Connect with us

Осигурување

Промена во одборот на директори на ЕВРОИНС Осигурување АД Скопје

Објавено

на

ЕВРОИНС Осигурување АД Скопје на ден 24.06.2020 година одржа редовно Годишно собрание на акционери за деловната 2019 година, на кое се разгледуваа и одобруваа годишната сметка и финансиските извештаи, но беше извршено и отповикување и избор на членови на Одборот на директори на ЕВРОИНС Осигурување АД Скопје.

Согласно член 166 од Законот за хартии од вредност за објава на податоците за промени во органите на управување и раководење, компанијата известува дека Собранието на акционери одржано на ден 24.06.2020 година донесе Одлука за отповикување на неизвршните членови на Одборот на директори и Одлука за избор на неизвршни членови на Одборот на директори на ЕВРОИНС Осигурување АД Скопје.

Одборот на директори од својот ред го избра Велислав Милков Христов за Претседател на Одборот на директори.

Одборот на директори на ЕВРОИНС Осигурување АД Скопје во моментов го сочинуваат:

  • Велислав Милков Христов – Претседател на Одборот на директори и неизвршен член;
  • Ради Георгиев Георгиев – Неизвршен независен член на Одборот на директори;
  • Зоран МилковскиНеизвршен член на Одборот на директори;
  • Ралица Губерова – Извршен член на Одборот на директори.

Осигурување

АСО предупредува: Детектирани случаи на нудење осигурителни услуги од друштва кои немаат дозвола за работа во земјава

Објавено

на

Врз основа на следење на состојбата на осигурителниот пазар во земјата, посебно во делот на рекламирање  и продажба на осигурителни производи, Агенцијата за супервизија на осигурување во последно време детектира случаи на нудење, рекламирање и склучување на полиси за осигурување издадени од странски друштва за осигурување (особено од Република Бугарија) кои немаат дозвола за вршење работи на осигурување од Агенцијата за супервизија на осигурување. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Приливи од над 18 милиони денари во пензиските фондови Сава пензиски фонд и Сава пензија плус

Објавено

на

Сава пензиско друштво а.д. Скопје инвестирајќи ги пензиските заштеди на членовите акумулирани во пензиските фондови Сава пензиски фонд и Сава пензија плус, остварува приливи по основ на камати и дивиденди во пензиските фондови. На овој начин расте вредноста на пензиските заштеди и се обезбедува соодветна пензија за членовите. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Кроациа Oсигурување – Неживот А.Д. Скопје го имплементираше системот за квалитет согласно ИСО стандардот

Објавено

на

Кроациа Oсигурување – Неживот А.Д. Скопје – друштво за неживотно осигурување го имплементираше системот за квалитет согласно стандардот ИСО 9001:2015. (more…)

Продолжи со читање

Популарно