Connect with us

Компании

Промени во Надзорниот одбор на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Објавено

на

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје преку соопштение на Македонска берза ја известува јавноста за измени во органите на управување односно Надзорниот одбор на компанијата.

„Со решението на Централниот Регистар на РСМ од 10.08.2022 година извршени се следниве промени: извршен е упис на Душица Стевчевска-Србиноска за нов независен член на Надзорниот одбор и упис на реизборот на Аленка Жнидаршич Крањц, Јанез Крањц и Анита Бислимовска за членови на Надзорниот одбор на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје. Воедно, на независниот член на Надзорниот одбор на Друштвото – Марко Андонов му престана мандатот заклучно со 03.08.2022 година, и соодветно на тоа извршено е негово бришење од централниот регистар на РСМ, се вели во Известувањето за промена во Надзорниот Одбор на КБ Прво Пензиско друштво АД Скопје, потпишано од генералната директорка Весна Стојановска”, се вели во соопштението на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје.

Уписот на промените е извршен врз основа на Записник од Собрание на акционери – Нотарски акт ОДУ 356/22 од 30.03.2022 год, од нотар Сашо Клисароски од Скопје, Решение на Агенцијата за супервизија на капиталното финансирано пензиско осигурување бр.14-632/4 од 31.05.2022 год, за одобрување на изборот на независен член на Надзорниот Одбор на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје и Решение на Агенцијата за супервизија на капиталното финансирано пензиско осигурување бр.14-629/4 од 31.05.2022 год. за одобрување на реизборот на членови на Надзорниот Одбор на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје, стои понатаму во Известувањето.

Компании

Групацијата Триглав оценета како финансиски многу солидна и со одлични оперативни перформанси

Објавено

на

Агенцијата за кредитен рејтинг AM Best, во рамките на редовната годишна ревизија на Заваровалница Триглав и Позаваровалница Триглав Ре, ги потврди кредитниот рејтинг на финансиска моќ „А“ (одлично) и долгорочната оценка за кредитна способност на издавач „а“ (одлично). (more…)

Продолжи со читање

Компании

Андријана Поповска го замени Артон Лена во Одборот на директори на ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје

Објавено

на

ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје преку соопштение на Македонска берза ја известува јавноста за измени во органите на управување на компанијата. (more…)

Продолжи со читање

Компании

Триглав oсигурување Живот АД Скопје одбележа 5 години постоење на македонскиот пазар

Објавено

на

Триглав oсигурување живот АД Скопје во присуство на бројни гости од земјава и странство, соработници и партнери кои изминатите години ја дадоа својата доверба и поддршка, го одбележа својот петгодишен јубилеј на успешно делување на македонскиот пазар за осигурување. Компанијата е основана како најмладо друштво за животно осигурување на пазарот за осигурување во 2017 година, со одлука за директна инвестиција во ново друштво и е во доминантна сопственост на групацијата Заваровалница Триглав. (more…)

Продолжи со читање

Популарно