Connect with us

Компании

Промени во Надзорниот одбор на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Објавено

на

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје преку соопштение на Македонска берза ја известува јавноста за измени во органите на управување односно Надзорниот одбор на компанијата.

„Со решението на Централниот Регистар на РСМ од 10.08.2022 година извршени се следниве промени: извршен е упис на Душица Стевчевска-Србиноска за нов независен член на Надзорниот одбор и упис на реизборот на Аленка Жнидаршич Крањц, Јанез Крањц и Анита Бислимовска за членови на Надзорниот одбор на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје. Воедно, на независниот член на Надзорниот одбор на Друштвото – Марко Андонов му престана мандатот заклучно со 03.08.2022 година, и соодветно на тоа извршено е негово бришење од централниот регистар на РСМ, се вели во Известувањето за промена во Надзорниот Одбор на КБ Прво Пензиско друштво АД Скопје, потпишано од генералната директорка Весна Стојановска”, се вели во соопштението на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје.

Уписот на промените е извршен врз основа на Записник од Собрание на акционери – Нотарски акт ОДУ 356/22 од 30.03.2022 год, од нотар Сашо Клисароски од Скопје, Решение на Агенцијата за супервизија на капиталното финансирано пензиско осигурување бр.14-632/4 од 31.05.2022 год, за одобрување на изборот на независен член на Надзорниот Одбор на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје и Решение на Агенцијата за супервизија на капиталното финансирано пензиско осигурување бр.14-629/4 од 31.05.2022 год. за одобрување на реизборот на членови на Надзорниот Одбор на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје, стои понатаму во Известувањето.

Компании

Оглас за вработување во Штедилница Можности

Објавено

на

Градете ја својата кариера и развивајте се како професионалец во примената на ИТ технологиите во областа на финансии и банкарство со Штедилница Можности. (more…)

Продолжи со читање

Компании

Алкалоид АД Скопје – најпосакувана македонска компанија за вработување во 2022 година

Објавено

на

Компанијата „Алкалоид АД Скопје“ е најатрактивен работодавец, односно најпосакувана македонска компанија за работа за 2022 година, според анкетата спроведена од веб-порталот на Агенцијата за посредување при вработување „Вработување.ком“. На јавното анкетно истражување спроведено во периодот од 26.5.2022 до 19.6.2022 година дури 41% од вкупно 1.468 испитаници одговориле дека би сакале да работат во “Алкалоид“. (more…)

Продолжи со читање

Компании

Македонски Телеком продолжува со раст и фокус на инвестиции во новите технологии во првите три месеци на 2023 година

Објавено

на

Во првиот квартал на 2023 година, Македонски Телеком продолжи со стабилен раст во сите сегменти, фокус на новите технологии и зголемување на бројот на корисници во сите сегмени. Приходите од продажбата се зголемени за 3,7 проценти во споредба со претходната година и изнесуваат 2,9 милијарди денари. (more…)

Продолжи со читање

Популарно