкупно 18).

Меѓу корисниците на најновата генерација на телевизори (55 инчи) и има пријатели и роднини на белгиската репрезентација. Се проценува дека е платена вкупна сума од околу 1.000.000 евра.

Продолжи со читање

Осигурување

Важноста на автомобилското осигурување

Објавено

на

Плаќање по плаќање, година по година, може да ве остави да се прашувате што е целта на осигурувањето на автомобили. Ако никогаш не сте поднеле барање, дали сте нов возач, или сте во нова сопственост на автомобилот, тоа може да биде се повеќе фрустрирачки поради високата цена во комбинација со чувството да не добивате ништо за возврат. Верувале или не, автомобилното осигурување има своја цел и не е измама. Во Македонија, автоосигурувањето е задолжително при самата регистрација на возилото.

Основно е дека ќе ви овозможи финансиска заштита. Доколку доживеете сообраќајна несреќа, осигурувањето ќе ја покрие штетата. Во зависност од полицата (особено каско осигурување), некои ја покриваат штетата целосно дури и вие да сте виновник за истата. Ова не значи дека редовните сервиси ви ги покрива осигурувањето.

Дури и да има повредени во несаканиот настан, во зависност од полисата, може да добиете и отштета или покривање на медицинските трошоци. Може да се осигурате како возач на возилото, но можете да осигурате и патници по ваш избор (не повеќе од лимитот на возилото). Можеби ќе ве чини малце повеќе годишното осигурување, но безбедноста и сигурноста на своите наблиски е секогаш главен приоритет.

Доколку се одлучите за каско осигурување на автомобилот, вие сте осигурани од сите осигурливи ризици. Такви се: сообраќајна незгода, паѓање или удар со предмет, пожар, ненадејно надворешно термичко или хемиско дејство, удар на гром, експлозија, луња, град, снежна лавина, паѓање на воздушни летала, манифестации и демонстрации, кражба и разбојништво во цела Европа, злонамерни постапки и обест на трети лица, оштетување на тапацир при давање помош на лица повредени во сообраќајна незгода, намерно предизвикана штета на возилото за да се спречи дополнително и поголемо оштетување на автомобилот, но и на други предмети или лица, поплава, порој и високи води. Со ова осигурување до одредено ограничување е покриен и багажот кај патничките моторни возила.

 

Продолжи со читање

Осигурување

Кроација осигурување вработува

Објавено

на

Кроација Осигурување АД – Живот, објавува оглас за следното работно место:

СОВЕТНИК ЗА ПРОДАЖБА НА ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ

Доколку поседувате:

  • Изразени комуникациски и преговарачки вештини
  • Упорни сте и иницијативни
  • Претходно работно искуство во директна продажба

ВИЕ СТЕ ВИСТИНСКИОТ КАНДИДАТ !

Ние ги нудиме следните услови за работа:

  • Редовно вработување
  • Загарантирана фиксна плата во првите 6 месеци – По истекот на наведениот период, следи исплата НА ФИКСЕН И ВАРИЈАБИЛЕН дел на плата,во зависност од остварена продажба

Ние ви овозможуваме единствена прилика за развој на професионална кариера:

  • Одлични услови за работа во пријатна работна средина
  • Наградување на Вашиот допринос и можност за континуиран напредок и усовршување
  • Почитување и вреднување на поединците и нивните различности

ВЕ ПОКАНУВАМЕ ДА АПЛИЦИРАЈТЕ !

Вашата професионална биографија вклучувајќи и писмо за мотивација до 2.08.2018.

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250
[ccpw id="39761"]

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange