Connect with us

Вработување

ПроКредит Банка со повик до сите студенти и апсоловенти

Објавено

на

ОГЛАС за практична настава во ПроКредит Банка во Експозитури – Скопје

Потребни услови за аплицирање:
• студенти или апсолвенти
• познавање на работа со компјутер (Microsoft Office)
• комуникативна личност со силни интерперсонални вештини, тимски играч, флексибилен

Практичната настава ќе биде со времетраење од 8 часа дневно во период од еден месец. За практичната настава избраните кадидати ќе добијат паричен надоместок од 6000 денари месечно.

Доколку сте заинтересирани, Ве молиме испратете ја вашата кратка биографија на job@procreditbank.com.mk со назнака “За практична настава” и градот за кој аплицирате не подоцна од 07.10.2018 година.

Само избраните кандидати ќе бидат контактирани. Кандидатите кои први аплицирале први ке бидат контактирани.

Банки

Охридска банка вработува!

Објавено

на

Придружете се кон успешниот тим на професионалци, посветен кон издигнување на Охридска банка Сосиете Женерал во референтна банка во односите со клиентите.

Оваа цел може да се оствари само со вистинските луѓе и со вистинскиот тим – преку заедничка работа и градење на тимскиот дух.

Тимскиот дух – нашата прва вредност значи многу повеќе отколку само заедничка работа. Значи формирање цврсти и трајни релации засновани на почитување и доверба.

Професионализмот и иновацијата го дополнуваат тимскиот дух, а вредности кои ги цениме се и одговорноста и посветеноста кон остварување резултати.

Доколку себеси се препознавате во овие вредности, Ве покануваме да станете дел од меѓународна групација со над 150-годишна историја која може да ви понуди работа во динамично опкружување со бројни можности за обуки и развој, на позицијата:

БИЗНИС АНАЛИТИЧАР
Локација: Охрид

ГЛАВНИ ЗАДАЧИ И ОДГОВОРНОСТИ:

 • Анализа на бизнис побарувањата кои се дел од проектите;
 • Детално дефинирање на барањата/потребите;
 • Подготовка на функционални спецификации за задачите во проектите;
 • Предлагање и развивање решенија за задачите во проекти (преку внатрешен или
  надворешен развој)
 • Обезбедување на оптимална интеракција помеѓу барањата доставени од крајните
  корисници и измените што треба да се направат во апликациите;
 • Подготовка на детални технички и функционални спецификации;
 • Анализа на спецификации по однос на проекти доставени од добавувачот на софтвер;
 • Елаборирање и следење на активностите поврзани со промените (change management)
 • Подготовка на тест сценарија за апликациите и сервисите од областа на ИТ и следење на
  техничко и функционално тестирање;
 • Координација и имплементација на нови решенија;

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ:

 • Високо образование од областа на техничките науки, предност – информатичка
  технологија и компјутерски науки;
 • Напредно познавање на Transact SQL, MS Project;
 • Претходно работно искуство од најмалку 1 годинa на иста или слична позиција;
 • Искуство во областа на бизнис анализата ќе се смета за предност;
 • Искуство во раководење со проекти ќе се смета за предност;
 • Искуство од банкарско работење ќе се смета за предност;
 • Одлично познавање на Aнглиски јазик;
 • Одлично познавање на MS Office ;
 • Тимски играч;
 • Одговорна, прецизна, проактивна личност, ориентирана кон остварување резултати.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горенаведените услови потребно е да испратат

Професионална биографија (CV), најдоцна до 26.10.2018 год. на: kariera@ob.com.mk со задолжителна назнака „Бизнис Аналитичар – Охрид“.

Со испраќање на Вашата апликација давате согласност Вашите податоци да бидат задржани и користени од Банката во рок од една (1) година.

Напомена: Апликациите без назнака нема да бидат разгледувани.
Само селектираните кандидати ќе бидат контактирани за интервју.

Продолжи со читање

Државна администрација

Државен инспекторат за транспорт вработува!

Објавено

на

Врз основа на член 35 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и Уредбата за спроведување на постапката за вработување на административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/18), а во врска со член 20-г од Закон за вработени во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 27/16 и 35/18) и Правилникот за задолжителните елементи на јавниот оглас за пополнување на работно место во јавниот сектор преку вработување и пријавата за вработување, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на лица кои дале лажни податоци при вработување во јавен сектор („Службен весник на Република Македонија” бр. 34/15), Агенцијата за администрација објавува

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ –  216/2018

за вработување на  4 државни службеници од група I, подгрупа I во Државен инспекторат за транспорт за следните работни места:

1. ИНС 01 01 В01 001 Советник – инспектор за патен сообраќај за град Скопје, Одделение за инспекциски надзор над патниот сообраќај, Сектор за инспециски надзор(1) извршител(и)

Општи услови
–   да е државјанин на Република Македонија,
–   активно да го користи македонскиот јазик,
–   да е полнолетен,
–   да има општа здравствена способност за работното место,
–   со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови
– ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, сообраќај и транспорт или правни науки
– најмалку 5 (пет) години работно искуство во областа на сообраќајот (техничките науки) или правните науки
– има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на инспекциската служба

Општи работни компетенции
– решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
– учење и развој
– комуникација
– остварување резултати
– работење со други/тимска работа
– стратешка свест
– ориентираност кон странките/засегнати страни и
– финансиско управување

Посебни работни компетенции
– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
– активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

Распоред на работно време
–   Работни денови понеделник-петок
–   Работни часови неделно 40
–   Работно време од 08:30 до 16:30
–   Опис за работното време

Паричен нето износ на плата: 25.002,00 денари
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2018 год. се : Македонец(ка) 1.

2. ИНС 01 01 В01 001 Советник – инспектор за патишта за град Скопје, Одделение за инспекциски надзор над јавните патишта, Сектор за инспекциски надзор(1) извршител(и)

Општи услови
–   да е државјанин на Република Македонија,
–   активно да го користи македонскиот јазик,
–   да е полнолетен,
–   да има општа здравствена способност за работното место,
–   со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови
– ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, градежништво и водостопанство или сообраќај и транспорт
– најмалку 5 (пет) години работно искуство во областа на градежништвото или сообраќајот
– има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на инспекциската служба

Општи работни компетенции
– решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
– учење и развој
– комуникација
– остварување резултати
– работење со други/тимска работа
– стратешка свест
– ориентираност кон странките/засегнати страни и
– финансиско управување

Посебни работни компетенции
– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
– активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

Распоред на работно време
–   Работни денови понеделник-петок
–   Работни часови неделно 40
–   Работно време од 08:30 до 16:30
–   Опис за работното време

Паричен нето износ на плата: 25.002,00 денари
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2018 год. се : Македонец(ка) 1.

3. ИНС 01 01 В01 001 Советник – инспектор за патишта за град Битола, Демир Хисар и Ресен, Одделение за инспекциски надзор над јавните патишта, Сектор за инспекциски надзор(1) извршител(и)

Општи услови
–   да е државјанин на Република Македонија,
–   активно да го користи македонскиот јазик,
–   да е полнолетен,
–   да има општа здравствена способност за работното место,
–   со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови
– ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, градежништво и водостопанство или сообраќај и транспорт
– најмалку 5 (пет) години работно искуство во областа на градежништвото или сообраќајот
– има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на инспекциската служба

Општи работни компетенции
– решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
– учење и развој
– комуникација
– остварување резултати
– работење со други/тимска работа
– стратешка свест
– ориентираност кон странките/засегнати страни и
– финансиско управување

Посебни работни компетенции
– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
– активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

Распоред на работно време
–   Работни денови понеделник-петок
–   Работни часови неделно 40
–   Работно време од 08:30 до 16:30
–   Опис за работното време

Паричен нето износ на плата: 25.002,00 денари
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2018 год. се : Македонец(ка) 1.

4. УПР 01 01 В01 000 Советник – сметководител, Одделение за финансиски прашања(1) извршител(и)

Општи услови
–   да е државјанин на Република Македонија,
–   активно да го користи македонскиот јазик,
–   да е полнолетен,
–   да има општа здравствена способност за работното место,
–   со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови
– ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, економски науки
– најмалку 3 (три) години работно искуство во областа на економските науки

Општи работни компетенции
– решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг
– учење и развој
– комуникација
– остварување резултати
– работење со други/тимска работа
– стратешка свест
– ориентираност кон странките/засегнати страни и
– финансиско управување

Посебни работни компетенции
– активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
– активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

Распоред на работно време
–   Работни денови понеделник-петок
–   Работни часови неделно 40
–   Работно време од 08:30 до 16:30
–   Опис за работното време

Паричен нето износ на плата: 25.002,00 денари
НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2018 год. се : Турчин(ка) 1.

Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето во електронска форма преку корисничкиот профил креиран на интернет страницата на Агенцијата за администрација.

Рокот за пријавување изнесува  15 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот. По истекот на рокот за пријавување, огласот ќе биде отстранет од интернет страницата на Агенцијата.
Кандидатите се должни пријавата да ја пополнат во целост, прецизно и со точни податоци. Пријавените кандидати на јавниот оглас, ќе бидат известени за времето и местото на одржување на секоја следна фаза од постапката за селекција на административен службеник, на интернет страницата на Агeнцијата за администрација.

Фаза 1 – административна селекција се спроведува во рок од 15 дена од завршувањето на објавениот оглас.

Фаза 2 – испит за административен службеник се спроведува во рок кој не може да биде пократок од 10, а подолг од 30 дена од завршувањето на фаза 1 и истата се снима и емитува во живо на интернет страницата на Агенција за администрација.

Фаза 3 – проверка на веродостојност на докази и интервју се спроведува во рок од 10 дена од завршување на фаза 2.

Продолжи со читање

Државна администрација

Управата за финансиска полиција вработува!

Објавено

на

Врз основа на член 37, 38 и 39 од Законот за финансиска полиција („Службен Весник на Република Македонија, бр. 12/14 43/14 33/15, 27/16 и 83/18 член 22 и 23 од Законот за работните односи („Службен Весник на Република Македонија, бр. 62/05 39/12, 25/13, 187/13, 20/15, 33/15, 72/15 129/15, 27/16 и 120/2018), член 22 од Закон за вработените во јавниот сектор („Службен Весник на Релублика Македонија, бр. 62/05 35/18) и член 17 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2018 година („Службен Весник на Република Македонија, бр196/17), Комисијата за спроведување на постапка за вработување при Министерство за финансии Управа за финансиска полиција, објавува

ЈАВЕН ОГЛАС БР. 04/2018

за вработување во Управата за финансиска полиција

Управата за финансиска полиција има потреба од вработување на неопределено време со лолно работно време за 2 извршители, за следните работни места:

1. Финансиски полицаец – Помлад Инспектор за откривање на кривични дела со кои е стекната противправна имотна корист од значителна вредност за ниво Б4 шифра ФИН 02 08 Б04 001 Еден (1 извршител, со основна плата во нето износ од 26. 493, 00 денари,

2. Финансиски полицаец -Помлад Инспектор за откривање на даночни затајувања и перење на пари и други приноси од казниво дело за ниво 54 шифра ФИН 02 08 Б04 001 Еден (1) извршител, со основна плата во нето износ од 26. 493, 00 денари.

Вработување на 3 извршители на определено време со полно работно време за период од 1 година за следните работни места:

3. Финансиски полицаец – Помлад Инспектор за спречување на финансиски неправилности и измами, меѓународна соработка и европски интеграции за ниво Б4 шифра ФИН 02 08 Б04 001 Еден (1) извршител, со основна плата во нето износ од 26. 493, 00 денари,

4. Финансиски полицаец – Помлад Инспектор за откривање на злоупотреби на службена положба за ниво Б4 шифра ФИН 02 08 Б04 001 Еден (1) извршител, со основна плата во нето износ од 26. 493, 00 денари,

5. Финансиски полицаец – Помлад Инспектор за откривање на организиран финансиски криминал за ниво Б4 шифра ФИН 02 08 Б04 001, Еден (1) извршител, со основна плата во нето износ од 26. 493, 00 денари,

Општи услови:
државјанин на Република Македонија, психофизички здраво способно лице) и со предиспозиции за вршење на работите на финансиски полицаец, ниво на квалификации VI A според националната рамка на високообразовните квалификации, најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен од областа на правни науки, економски науки, безбедност, активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, познавање на англиски јазик преку поседување на уверение од меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението АЛТЕ на европските тестатори на ниво Б2, нивото на ЦЕФР односно ИЕЛТС со 5-6 бода, ФЦЕ, БЕК В, ИЛЕК, ИКФЕ, БУЛАТС или ТОЕФИЛ ПБТ најмалку 500 бода, ТОЕФИЛ ЦБТ најмалку 175 бода или ТОЕФИЛ ИБТ најмалку 60 бода, не постар од 5 години, со или без работно искуство.

Посебни услови:
-поседува безбедносен сертификат на класифицирани информации од најнизок степен строго доверливо, односно со безбедносна проверка да е утврдено дека не постои безбедносен ризик од вработување на лицето со степен на класифицирани информации од најнизок степен строго доверливо.

Заинтересираните кандидати потребно е да достават:
– уверение за државјанство на РМ (не постаро од 6 месеци лична биографија (CV) не поголема од 5 страни со задолжително наведен
контакт телефон и адреса, мотивационо писмо од најмногу 500 зборови, диплома или уверение за завршено образование со просек за успех, доказ за англиски јазик согласно бараните сертификати, доказ за познавање на бараните компјутерски вештини и доколку има работно искуство доказ за работно искуство (период евидентиран во агенцијата за вработување како работен стаж).

Проверката на работните способности за вработување во Управата за финансиска полиција на избраните кандидати, ќе се изврши од страна на определена здравствена установа пред склучување на договорот за вработување, a согласно Правилникот за начинот за проверка на работните способности за вработување во Управата за финансиска полиција бр. 0228652/1 од 21 .08. 2014 година.

Управата за финансиска полиција ќе врши безбедносна проверка на избраните кандидати за финасиски полицаец пред склучување на договорот за вработување, по претходно дадена писмена согласност од страна на кандидатите, врз основа на што на кандидатот ќе му биде издаден безбедносен сертификат за класифицирани информации со најнизок степен строго доверливо. Кандидатот што ќе ја одбие безбедносната проверка ќе се смета дека не ги исполнува условите за засновање на работен однос во Управата.

НАПОМЕНА: Предвиденото вработување за работно место од точка 1 е за Албанец(ка) 1, за работно место од точка 2 е за Албкнец(ка) 1, согласно годишниот план на институцијата за 2018 година.
Горенаведените документи потребно е да се достават во оригинал или копија завереиа на нотар.
Пријавите со потребните документи да се достават до Архивата на Управата за финансиска полиција или преку пошта на следната адреса:
Управа за финансиска полиција
Плоштад Пресвета Богородица бр. З, кат 1, 1000 Скопје со назнака: за „ЈАВЕН ОГЛАС БР: 04/2018″
Рокот за доставување на потребната документација изнесува пет (5) работни дена, сметано од денот на објавување на јавниот оглас во дневниот печат.
Ненавремена, нецелосна и неуредна документација, нема да биде предмет на разгледување од страна на Комисијата за вработување во Управата за финансиска полиција.
По извршената селекција на пријавените кандидати кои доставиле уредни пријави за работното место, ќе биде спроведено интервју во просториите на Управата за финансиска полиција. Управата за финансиска полиција ќе изврши избор за пет (5) извршители Финансиски полицаец во рок согласно со член 39 од Законот за финансиска полиција.
Почетокот и завршетокот на дневното и неделното работно време за сите огласени работни места е утврден влез од 08:00 до 08:1 5 часот излез од 16:00 до 16:15 часот, од понеделник до петок

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange